1919 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Tochigiyama
 

WKiyosegawa
WOotohira
WMomijigawa
WFujinokawa
WMisugiiso
WWakaminato
WYahazuyama
WChibagasaki
WOoshio
WOotori

10W 0L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonishiki
 

WYahazuyama
WMomijigawa
LMisugiiso
WOotohira
WWakaminato
WKiyosegawa
WFujinokawa
LOotori
WChibagasaki
WKurosegawa

8W 2L
 

Oozeki
 

Tsushimanada
 

LOoshio
WKotogaura
LKiyosegawa
WYahazuyama
LOotohira
WFujinokawa
WOotori
WWakaminato
LMisugiiso
WChibagasaki

6W 4L
 

Sekiwake
 

Tsunenohana
 

WOonaruto
WKurosegawa
WAsashio
WChibagasaki
LOotori
LOoshio
WMisugiiso
WFujinokawa
WMomijigawa
NWakaminato

7W 2L 1N
 

Komusubi
 

Kyuushuuzan
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
1

Fukuyanagi
 

LShiraiwa
LKiyosegawa
AOotori
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 2L
 

Maegashira
2

Ootoiwa
 

LAsashio
LOonotaka
WOonaruto
WOotori
LKotogaura
WChibagasaki
WOoshio
WMisugiiso
WWakaminato
WFujinokawa

7W 3L
 

Maegashira
3

Komaizumi
 

WKogotayama
WFujinokawa
LOoshio
NMisugiiso
LChibagasaki
LShiraiwa
LMomijigawa
LOotohira
WOotori
LKiyosegawa

3W 6L 1N
 

Maegashira
4

Ryougoku
 

A 
A 
A 
A 
A 
WToshuuzan
LChibagasaki
LOonotaka
WFujinokawa
LOotohira

2W 3L
 

Maegashira
5

Oonosato
 

WFujinokawa
LChibagasaki
WKogotayama
AAsashio
WOoshio
WMomijigawa
LShiraiwa
WKiyosegawa
LOotohira
LMisugiiso

5W 4L
 

Maegashira
6

Genjiyama
 

WChibagasaki
WAsashio
WKotogaura
WWakaminato
WShiraiwa
WOotori
WAsogatake
WKurosegawa
WYahazuyama
LOoshio

9W 1L
 

Maegashira
7

Onishiyama
 

LKomatsuyama
LYahazuyama
WChibagasaki
LKurosegawa
LShikishima
LOotohira
AKiyosegawa
A 
A 
A 

1W 5L
 

Maegashira
8

Miyagiyama
 

WKurosegawa
WOotori
WShikishima
WOoshio
WOnikage
LMisugiiso
WWakaminato
LMomijigawa
WAsogatake
LShiraiwa

7W 3L
 

Maegashira
9

Utsunomiya
 

LOotori
NWakaminato
WFujinokawa
WShikishima
LOonaruto
LYahazuyama
WOnikage
LOoshio
WKurosegawa
LMomijigawa

4W 5L 1N
 

Maegashira
10

Iwakiyama
 

LWakaminato
LOoshio
NOonotaka
LKogotayama
WFujinokawa
AKotogaura
LOonaruto
WOnikage
LKiyosegawa
LYahazuyama

2W 6L 1N
 

Maegashira
11

Hakkouzan
 

WOotohira
LMisugiiso
LShiraiwa
LKotogaura
LKogotayama
AShikishima
LKurosegawa
AOomisaki
A 
A 

1W 5L
 

Maegashira
12

Tomonoura
 

WShikishima
LShiraiwa
LWakaminato
DOonotaka
LMomijigawa
WOnikage
LKogotayama
LAsogatake
WOonaruto
LKomatsuyama

3W 6L 1D
 

Maegashira
13

Ichiminato
 

WAsogatake
LAkutsugawa
LKomatsuyama
LMomijigawa
LYahazuyama
LOonaruto
LShinonome
LKogotayama
WOonotaka
WOnikage

3W 7L
 

Maegashira
14

Shakagatake
 

DKotogaura
DOonaruto
WOotohira
LAsogatake
WOonotaka
LAkutsugawa
WImizugawa
LNaranishiki
LKomatsuyama
LOomisaki

3W 5L 2D
 

Maegashira
15

Datenoya
 

WOonotaka
LKomatsuyama
LNaranishiki
WOomisaki
LImizugawa
LKurosegawa
AToshuuzan
LYahazuyama
WOnikage
LAsogatake

3W 6L
 

Maegashira
16

Ayagawa
 

LMomijigawa
WKogotayama
WYahazuyama
WKiyosegawa
LKurosegawa
DAsogatake
WOotohira
WOonaruto
WShinonome
LOonotaka

6W 3L 1D
 

Maegashira
17

Sakahoko
 

WMisugiiso
LAsogatake
LKurosegawa
LShiraiwa
LKiyosegawa
WOonotaka
WOomisaki
LImizugawa
WKogotayama
WOonaruto

5W 5L
 

Maegashira
18

Nishikinada
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

WEST

Yokozuna
 

Ootori
 

WUtsunomiya
LMiyagiyama
AFukuyanagi
LOotoiwa
WTsunenohana
LGenjiyama
LTsushimanada
WOonishiki
LKomaizumi
LTochigiyama

