1998 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Akebono
 

WKaiou
LTakatouriki
WOginishiki
WTochinonada
WMusouyama
WTochinowaka
WChiyotaikai
WGojourou
WShikishima
LDejima
LTochiazuma
LMusashimaru
WTakanonami
WWakanohana
WTakanohana

11W 4L
 

Yokozuna
 

Wakanohana
 

WMusouyama
WOginishiki
W*Kotonishiki
WShikishima
WGojourou
LDejima
LTochinonada
WTochinowaka
WKaiou
WTochiazuma
WHigonoumi
LChiyotaikai
WKotonowaka
LAkebono
LMusashimaru

10W 5L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

WTochinonada
LMusouyama
WGojourou
WKaiou
WOginishiki
WGan'yuu
LShikishima
WTochiazuma
WTochinowaka
WHamanoshima
WMusashimaru
LDejima
LAkebono
LKotonowaka
LChiyotaikai

9W 6L
 

Sekiwake
 

Akinoshima
 

WGojourou
LShikishima
WTochinonada
LMusouyama
WTochinowaka
LKaiou
L*Oginishiki
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

3W 4L 8A
 

Komusubi
 

Kotonishiki
 

WTochinowaka
LTakanohana
L*Wakanohana
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 2L 12A
 

Maegashira
1

Oginishiki
 

LTakanohana
LWakanohana
LAkebono
LMusashimaru
LTakanonami
LChiyotaikai
W*Akinoshima
WKaiou
LTakatouriki
LMusouyama
L*Tochinonada
A 
A 
A 
A 

2W 9L 4A
 

Maegashira
2

Musouyama
 

LWakanohana
WTakanonami
LTakanohana
WAkinoshima
LAkebono
LTakatouriki
WGojourou
LShikishima
WChiyotaikai
WOginishiki
WKaiou
WGan'yuu
WAsahiyutaka
WTochinonada
LTochiazuma

9W 6L
 

Maegashira
3

Gojourou
 

LAkinoshima
LChiyotaikai
LTakanonami
LTakanohana
LWakanohana
LMusashimaru
LMusouyama
LAkebono
LTochinonada
LTakatouriki
LTochinowaka
WHamanoshima
WTerao
WDewaarashi
LKaiou

3W 12L
 

Maegashira
4

Tochinowaka
 

LKotonishiki
LGan'yuu
LTochiazuma
LChiyotaikai
LAkinoshima
LAkebono
LTakanohana
LWakanohana
LTakanonami
LMusashimaru
WGojourou
LWakanojou
WKotoryuu
WHamanoshima
LHigonoumi

3W 12L
 

Maegashira
5

Gan'yuu
 

LDejima
WTochinowaka
LTosanoumi
LTochiazuma
WHigonoumi
LTakanonami
LMusashimaru
LHamanoshima
WWakanojou
LTerao
LTakanohana
LMusouyama
LKotoinazuma
LKaiou
LTochinonada

3W 12L
 

Maegashira
6

Hamanoshima
 

LTochiazuma
LTosanoumi
LWakanojou
WAsahiyutaka
WTerao
LAogiyama
LMinatofuji
WGan'yuu
LMusashimaru
LTakanonami
LAsanoshou
LGojourou
WKyokutenhou
LTochinowaka
LWakanosato

4W 11L
 

Maegashira
7

Tosanoumi
 

LHigonoumi
WHamanoshima
WGan'yuu
WAogiyama
LDejima
LKotonowaka
LAsahiyutaka
WWakanosato
LKotoryuu
WShikishima
WWakanojou
WKotoinazuma
LTakatouriki
L*Kyokushuuzan
A 

7W 7L 1A
 

Maegashira
8

Asahiyutaka
 

WWakanojou
LTerao
WHigonoumi
LHamanoshima
LWakanosato
WMinatofuji
WTosanoumi
WAsanoshou
WKotoinazuma
LKotonowaka
LTamakasuga
WMitoizumi
LMusouyama
LTakatouriki
WKinkaiyama

8W 7L
 

Maegashira
9

Terao
 

LAogiyama
WAsahiyutaka
LTamakasuga
LMinatofuji
LHamanoshima
LHigonoumi
WWakanojou
LKaihou
LMitoizumi
WGan'yuu
LDewaarashi
LKinkaiyama
LGojourou
WKyokutenhou
LAsanowaka

4W 11L
 

Maegashira
10

Minatofuji
 

WKotonowaka
LWakanosato
WAogiyama
WTerao
LWakanojou
LAsahiyutaka
WHamanoshima
LKotoinazuma
WDewaarashi
WMitoizumi
WKyokutenhou
LKaihou
WTamakasuga
WKinkaiyama
LDejima

