2024 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Terunofuji
 

LNishikigi
WUra
WAsanoyama
LMeisei
LOuhou
LTakanoshou
L*Tobizaru
A
A
A
A
A
A
A
A

2W5L8A
 

Oozeki
 

Kirishima
 

LAbi
LAtamifuji
LUra
LAsanoyama
WMeisei
WOuhou
LTakanoshou
LTobizaru
WNishikigi
LHiradoumi
LWakamotoharu
LMidorifuji
LKinbouzan
W*Takakeishou
WKotonowaka

5W10L
 

Oozeki
 

Takakeishou
 

WAsanoyama
LAbi
WMeisei
WUra
LAtamifuji
WHiradoumi
WNishikigi
WOuhou
WTobizaru
LDaieishou
LOonosato
LWakamotoharu
WKotonowaka
L*Kirishima
A

8W6L1A
 

Sekiwake
 

Daieishou
 

LMeisei
LOuhou
LAbi
WNishikigi
WWakamotoharu
WUra
LAsanoyama
WAtamifuji
LKotonowaka
WTakakeishou
LHoushouryuu
LGounoyama
LOonosato
WTakanoshou
LHiradoumi

6W9L
 

Komusubi
 

Abi
 

WKirishima
WTakakeishou
WDaieishou
WWakamotoharu
WNishikigi
LKotonowaka
LHoushouryuu
WUra
LTakerufuji
LMitakeumi
WShounannoumi
WTakayasu
LAsanoyama
LOonosato
WAtamifuji

9W6L
 

Maegashira
1

Ura
 

WHoushouryuu
LTerunofuji
WKirishima
LTakakeishou
WKotonowaka
LDaieishou
LWakamotoharu
LAbi
WAsanoyama
WNishikigi
LAtamifuji
WMeisei
LTobizaru
LHiradoumi
LOuhou

6W9L
 

Maegashira
2

Atamifuji
 

LKotonowaka
WKirishima
LHoushouryuu
WTobizaru
WTakakeishou
WAsanoyama
LOuhou
LDaieishou
LMeisei
WTakanoshou
WUra
WNishikigi
WHiradoumi
LWakamotoharu
LAbi

8W7L
 

Maegashira
3

Ouhou
 

LWakamotoharu
WDaieishou
LTobizaru
LHoushouryuu
WTerunofuji
LKirishima
WAtamifuji
LTakakeishou
WTakanoshou
LKotonowaka
LAsanoyama
LHiradoumi
WKitanowaka
WNishikigi
WUra

7W8L
 

Maegashira
4

Tobizaru
 

WTakanoshou
LMidorifuji
WOuhou
LAtamifuji
LHiradoumi
WHoushouryuu
W*Terunofuji
WKirishima
LTakakeishou
L*Gounoyama
WMeisei
LShounannoumi
WUra
WKinbouzan
LOunoshou

8W7L
 

Maegashira
5

Midorifuji
 

LHiradoumi
WTobizaru
LTsurugishou
LOonosato
WTakanoshou
LGounoyama
WTamawashi
LKinbouzan
WHoushouryuu
WKotoshouhou
WShoudai
WKirishima
LTakayasu
LOunoshou
LSadanoumi

7W8L
 

Maegashira
6

Tsurugishou
 

LOonosato
WKinbouzan
WMidorifuji
LHiradoumi
L*Gounoyama
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2W3L10A
 

Maegashira
7

Kinbouzan
 

WGounoyama
LTsurugishou
LOunoshou
LTamawashi
L*Oonosato
A
A
WMidorifuji
LHokutofuji
WEndou
WKitanowaka
WMyougiryuu
WKirishima
LTobizaru
LNishikigi

6W7L2A
 

Maegashira
8

Ounoshou
 

WTamawashi
WHokutofuji
WKinbouzan
LGounoyama
LTakayasu
WShoudai
WOonosato
LKotoshouhou
LShounannoumi
WSadanoumi
LHiradoumi
WMitakeumi
LRyuuden
WMidorifuji
WTobizaru

9W6L
 

Maegashira
9

Hokutofuji
 

LTakayasu
LOunoshou
LShoudai
LKotoshouhou
WTamawashi
LIchiyamamoto
LMitakeumi
LSadanoumi
WKinbouzan
LMyougiryuu
WEndou
WRouga
LTakanoshou
WDaiamami
WShounannoumi

6W9L
 

Maegashira
10

Shoudai
 

WKotoshouhou
LIchiyamamoto
WHokutofuji
WTakayasu
LMitakeumi
LOunoshou
WKitanowaka
LDaiamami
LGounoyama
WRouga
LMidorifuji
WRyuuden
WSadanoumi
LShounannoumi
WNishikifuji

