1989 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Haridashi-
Yokozuna

Hokutoumi
 

WKasugafuji
WItai
WKoubouyama
WSakahoko
WTerao
LMisugisato
WKirishima
WAkinoshima
WDaijuyama
WMitoizumi
WKotogaume
WKonishiki
LAsahifuji
WHokuten'yuu
WOonokuni

13W 2L
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WSakahoko
WMisugisato
WTerao
WMitoizumi
LAkinoshima
WItai
WKotogaume
WKirishima
WMasurao
WKonishiki
WDaijuyama
WTochinowaka
WHokutoumi
LOonokuni
WHokuten'yuu

13W 2L
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

WTerao
LKirishima
WDaijuyama
LMisugisato
WMasurao
LOonokuni
LAsahifuji
WItai
LHokuten'yuu
WJingaku
LHokutoumi
WMitoizumi
LSakahoko
WAkinoshima
WKonishiki

8W 7L
 

Komusubi
 

Sakahoko
 

LAsahifuji
WKonishiki
LOonokuni
LHokutoumi
WDaijuyama
WKoubouyama
LAkinoshima
LHokuten'yuu
WMisugisato
WKasugafuji
WMitoizumi
WItai
WKotogaume
LMasurao
LTochinowaka

8W 7L
 

Maegashira
1

Daijuyama
 

WKirishima
WTagaryuu
LKotogaume
LHananokuni
LSakahoko
WAkinoshima
WTerao
LOonokuni
LHokutoumi
LHokuten'yuu
LAsahifuji
LJingaku
LMitoizumi
LKonishiki
LItai

4W 11L
 

Maegashira
2

Mitoizumi
 

LMisugisato
WAkinoshima
LHokuten'yuu
LAsahifuji
WRyougoku
WOozutu
LOonokuni
WKyokudouzan
WHananokuni
LHokutoumi
LSakahoko
LKotogaume
WDaijuyama
WItai
WKirishima

8W 7L
 

Maegashira
3

Terao
 

LKotogaume
WHokuten'yuu
LAsahifuji
LOonokuni
LHokutoumi
WTakamisugi
LDaijuyama
WFujinoshin
LKonishiki
LKyokudouzan
WItai
WAkinoshima
WMisugisato
LHananokuni
WMasurao

7W 8L
 

Maegashira
4

Kasugafuji
 

LHokutoumi
LFujinoshin
WHananoumi
WTakanofuji
LOonokuni
LHokuten'yuu
LKonishiki
LTakamisugi
WItai
LSakahoko
LTagaryuu
WKotofuji
LKoubouyama
LKyokudouzan
LMisugisato

4W 11L
 

Maegashira
5

Kotofuji
 

LMasurao
LSasshuunada
LTakanofuji
WHananoumi
LWakasegawa
LEnazakura
WTagaryuu
LOozutu
WRyougoku
LKitakachidoki
LTochitsukasa
LKasugafuji
WItai
LTakamisugi
WKoubouyama

5W 10L
 

Maegashira
6

Tagaryuu
 

LJingaku
LDaijuyama
LKyokudouzan
WWakasegawa
LKoubouyama
WKitakachidoki
LKotofuji
LRyougoku
WTakanohama
LTochitsukasa
WKasugafuji
LTakamisugi
LHananokuni
LSasshuunada
LKotoinazuma

4W 11L
 

Maegashira
7

Hananokuni
 

LKotoinazuma
WTakanofuji
WTakanohama
WDaijuyama
LEnazakura
LKirishima
WKyokudouzan
LSasshuunada
LMitoizumi
LKotonishiki
WKitakachidoki
WFujinoshin
WTagaryuu
WTerao
LWakasegawa

8W 7L
 

Maegashira
8

Ryougoku
 

WTochinowaka
LKyokudouzan
LEnazakura
WTakamisugi
LMitoizumi
WWakasegawa
LFujinoshin
WTagaryuu
LKotofuji
WTakanohama
WSasshuunada
LKitakachidoki
WKotonishiki
LJingaku
WTakanofuji

