1919 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Tochigiyama
 

WKurosegawa
WKiyosegawa
WMomijigawa
WFujinokawa
WOonaruto
AAsashio
WKotogaura
WMisugiiso
WChibagasaki
WWakaminato

9W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonishiki
 

WOonaruto
LFujinokawa
WKurosegawa
WMisugiiso
WKotogaura
WMomijigawa
LOotohira
WKiyosegawa
WWakaminato
WChibagasaki

8W 2L
 

Oozeki
 

Kyuushuuzan
 

LOotohira
LKurosegawa
WOoshio
WMomijigawa
WKiyosegawa
LFujinokawa
WOonaruto
LChibagasaki
LMisugiiso
WAsogatake

5W 5L
 

Sekiwake
 

Tsunenohana
 

WOonotaka
WOonaruto
WFujinokawa
LWakaminato
LOotohira
AOotori
WChibagasaki
WAsogatake
WKiyosegawa
LMisugiiso

6W 3L
 

Haridashi-
Sekiwake

Tsushimanada
 

NChibagasaki
WWakaminato
WOotohira
NOotori
WFujinokawa
LKurosegawa
WMisugiiso
NKotogaura
WMomijigawa
WKiyosegawa

6W 1L 3N
 

Komusubi
 

Miyagiyama
 

LWakaminato
LAsashio
WOonotaka
LKurosegawa
LOotori
LChibagasaki
LYahazuyama
WFujinokawa
LOonaruto
LKotogaura

2W 8L
 

Maegashira
1

Fukuyanagi
 

WShiraiwa
WOotori
DOonaruto
WAsashio
LChibagasaki
WMisugiiso
LFujinokawa
LWakaminato
WKotogaura
DKurosegawa

5W 3L 2D
 

Maegashira
2

Ootoiwa
 

WAsogatake
AOoshio
LOotori
NChibagasaki
WWakaminato
WOotohira
LMomijigawa
WKurosegawa
WFujinokawa
LShiraiwa

5W 3L 1N
 

Maegashira
3

Genjiyama
 

LOotori
LMisugiiso
LChibagasaki
AOoshio
LAsashio
WShiraiwa
WKiyosegawa
WYahazuyama
WOonotaka
WOotohira

5W 4L
 

Maegashira
4

Shakagatake
 

WYahazuyama
WAsogatake
WAsashio
LKotogaura
NShiraiwa
LShikishima
LWakaminato
LOotohira
NToshuuzan
LOonotaka

3W 5L 2N
 

Maegashira
5

Komaizumi
 

WKiyosegawa
WMomijigawa
LShiraiwa
WYahazuyama
WNaranishiki
DKotogaura
WOonotaka
LKogotayama
WShikishima
WToshuuzan

7W 2L 1D
 

Maegashira
6

Onishiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
WKiyosegawa
WToshuuzan
WShikishima
WNaranishiki
LTachihikari

4W 1L
 

Maegashira
7

Ichiminato
 

WMomijigawa
LShiraiwa
LYahazuyama
LKiyosegawa
WKurosegawa
WJinriki
WAsogatake
LOonaruto
LOomisaki
WShikishima

5W 5L
 

Maegashira
8

Ryougoku
 

LAsashio
LChibagasaki
WKiyosegawa
WOotohira
WOonotaka
ATachihikari
WKurosegawa
WShiraiwa
WAsogatake
WYahazuyama

7W 2L
 

Maegashira
9

Iwakiyama
 

LOoshio
WShikishima
LMisugiiso
WShiraiwa
WTachihikari
LAsogatake
WJinriki
WOonotaka
LYahazuyama
WNaranishiki

6W 4L
 

Maegashira
10

Ayagawa
 

LFujinokawa
LYahazuyama
WShikishima
AOnikage
WAsogatake
WOonotaka
LShiraiwa
LNaranishiki
WTachihikari
DOomisaki

4W 4L 1D
 

Maegashira
11

Nishikinada
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
12

Datenoya
 

WOnikage
WJinriki
LKotogaura
WOonotaka
LMomijigawa
LWakaminato
WShikishima
LAsamifuji
LOotohira
WWakabayama

5W 5L
 

Maegashira
13

Hakkouzan
 

WShikishima
WIm
LOomisaki
LTachihikari
WYahazuyama
LWakabayama
WAsamifuji
WNagatonada
WJinriki
LKogotayama

6W 4L
 

Maegashira
14

Oonosato
 

WMisugiiso
NTachihikari
WWakabayama
WShikishima
WAsamifuji
LToshuuzan
WKogotayama
WMomijigawa
WShiraiwa
WNagatonada

8W 1L 1N
 

Maegashira
15

Sakahoko
 

A 
A 
A 
A 
A 
WOomisaki
LNaranishiki
LWakabayama
LShinonome
NOonaruto

1W 3L 1N
 

Maegashira
16

Utsunomiya
 

WTachihikari
WOotohira
WWakaminato
WOonaruto
WMisugiiso
LYahazuyama
NOomisaki
LToshuuzan
WKurosegawa
LFujinokawa

6W 3L 1N
 

Maegashira
17

Tomonoura
 

LNaranishiki
WOonotaka
WAsogatake
WJinriki
WShikishima
WOonaruto
WWakabayama
LOomisaki
LKogotayama
LMomijigawa