8W7L
 

Maegashira
11

Ichiyamamoto
 

LMitakeumi
WShoudai
LShounannoumi
LSadanoumi
WKotoshouhou
WHokutofuji
LTakayasu
WEndou
LDaiamami
WNishikifuji
WChuranoumi
LKitanowaka
LRouga
LMeisei
WRyuuden

7W8L
 

Maegashira
12

Shounannoumi
 

LSadanoumi
WChuranoumi
WIchiyamamoto
WMitakeumi
WMyougiryuu
WEndou
LTakerufuji
WKitanowaka
WOunoshou
LTakayasu
LAbi
WTobizaru
LNishikifuji
WShoudai
LHokutofuji

9W6L
 

Maegashira
13

Ryuuden
 

WShimazuumi
WNishikifuji
LKitanowaka
WChuranoumi
WSadanoumi
LMyougiryuu
LRouga
LTakerufuji
WEndou
LDaiamami
LTamawashi
LShoudai
WOunoshou
LMitakeumi
LIchiyamamoto

6W9L
 

Maegashira
14

Nishikifuji
 

LChuranoumi
LRyuuden
WDaiamami
W*Shimazuumi
WEndou
WRouga
WMyougiryuu
LMitakeumi
LTakayasu
LIchiyamamoto
WOushouma
WTamawashi
WShounannoumi
LGounoyama
LShoudai

8W7L
 

Maegashira
15

Myougiryuu
 

WKitanowaka
WDaiamami
LEndou
LTakerufuji
LShounannoumi
WRyuuden
LNishikifuji
LChuranoumi
WTomokaze
WHokutofuji
LRouga
LKinbouzan
LKotoshouhou
WTokihayate
LTamawashi

6W9L
 

Maegashira
16

Endou
 

LRouga
LTakerufuji
WMyougiryuu
WKitanowaka
LNishikifuji
LShounannoumi
LTouhakuryuu
LIchiyamamoto
LRyuuden
LKinbouzan
LHokutofuji
WKotoshouhou
WTamawashi
WSadanoumi
LMitakeumi

5W10L
 

Maegashira
17

Takerufuji
 

WDaiamami
WEndou
WRouga
WMyougiryuu
WTokihayate
WChuranoumi
WShounannoumi
WRyuuden
WAbi
WOonosato
WKotonowaka
LHoushouryuu
WWakamotoharu
LAsanoyama
WGounoyama

13W2L
 

WEST

Oozeki
 

Houshouryuu
 

LUra
WNishikigi
WAtamifuji
WOuhou
WAsanoyama
LTobizaru
WAbi
WTakanoshou
LMidorifuji
WWakamotoharu
WDaieishou
WTakerufuji
WGounoyama
LKotonowaka
WOonosato

11W4L
 

Oozeki
 

Kotonowaka
 

WAtamifuji
LAsanoyama
WNishikigi
WTakanoshou
LUra
WAbi
WMeisei
WWakamotoharu
WDaieishou
WOuhou
LTakerufuji
WOonosato
LTakakeishou
WHoushouryuu
LKirishima

10W5L
 

Sekiwake
 

Wakamotoharu
 

WOuhou
WMeisei
WTakanoshou
LAbi
LDaieishou
WNishikigi
WUra
LKotonowaka
LOonosato
LHoushouryuu
WKirishima
WTakakeishou
LTakerufuji
WAtamifuji
WAsanoyama

9W6L
 

Komusubi
 

Nishikigi
 

WTerunofuji
LHoushouryuu
LKotonowaka
LDaieishou
LAbi
LWakamotoharu
LTakakeishou
LAsanoyama
LKirishima
LUra
LTakanoshou
LAtamifuji
WMeisei
LOuhou
WKinbouzan

3W12L
 

Maegashira
1

Asanoyama
 

LTakakeishou
WKotonowaka
LTerunofuji
WKirishima
LHoushouryuu
LAtamifuji
WDaieishou
WNishikigi
LUra
WMeisei
WOuhou
WTakanoshou
WAbi
WTakerufuji
LWakamotoharu

9W6L
 

Maegashira
2

Meisei
 

WDaieishou
LWakamotoharu
LTakakeishou
WTerunofuji
LKirishima
LOonosato
LKotonowaka
WHiradoumi
WAtamifuji
LAsanoyama
LTobizaru
LUra
LNishikigi
WIchiyamamoto
WTakanoshou

6W9L
 

Maegashira
3

Takanoshou
 

LTobizaru
WHiradoumi
LWakamotoharu
LKotonowaka
LMidorifuji
WTerunofuji
WKirishima
LHoushouryuu
LOuhou
LAtamifuji
WNishikigi
LAsanoyama
WHokutofuji
LDaieishou
LMeisei