3W 6L
 

Oozeki
 

Chibagasaki
 

LGenjiyama
WOonosato
LOnishiyama
LTsunenohana
WKomaizumi
LOotoiwa
WRyougoku
LTochigiyama
LOonishiki
LTsushimanada

3W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WOotoiwa
LGenjiyama
LTsunenohana
AOonosato
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 2L
 

Sekiwake
 

Fujinokawa
 

LOonosato
LKomaizumi
LUtsunomiya
LTochigiyama
LIwakiyama
LTsushimanada
LOonishiki
LTsunenohana
LRyougoku
LOotoiwa

0W 10L
 

Komusubi
 

Wakaminato
 

WIwakiyama
NUtsunomiya
WTomonoura
LGenjiyama
LOonishiki
LTochigiyama
LMiyagiyama
LTsushimanada
LOotoiwa
NTsunenohana

2W 6L 2N
 

Maegashira
1

Kotogaura
 

DShakagatake
LTsushimanada
LGenjiyama
WHakkouzan
WOotoiwa
AIwakiyama
A 
A 
A 
A 

2W 2L 1D
 

Maegashira
2

Ootohira
 

LHakkouzan
LTochigiyama
LShakagatake
LOonishiki
WTsushimanada
WOnishiyama
LAyagawa
WKomaizumi
WOonosato
WRyougoku

5W 5L
 

Maegashira
3

Misugiiso
 

LSakahoko
WHakkouzan
WOonishiki
NKomaizumi
LTochigiyama
WMiyagiyama
LTsunenohana
LOotoiwa
WTsushimanada
WOonosato

5W 4L 1N
 

Maegashira
4

Yahazuyama
 

LOonishiki
WOnishiyama
LAyagawa
LTsushimanada
WIchiminato
WUtsunomiya
LTochigiyama
WDatenoya
LGenjiyama
WIwakiyama

5W 5L
 

Maegashira
5

Momijigawa
 

WAyagawa
LOonishiki
LTochigiyama
WIchiminato
WTomonoura
LOonosato
WKomaizumi
WMiyagiyama
LTsunenohana
WUtsunomiya

6W 4L
 

Maegashira
6

Kiyosegawa
 

LTochigiyama
WFukuyanagi
WTsushimanada
LAyagawa
WSakahoko
LOonishiki
AOnishiyama
LOonosato
WIwakiyama
WKomaizumi

5W 4L
 

Maegashira
7

Nishikijima
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
8

Toshuuzan
 

A 
A 
A 
A 
A 
LRyougoku
ADatenoya
A 
A 
A 

0W 1L
 

Maegashira
9

Ooshio
 

WTsushimanada
WIwakiyama
WKomaizumi
LMiyagiyama
LOonosato
WTsunenohana
LOotoiwa
WUtsunomiya
LTochigiyama
WGenjiyama

6W 4L
 

Maegashira
10

Kurosegawa
 

LMiyagiyama
LTsunenohana
WSakahoko
WOnishiyama
WAyagawa
WDatenoya
WHakkouzan
LGenjiyama
LUtsunomiya
LOonishiki

5W 5L
 

Maegashira
11

Shiraiwa
 

WFukuyanagi
WTomonoura
WHakkouzan
WSakahoko
LGenjiyama
WKomaizumi
WOonosato
WAkutsugawa
LImizugawa
WMiyagiyama

8W 2L
 

Maegashira
12

Oonaruto
 

LTsunenohana
DShakagatake
LOotoiwa
LAkutsugawa
WUtsunomiya
WIchiminato
WIwakiyama
LAyagawa
LTomonoura
LSakahoko

3W 6L 1D
 

Maegashira
13

Asogatake
 

LIchiminato
WSakahoko
WOomisaki
WShakagatake
WAkutsugawa
DAyagawa
LGenjiyama
WTomonoura
LMiyagiyama
WDatenoya

6W 3L 1D
 

Maegashira
14

Oonotaka
 

LDatenoya
WOotoiwa
NIwakiyama
DTomonoura
LShakagatake
LSakahoko
LAkutsugawa
WRyougoku
LIchiminato
WAyagawa

3W 5L 1D 1N
 

Maegashira
15

Shikishima
 

LTomonoura
NShinonome
LMiyagiyama
LUtsunomiya
WOnishiyama
AHakkouzan
A 
A 
A 
A 

1W 3L 1N
 

Maegashira
16

Kogotayama
 

LKomaizumi
LAyagawa
LOonosato
WIwakiyama
WHakkouzan
WImizugawa
WTomonoura
WIchiminato
LSakahoko
WNaranishiki

6W 4L
 

Maegashira
17

Onikage
 

A 
A 
A 
A 
LMiyagiyama
LTomonoura
LUtsunomiya
LIwakiyama
LDatenoya
LIchiminato

0W 6L
 

Maegashira
18

Komatsuyama
 

WOnishiyama
WDatenoya
WIchiminato
AImizugawa
A 
A 
A 
A 
WShakagatake
WTomonoura

5W 0L
 

Tochigiyama(5)
Asashio(Asaarashi), Nishikijima(Orochigata), Tamanokawa