8W 7L
 

Maegashira
9

Takamisugi
 

WOozutu
LKotonishiki
LMasurao
LRyougoku
W*Tochitsukasa
LTerao
LTochinowaka
WKasugafuji
WKoubouyama
LEnazakura
WKotoinazuma
WTagaryuu
WKitakachidoki
WKotofuji
LFujinoshin

8W 7L
 

Maegashira
10

Takanofuji
 

WKyokudouzan
LHananokuni
WKotofuji
LKasugafuji
WSasshuunada
WKotoinazuma
LWakasegawa
LMasurao
WEnazakura
LTochinowaka
WJingaku
WKoubouyama
WTakanohama
LOozutu
LRyougoku

8W 7L
 

Maegashira
11

Fujinoshin
 

WHananoumi
WKasugafuji
WJingaku
LMasurao
WKotoinazuma
WTochinowaka
WRyougoku
LTerao
WKyokudouzan
LKirishima
WOozutu
LHananokuni
LEnazakura
LKitakachidoki
WTakamisugi

9W 6L
 

Maegashira
12

Wakasegawa
 

LSasshuunada
WJingaku
WKotonishiki
LTagaryuu
WKotofuji
LRyougoku
WTakanofuji
LKitakachidoki
LOozutu
WKotoinazuma
LEnazakura
WKyokudouzan
LTochinowaka
WTochitsukasa
WHananokuni

8W 7L
 

Maegashira
13

Takanohama
 

LEnazakura
WKotoinazuma
LHananokuni
LKushimaumi
LOozutu
LJingaku
WKurama
WTamaryuu
LTagaryuu
LRyougoku
LHoshiiwato
LKotonishiki
LTakanofuji
LKoubouyama
WTochitsukasa

4W 11L
 

Maegashira
14

Tochitsukasa
 

WKitakachidoki
WTamaryuu
LOozutu
LKyokudouzan
L*Takamisugi
A 
A 
A 
LJingaku
WTagaryuu
WKotofuji
WKotoinazuma
WSasshuunada
LWakasegawa
LTakanohama

6W 6L 3A
 

WEST

Yokozuna
 

Oonokuni
 

WItai
WKoubouyama
WSakahoko
WTerao
WKasugafuji
WKotogaume
WMitoizumi
WDaijuyama
WAkinoshima
WMasurao
LKirishima
WHokuten'yuu
LKonishiki
WAsahifuji
LHokutoumi

12W 3L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

WAkinoshima
LTerao
WMitoizumi
WKoubouyama
WItai
WKasugafuji
WMisugisato
WSakahoko
WKotogaume
WDaijuyama
WKonishiki
LOonokuni
LKirishima
LHokutoumi
LAsahifuji

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Konishiki
 

WKoubouyama
LSakahoko
WItai
LAkinoshima
WKirishima
WMasurao
WKasugafuji
WMisugisato
WTerao
LAsahifuji
LHokuten'yuu
LHokutoumi
WOonokuni
WDaijuyama
LKotogaume

9W 6L
 

Sekiwake
 

Akinoshima
 

LHokuten'yuu
LMitoizumi
LKirishima
WKonishiki
WAsahifuji
LDaijuyama
WSakahoko
LHokutoumi
LOonokuni
LItai
WMisugisato
LTerao
WMasurao
LKotogaume
WJingaku

6W 9L
 

Komusubi
 

Itai
 

LOonokuni
LHokutoumi
LKonishiki
LKirishima
LHokuten'yuu
LAsahifuji
WKoubouyama
LKotogaume
LKasugafuji
WAkinoshima
LTerao
LSakahoko
LKotofuji
LMitoizumi
WDaijuyama

3W 12L
 

Maegashira
1

Kirishima
 

LDaijuyama
WKotogaume
WAkinoshima
WItai
LKonishiki
WHananokuni
LHokutoumi
LAsahifuji
LTochinowaka
WFujinoshin
WOonokuni
LMasurao
WHokuten'yuu
WMisugisato
LMitoizumi

8W 7L
 

Maegashira
2

Misugisato
 

WMitoizumi
LAsahifuji
LKotoinazuma
WKotogaume
WJingaku
WHokutoumi
LHokuten'yuu
LKonishiki
LSakahoko
LSasshuunada
LAkinoshima
WEnazakura
LTerao
LKirishima
WKasugafuji