5W10L
 

Maegashira
4

Hiradoumi
 

WMidorifuji
LTakanoshou
LOonosato
WTsurugishou
WTobizaru
LTakakeishou
WGounoyama
LMeisei
LTamawashi
WKirishima
WOunoshou
WOuhou
LAtamifuji
WUra
WDaieishou

9W6L
 

Maegashira
5

Oonosato
 

WTsurugishou
WGounoyama
WHiradoumi
WMidorifuji
W*Kinbouzan
WMeisei
LOunoshou
WTamawashi
WWakamotoharu
LTakerufuji
WTakakeishou
LKotonowaka
WDaieishou
WAbi
LHoushouryuu

11W4L
 

Maegashira
6

Gounoyama
 

LKinbouzan
LOonosato
WTamawashi
WOunoshou
W*Tsurugishou
WMidorifuji
LHiradoumi
WTakayasu
WShoudai
W*Tobizaru
WMitakeumi
WDaieishou
LHoushouryuu
WNishikifuji
LTakerufuji

10W5L
 

Maegashira
7

Tamawashi
 

LOunoshou
LTakayasu
LGounoyama
WKinbouzan
LHokutofuji
WKotoshouhou
LMidorifuji
LOonosato
WHiradoumi
WChuranoumi
WRyuuden
LNishikifuji
LEndou
WKitanowaka
WMyougiryuu

7W8L
 

Maegashira
8

Takayasu
 

WHokutofuji
WTamawashi
WKotoshouhou
LShoudai
WOunoshou
LMitakeumi
WIchiyamamoto
LGounoyama
WNishikifuji
WShounannoumi
WSadanoumi
LAbi
WMidorifuji
WRouga
WDaiamami

11W4L
 

Maegashira
9

Kotoshouhou
 

LShoudai
WMitakeumi
LTakayasu
WHokutofuji
LIchiyamamoto
LTamawashi
LSadanoumi
WOunoshou
WKitanowaka
LMidorifuji
WDaiamami
LEndou
WMyougiryuu
WChuranoumi
WRouga

8W7L
 

Maegashira
10

Mitakeumi
 

WIchiyamamoto
LKotoshouhou
WSadanoumi
LShounannoumi
WShoudai
WTakayasu
WHokutofuji
WNishikifuji
LRouga
WAbi
LGounoyama
LOunoshou
LChuranoumi
WRyuuden
WEndou

9W6L
 

Maegashira
11

Sadanoumi
 

WShounannoumi
WShimazuumi
LMitakeumi
WIchiyamamoto
LRyuuden
WKitanowaka
WKotoshouhou
WHokutofuji
LChuranoumi
LOunoshou
LTakayasu
WDaiamami
LShoudai
LEndou
WMidorifuji

8W7L
 

Maegashira
12

Shimazuumi
 

LRyuuden
LSadanoumi
LChuranoumi
L*Nishikifuji
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

0W4L11A
 

Maegashira
13

Churanoumi
 

WNishikifuji
LShounannoumi
WShimazuumi
LRyuuden
WRouga
LTakerufuji
LDaiamami
WMyougiryuu
WSadanoumi
LTamawashi
LIchiyamamoto
LBushouzan
WMitakeumi
LKotoshouhou
WKitanowaka

7W8L
 

Maegashira
14

Kitanowaka
 

LMyougiryuu
LRouga
WRyuuden
LEndou
LDaiamami
LSadanoumi
LShoudai
LShounannoumi
LKotoshouhou
WKagayaki
LKinbouzan
WIchiyamamoto
LOuhou
LTamawashi
LChuranoumi

3W12L
 

Maegashira
15

Rouga
 

WEndou
WKitanowaka
LTakerufuji
WDaiamami
LChuranoumi
LNishikifuji
WRyuuden
LMitoryuu
WMitakeumi
LShoudai
WMyougiryuu
LHokutofuji
WIchiyamamoto
LTakayasu
LKotoshouhou

7W8L
 

Maegashira
16

Daiamami
 

LTakerufuji
LMyougiryuu
LNishikifuji
LRouga
WKitanowaka
WTakarafuji
WChuranoumi
WShoudai
WIchiyamamoto
WRyuuden
LKotoshouhou
LSadanoumi
WTakahashi
LHokutofuji
LTakayasu

7W8L
 

Takerufuji(1)
Takerufuji(1)
Oonosato(2), Takerufuji(1)
Oonosato(1), Takerufuji(1)
Terutsuyoshi, Hokuseihou