9W 6L
 

Maegashira
11

Wakanosato
 

WTamakasuga
WMinatofuji
WKotoinazuma
LKotonowaka
WAsahiyutaka
WKotoryuu
LAsanowaka
LTosanoumi
LAogiyama
WHigonoumi
LKyokushuuzan
WAsanoshou
LKinkaiyama
WMitoizumi
WHamanoshima

9W 6L
 

Maegashira
12

Asanoshou
 

WKyokushuuzan
WDewaarashi
LKotoryuu
LTamakasuga
WKinkaiyama
WKyokutenhou
LKaihou
LAsahiyutaka
LKotonowaka
WWakanojou
WHamanoshima
LWakanosato
LMitoizumi
LAogiyama
WKotoinazuma

7W 8L
 

Maegashira
13

Mitoizumi
 

LKotoinazuma
WKyokutenhou
LKinkaiyama
WAsanowaka
WKaihou
LDewaarashi
LKotonowaka
WKotoryuu
WTerao
LMinatofuji
WAogiyama
LAsahiyutaka
WAsanoshou
LWakanosato
WKyokushuuzan

8W 7L
 

Maegashira
14

Kaihou
 

LKotoryuu
WAsanowaka
LKyokutenhou
WDewaarashi
LMitoizumi
LKyokushuuzan
WAsanoshou
WTerao
LKinkaiyama
LTamakasuga
LKotoinazuma
WMinatofuji
WWakanojou
WTokitsuumi
WAogiyama

8W 7L
 

Maegashira
15

Kinkaiyama
 

LAsanowaka
LKotoryuu
WMitoizumi
WKotoinazuma
LAsanoshou
LTokitsuumi
LKyokushuuzan
WKyokutenhou
WKaihou
WTouki
LKotonowaka
WTerao
WWakanosato
LMinatofuji
LAsahiyutaka

7W 8L
 

Maegashira
16

Asanowaka
 

WKinkaiyama
LKaihou
WDewaarashi
LMitoizumi
WKitakachidoki
LKotoinazuma
WWakanosato
LTamakasuga
LKyokushuuzan
WTokitsuumi
LKotoryuu
WKyokutenhou
WAogiyama
LTouki
WTerao

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanohana
 

WOginishiki
WKotonishiki
WMusouyama
WGojourou
WTochinonada
WShikishima
WTochinowaka
WDejima
WTochiazuma
WKaiou
WGan'yuu
WKotonowaka
WChiyotaikai
WMusashimaru
LAkebono

14W 1L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

WTakatouriki
WTochinonada
WKaiou
WOginishiki
WShikishima
WGojourou
WGan'yuu
LChiyotaikai
WHamanoshima
WTochinowaka
LTakanonami
WAkebono
WTochiazuma
LTakanohana
WWakanohana

12W 3L
 

Sekiwake
 

Chiyotaikai
 

WShikishima
WGojourou
WTakatouriki
WTochinowaka
LKaiou
WOginishiki
LAkebono
WMusashimaru
LMusouyama
WTochinonada
WDejima
WWakanohana
LTakanohana
WTochiazuma
WTakanonami

11W 4L
 

Komusubi
 

Kaiou
 

LAkebono
LDejima
LMusashimaru
LTakanonami
WChiyotaikai
WAkinoshima
WTakatouriki
LOginishiki
LWakanohana
LTakanohana
LMusouyama
WTochinonada
W*Shikishima
WGan'yuu
WGojourou

7W 8L
 

Maegashira
1

Takatouriki
 

LMusashimaru
WAkebono
LChiyotaikai
LDejima
WTochiazuma
WMusouyama
LKaiou
LTochinonada
WOginishiki
WGojourou
WShikishima
WHigonoumi
WTosanoumi
WAsahiyutaka
WKotonowaka

10W 5L
 

Maegashira
2

Tochinonada
 

LTakanonami
LMusashimaru
LAkinoshima
LAkebono
LTakanohana
LTochiazuma
WWakanohana
WTakatouriki
WGojourou
LChiyotaikai
W*Oginishiki
LKaiou
LDejima
LMusouyama
WGan'yuu

5W 10L
 

Maegashira
3

Shikishima
 

LChiyotaikai
WAkinoshima
WDejima
LWakanohana
LMusashimaru
LTakanohana
WTakanonami
WMusouyama
LAkebono
LTosanoumi
LTakatouriki
LTochiazuma
L*Kaiou
A 
A 

