1913 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Tachiyama
 

WHakkouzan
WSakuragawa
WOumifuji
WAsashio
WShikainami
WOonokawa
WShiunryuu
WKohitachi
WKomagatake
WNishinoumi

10W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Umegatani
 

DShikainami
LOumifuji
AKohitachi
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 1L 1D
 

Oozeki
 

Ootori
 

WOonokawa
WRyuugasaki
WShiunryuu
WSakuragawa
WAsashio
WHakkouzan
LKomagatake
DNishinoumi
WKohitachi
WOumifuji

8W 1L 1D
 

Sekiwake
 

Kurosegawa
 

LKomagatake
WShikainami
LHakkouzan
WUtsunomiya
LAyanami
LAsashio
WSakuragawa
LOumifuji
LNishinoumi
WKohitachi

4W 6L
 

Haridashi-
Sekiwake

Isenohama
 

WAyanami
WOonokawa
WSakuragawa
WKomagatake
WHakkouzan
WNishinoumi
WKohitachi
LAsashio
WOumifuji
WShiunryuu

9W 1L
 

Komusubi
 

Tamatsubaki
 

LOumifuji
WShiunryuu
DYatakayama
WNishinoumi
WKohitachi
LShikainami
LAsashio
WAyanami
WOonokawa
WKomagatake

6W 3L 1D
 

Maegashira
1

Orochigata
 

LAsashio
LKohitachi
NHitachiyama
DAyanami
DNishinoumi
LOumifuji
WOonokawa
DKomagatake
WShikainami
WSakuragawa

3W 3L 3D 1N
 

Maegashira
2

Uranohama
 

LNishinoumi
WAsashio
LShikainami
AAsahimatsu
WKomagatake
WKohitachi
WAyanami
LOonokawa
WYatakayama
LKonishiki

5W 4L
 

Maegashira
3

Tsuruwatari
 

AAsahimatsu
LHitachiyama
LNishinoumi
LKonishiki
NOonokawa
WYamadagawa
DYatakayama
LSakuragawa
WHakkouzan
LAyanami

2W 5L 1D 1N
 

Maegashira
4

Umenohana
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
5

Kanenohana
 

WUtsunomiya
LNishinoumi
WTateshio
LShikainami
WSakuragawa
LKomagatake
LOumifuji
WYatakayama
DSaganoumi
WHakkouzan

5W 4L 1D
 

Maegashira
6

Kagamigawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
7

Ishiyama
 

LHitachiyama
LTateshio
LKomagatake
ARyuugasaki
WShiunryuu
LYatakayama
LNishinoumi
NYamadagawa
LSakuragawa
WSaganoumi

2W 6L 1N
 

Maegashira
8

Kashiwado
 

WSakuragawa
LKomagatake
WRyuugasaki
AHitachiyama
WYatakayama
WUtsunomiya
WHakkouzan
WShiunryuu
DAsashio
WShikainami

7W 1L 1D
 

Maegashira
9

Tamateyama
 

WRyuugasaki
LUtsunomiya
WKonishiki
WKohitachi
WSaganoumi
DAyanami
AIkarigata
WTateshio
WShiunryuu
DAsashio

6W 1L 2D
 

Maegashira
10

Toshuuzan
 

WShiunryuu
LAyanami
LAsashio
WHakkouzan
WUtsunomiya
LSakuragawa
LShikainami
LSaganoumi
WKonishiki
WYatakayama

5W 5L
 

Maegashira
11

Oonaruto
 

LKohitachi
AAsahimatsu
LUtsunomiya
WSaganoumi
WKonishiki
WTateshio
ANaminooto
LShikainami
AYamadagawa
DUnryuu

3W 3L 1D
 

Maegashira
12

Akashiryuu
 

WTateshio
LSaganoumi
WOonokawa
LIkarigata
LOumifuji
WNaminooto
LKonishiki
AUtsunomiya
LKashouzan
LNihonkai

3W 6L
 

Maegashira
13

Katsurayama
 

NNaminooto
LKonishiki
LSaganoumi
LTateshio
WIkarigata
LShiunryuu
LYamadagawa
LUnryuu
LAyanami
LKanzaki

1W 8L 1N
 

Maegashira
14

Midorishima
 

WSaganoumi
LIkarigata
WShingari
LOonokawa
LTateshio
WKonishiki
WUtsunomiya
LKarumogawa
DTsushimanada
WKashouzan

5W 4L 1D
 

Maegashira
15

Isoarashi
(Mifunegata)

LKonishiki
NUnryuu
LAyanami
WKanzaki
WFutatsubiki
LIkarigata
LTsushimanada
WHakkouzan
LTateshio
DOonokawa

3W 5L 1D 1N
 

Maegashira
16

Hiranoishi
 

LYatakayama
ANaminooto
WIkarigata
LShiunryuu
WYamadagawa
LUnryuu
WTateshio
WKonishiki
DNihonkai
LTsushimanada

4W 4L 1D
 

Maegashira
17

Kantamago
 

LIkarigata
WHakkouzan
LFutatsubiki
LYatakayama
WNaminooto
WShingari
LAyagawa
LNihonkai
LUnryuu
DTateshio

3W 6L 1D
 

Maegashira
18

Onogasaki
 

WKanzaki
WYatakayama
WUnryuu
WOumifuji
LTsushimanada
LAsamidori
ASaganoumi
A 
A 
A 