6W 4L
 

WEST

Yokozuna
 

Ootori
 

WGenjiyama
LFukuyanagi
WOotoiwa
NTsushimanada
WMiyagiyama
ATsunenohana
A 
A 
A 
A 

3W 1L 1N
 

Oozeki
 

Asashio
 

WRyougoku
WMiyagiyama
LShakagatake
LFukuyanagi
WGenjiyama
ATochigiyama
A 
A 
A 
A 

3W 2L
 

Haridashi-
Oozeki

Chibagasaki
 

NTsushimanada
WRyougoku
WGenjiyama
NOotoiwa
WFukuyanagi
WMiyagiyama
LTsunenohana
WKyuushuuzan
LTochigiyama
LOonishiki

5W 3L 2N
 

Haridashi-
Oozeki

Isenohama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Sekiwake
 

Nishikijima
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Komusubi
 

Kiyosegawa
 

LKomaizumi
LTochigiyama
LRyougoku
WIchiminato
LKyuushuuzan
LOnishiyama
LGenjiyama
LOonishiki
LTsunenohana
LTsushimanada

1W 9L
 

Maegashira
1

Misugiiso
 

LOonosato
WGenjiyama
WIwakiyama
LOonishiki
LUtsunomiya
LFukuyanagi
LTsushimanada
LTochigiyama
WKyuushuuzan
WTsunenohana

4W 6L
 

Maegashira
2

Fujinokawa
 

WAyagawa
WOonishiki
LTsunenohana
LTochigiyama
LTsushimanada
WKyuushuuzan
WFukuyanagi
LMiyagiyama
LOotoiwa
WUtsunomiya

5W 5L
 

Maegashira
3

Momijigawa
 

LIchiminato
LKomaizumi
LTochigiyama
LKyuushuuzan
WDatenoya
LOonishiki
WOotoiwa
LOonosato
LTsushimanada
WTomonoura

3W 7L
 

Maegashira
4

Ooshio
 

WIwakiyama
AOotoiwa
LKyuushuuzan
AGenjiyama
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 1L
 

Maegashira
5

Oonaruto
 

LOonishiki
LTsunenohana
DFukuyanagi
LUtsunomiya
LTochigiyama
LTomonoura
LKyuushuuzan
WIchiminato
WMiyagiyama
NSakahoko

2W 6L 1D 1N
 

Maegashira
6

Kurosegawa
 

LTochigiyama
WKyuushuuzan
LOonishiki
WMiyagiyama
LIchiminato
WTsushimanada
LRyougoku
LOotoiwa
LUtsunomiya
DFukuyanagi

3W 6L 1D
 

Maegashira
7

Kotogaura
 

A 
A 
WDatenoya
WShakagatake
LOonishiki
DKomaizumi
LTochigiyama
NTsushimanada
LFukuyanagi
WMiyagiyama

3W 3L 1D 1N
 

Maegashira
8

Wakaminato
 

WMiyagiyama
LTsushimanada
LUtsunomiya
WTsunenohana
LOotoiwa
WDatenoya
WShakagatake
WFukuyanagi
LOonishiki
LTochigiyama

5W 5L
 

Maegashira
9

Ootohira
 

WKyuushuuzan
LUtsunomiya
LTsushimanada
LRyougoku
WTsunenohana
LOotoiwa
WOonishiki
WShakagatake
WDatenoya
LGenjiyama

5W 5L
 

Maegashira
10

Oonotaka
 

LTsunenohana
LTomonoura
LMiyagiyama
LDatenoya
LRyougoku
LAyagawa
LKomaizumi
LIwakiyama
LGenjiyama
WShakagatake

1W 9L
 

Maegashira
11

Asogatake
 

LOotoiwa
LShakagatake
LTomonoura
WWakabayama
LAyagawa
WIwakiyama
LIchiminato
LTsunenohana
LRyougoku
LKyuushuuzan

2W 8L
 

Maegashira
12

Komatsuyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
13

Yahazuyama
 

LShakagatake
WAyagawa
WIchiminato
LKomaizumi
LHakkouzan
WUtsunomiya
WMiyagiyama
LGenjiyama
WIwakiyama
LRyougoku

5W 5L
 

Maegashira
14

Shiraiwa
 

LFukuyanagi
WIchiminato
WKomaizumi
LIwakiyama
NShakagatake
LGenjiyama
WAyagawa
LRyougoku
LOonosato
WOotoiwa

4W 5L 1N
 

Maegashira
15

Shikishima
 

LHakkouzan
LIwakiyama
LAyagawa
LOonosato
LTomonoura
WShakagatake
LDatenoya
LOnishiyama
LKomaizumi
LIchiminato

1W 9L
 

Maegashira
16

Toshuuzan
 

A 
A 
A 
A 
A 
WOonosato
LOnishiyama
WUtsunomiya
NShakagatake
LKomaizumi

2W 2L 1N
 

Maegashira
17

Onikage
 

LDatenoya
WOomisaki
WNagatonada
AAyagawa
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 1L
 

Tochigiyama(4)
Wakaminato(Yatakayama), Asogatake(Akiraka), Komatsuyama(Uranohama)
Isenohama, Tsuruwatari, Kunigaiwa, Asamidori, Hiodoshi