4W 9L 2A
 

Maegashira
4

Dejima
 

WGan'yuu
WKaiou
LShikishima
WTakatouriki
WTosanoumi
WWakanohana
WTochiazuma
LTakanohana
LHigonoumi
WAkebono
LChiyotaikai
WTakanonami
WTochinonada
LTamakasuga
WMinatofuji

10W 5L
 

Maegashira
5

Tochiazuma
 

WHamanoshima
WHigonoumi
WTochinowaka
WGan'yuu
LTakatouriki
WTochinonada
LDejima
LTakanonami
LTakanohana
LWakanohana
WAkebono
WShikishima
LMusashimaru
LChiyotaikai
WMusouyama

8W 7L
 

Maegashira
6

Higonoumi
 

WTosanoumi
LTochiazuma
LAsahiyutaka
WWakanojou
LGan'yuu
WTerao
WTamakasuga
LAogiyama
WDejima
LWakanosato
LWakanohana
LTakatouriki
LKyokushuuzan
LKotoryuu
WTochinowaka

6W 9L
 

Maegashira
7

Wakanojou
 

LAsahiyutaka
LAogiyama
WHamanoshima
LHigonoumi
WMinatofuji
LTamakasuga
LTerao
WKyokushuuzan
LGan'yuu
LAsanoshou
LTosanoumi
WTochinowaka
LKaihou
LKotoinazuma
LKyokutenhou

4W 11L
 

Maegashira
8

Aogiyama
 

WTerao
WWakanojou
LMinatofuji
LTosanoumi
LKotonowaka
WHamanoshima
LKotoinazuma
WHigonoumi
WWakanosato
WKotoryuu
LMitoizumi
WKyokushuuzan
LAsanowaka
WAsanoshou
LKaihou

8W 7L
 

Maegashira
9

Kotonowaka
 

LMinatofuji
WTamakasuga
WKyokushuuzan
WWakanosato
WAogiyama
WTosanoumi
WMitoizumi
WDewaarashi
WAsanoshou
WAsahiyutaka
WKinkaiyama
LTakanohana
LWakanohana
WTakanonami
LTakatouriki

11W 4L
 

Maegashira
10

Tamakasuga
 

LWakanosato
LKotonowaka
WTerao
WAsanoshou
WKyokushuuzan
WWakanojou
LHigonoumi
WAsanowaka
WKyokutenhou
WKaihou
WAsahiyutaka
LKotoryuu
LMinatofuji
WDejima
LDewaarashi

9W 6L
 

Maegashira
11

Kyokushuuzan
 

LAsanoshou
WKotoinazuma
LKotonowaka
WKotoryuu
LTamakasuga
WKaihou
WKinkaiyama
LWakanojou
WAsanowaka
WDewaarashi
WWakanosato
LAogiyama
WHigonoumi
W*Tosanoumi
LMitoizumi

9W 6L
 

Maegashira
12

Kotoinazuma
 

WMitoizumi
LKyokushuuzan
LWakanosato
LKinkaiyama
LDewaarashi
WAsanowaka
WAogiyama
WMinatofuji
LAsahiyutaka
LKyokutenhou
WKaihou
LTosanoumi
WGan'yuu
WWakanojou
LAsanoshou

7W 8L
 

Maegashira
13

Kotoryuu
 

WKaihou
WKinkaiyama
WAsanoshou
LKyokushuuzan
LKyokutenhou
LWakanosato
WDewaarashi
LMitoizumi
WTosanoumi
LAogiyama
WAsanowaka
WTamakasuga
LTochinowaka
WHigonoumi
WOoikari

9W 6L
 

Maegashira
14

Dewaarashi
 

WKyokutenhou
LAsanoshou
LAsanowaka
LKaihou
WKotoinazuma
WMitoizumi
LKotoryuu
LKotonowaka
LMinatofuji
LKyokushuuzan
WTerao
WTouki
LTokitsuumi
LGojourou
WTamakasuga

6W 9L
 

Maegashira
15

Kyokutenhou
 

LDewaarashi
LMitoizumi
WKaihou
LTouki
WKotoryuu
LAsanoshou
LKitakachidoki
LKinkaiyama
LTamakasuga
WKotoinazuma
LMinatofuji
LAsanowaka
LHamanoshima
LTerao
WWakanojou

4W 11L
 

Takanohana(19)
Dejima(2)
Kotonowaka(3)
Chiyotaikai(2)
Misugisato, Oginohana