4W 2L
 

WEST

Yokozuna
 

Hitachiyama
 

WIshiyama
WTsuruwatari
NOrochigata
AKashiwado
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 0L 1N
 

Oozeki
 

Nishinoumi
 

WUranohama
WKanenohana
WTsuruwatari
LTamatsubaki
DOrochigata
LIsenohama
WIshiyama
DOotori
WKurosegawa
LTachiyama

5W 3L 2D
 

Haridashi-
Oozeki

Komagatake
 

WKurosegawa
WKashiwado
WIshiyama
LIsenohama
LUranohama
WKanenohana
WOotori
DOrochigata
LTachiyama
LTamatsubaki

5W 4L 1D
 

Sekiwake
 

Kohitachi
 

WOonaruto
WOrochigata
AUmegatani
LTamateyama
LTamatsubaki
LUranohama
LIsenohama
LTachiyama
LOotori
LKurosegawa

2W 7L
 

Komusubi
 

Ryuugasaki
 

LTamateyama
LOotori
LKashiwado
AIshiyama
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 3L
 

Maegashira
1

Asashio
 

WOrochigata
LUranohama
WToshuuzan
LTachiyama
LOotori
WKurosegawa
WTamatsubaki
WIsenohama
DKashiwado
DTamateyama

5W 3L 2D
 

Maegashira
2

Sakuragawa
 

LKashiwado
LTachiyama
LIsenohama
LOotori
LKanenohana
WToshuuzan
LKurosegawa
WTsuruwatari
WIshiyama
LOrochigata

3W 7L
 

Maegashira
3

Shiunryuu
 

LToshuuzan
LTamatsubaki
LOotori
WHiranoishi
LIshiyama
WKatsurayama
LTachiyama
LKashiwado
LTamateyama
LIsenohama

2W 8L
 

Maegashira
4

Chitosegawa
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
5

Oumifuji
 

WTamatsubaki
WUmegatani
LTachiyama
LOnogasaki
WAkashiryuu
WOrochigata
WKanenohana
WKurosegawa
LIsenohama
LOotori

6W 4L
 

Maegashira
6

Oonokawa
 

LOotori
LIsenohama
LAkashiryuu
WMidorishima
NTsuruwatari
LTachiyama
LOrochigata
WUranohama
LTamatsubaki
DMifunegata

2W 6L 1D 1N
 

Maegashira
7

Hakkouzan
 

LTachiyama
LKantamago
WKurosegawa
LToshuuzan
LIsenohama
LOotori
LKashiwado
LMifunegata
LTsuruwatari
LKanenohana

1W 9L
 

Maegashira
8

Shikainami
 

DUmegatani
LKurosegawa
WUranohama
WKanenohana
LTachiyama
WTamatsubaki
WToshuuzan
WOonaruto
LOrochigata
LKashiwado

5W 4L 1D
 

Maegashira
9

Yatakayama
 

WHiranoishi
LOnogasaki
DTamatsubaki
WKantamago
LKashiwado
WIshiyama
DTsuruwatari
LKanenohana
LUranohama
LToshuuzan

3W 5L 2D
 

Maegashira
10

Ayanami
 

LIsenohama
WToshuuzan
WMifunegata
DOrochigata
WKurosegawa
DTamateyama
LUranohama
LTamatsubaki
WKatsurayama
WTsuruwatari

5W 3L 2D
 

Maegashira
11

Asahimatsu
 

ATsuruwatari
AOonaruto
A 
AUranohama
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
12

Takamiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
13

Yamadagawa
 

A 
A 
A 
A 
LHiranoishi
LTsuruwatari
WKatsurayama
NIshiyama
AOonaruto
A 

1W 2L 1N
 

Maegashira
14

Utsunomiya
 

LKanenohana
WTamateyama
WOonaruto
LKurosegawa
LToshuuzan
LKashiwado
LMidorishima
AAkashiryuu
A 
A 

2W 5L
 

Maegashira
15

Saganoumi
 

LMidorishima
WAkashiryuu
WKatsurayama
LOonaruto
LTamateyama
WMasagoiwa
AOnogasaki
WToshuuzan
DKanenohana
LIshiyama

4W 4L 1D
 

Maegashira
16

Konishiki
 

WMifunegata
WKatsurayama
LTamateyama
WTsuruwatari
LOonaruto
LMidorishima
WAkashiryuu
LHiranoishi
LToshuuzan
WUranohama

5W 5L
 

Maegashira
17

Tateshio
 

LAkashiryuu
WIshiyama
LKanenohana
WKatsurayama
WMidorishima
LOonaruto
LHiranoishi
LTamateyama
WMifunegata
DKantamago

4W 5L 1D
 

Maegashira
18

Ikarigata
 

WKantamago
WMidorishima
LHiranoishi
WAkashiryuu
LKatsurayama
WMifunegata
ATamateyama
A 
A 
A 

4W 2L
 

Haridashi-
Maegashira

Naminooto
 

NKatsurayama
AHiranoishi
A 
A 
LKantamago
LAkashiryuu
AOonaruto
A 
A 
A 

0W 2L 1N
 

Tachiyama(8)
Ariake, Takamiyama(Kazouzan), Goshoguruma, Ageshio
Asahimatsu