6W 9L
 

Maegashira
3

Koubouyama
 

LKonishiki
LOonokuni
LHokutoumi
LHokuten'yuu
WTagaryuu
LSakahoko
LItai
LKotoinazuma
LTakamisugi
LOozutu
LKyokudouzan
LTakanofuji
WKasugafuji
WTakanohama
LKotofuji

3W 12L
 

Maegashira
4

Masurao
 

WKotofuji
WHananoumi
WTakamisugi
WFujinoshin
LKotogaume
LKonishiki
WSasshuunada
WTakanofuji
LAsahifuji
LOonokuni
LTochinowaka
WKirishima
LAkinoshima
WSakahoko
LTerao

8W 7L
 

Maegashira
5

Jingaku
 

WTagaryuu
LWakasegawa
LFujinoshin
WEnazakura
LMisugisato
WTakanohama
LKitakachidoki
WKotonishiki
WTochitsukasa
LKotogaume
LTakanofuji
WDaijuyama
WKyokudouzan
WRyougoku
LAkinoshima

8W 7L
 

Maegashira
6

Kotoinazuma
 

WHananokuni
LTakanohama
WMisugisato
LSasshuunada
LFujinoshin
LTakanofuji
WEnazakura
WKoubouyama
LKitakachidoki
LWakasegawa
LTakamisugi
LTochitsukasa
WOozutu
LTochinowaka
WTagaryuu

6W 9L
 

Maegashira
7

Tochinowaka
 

LRyougoku
WKitakachidoki
LSasshuunada
WKotonishiki
W*Hananoumi
LFujinoshin
WTakamisugi
LEnazakura
WKirishima
WTakanofuji
WMasurao
LAsahifuji
WWakasegawa
WKotoinazuma
WSakahoko

10W 5L
 

Maegashira
8

Oozutu
 

LTakamisugi
LEnazakura
WTochitsukasa
LKitakachidoki
WTakanohama
LMitoizumi
WKotonishiki
WKotofuji
WWakasegawa
WKoubouyama
LFujinoshin
WSasshuunada
LKotoinazuma
WTakanofuji
LKyokudouzan

8W 7L
 

Maegashira
9

Kyokudouzan
 

LTakanofuji
WRyougoku
WTagaryuu
WTochitsukasa
LKotonishiki
WSasshuunada
LHananokuni
LMitoizumi
LFujinoshin
WTerao
WKoubouyama
LWakasegawa
LJingaku
WKasugafuji
WOozutu

8W 7L
 

Maegashira
10

Hananoumi
 

LFujinoshin
LMasurao
LKasugafuji
LKotofuji
L*Tochinowaka
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 5L 10A
 

Maegashira
11

Sasshuunada
 

WWakasegawa
WKotofuji
WTochinowaka
WKotoinazuma
LTakanofuji
LKyokudouzan
LMasurao
WHananokuni
LKotonishiki
WMisugisato
LRyougoku
LOozutu
LTochitsukasa
WTagaryuu
WEnazakura

8W 7L
 

Maegashira
12

Enazakura
 

WTakanohama
WOozutu
WRyougoku
LJingaku
WHananokuni
WKotofuji
LKotoinazuma
WTochinowaka
LTakanofuji
WTakamisugi
WWakasegawa
LMisugisato
WFujinoshin
WKotonishiki
LSasshuunada

10W 5L
 

Maegashira
13

Kitakachidoki
 

LTochitsukasa
LTochinowaka
LKurama
WOozutu
WTamaryuu
LTagaryuu
WJingaku
WWakasegawa
WKotoinazuma
WKotofuji
LHananokuni
WRyougoku
LTakamisugi
WFujinoshin
LKotonishiki

8W 7L
 

Maegashira
14

Kotonishiki
 

LKinoarashi
WTakamisugi
LWakasegawa
LTochinowaka
WKyokudouzan
WKurama
LOozutu
LJingaku
WSasshuunada
WHananokuni
WKushimaumi
WTakanohama
LRyougoku
LEnazakura
WKitakachidoki

8W 7L
 

Hokutoumi(5)
Kirishima(1)
Enazakura(1)
Nobody