2000 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Takanohana
 

LTosanoumi
WKyokushuuzan
WKyokutenhou
WTochiazuma
WKotoryuu
WWakanoyama
WTamakasuga
LKaiou
WMusouyama
WTakanowaka
WMiyabiyama
WChiyotaikai
LDejima
WMusashimaru
LAkebono

11W 4L
 

Yokozuna
 

Musashimaru
 

WKyokushuuzan
LTochiazuma
WTamakasuga
WKyokutenhou
WTosanoumi
WKotoryuu
WMinatofuji
WChiyotenzan
WTakanowaka
LTakanonami
WAkinoshima
WKaiou
WTakatouriki
LTakanohana
LChiyotaikai

11W 4L
 

Oozeki
 

Dejima
 

WTamakasuga
WKyokutenhou
WKaiou
LKotoryuu
WMinatofuji
LTochiazuma
LTosanoumi
WTakanowaka
WKyokushuuzan
LChiyotaikai
WChiyotenzan
WAkinoshima
WTakanohana
WTouki
WTakanonami

11W 4L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

WKyokutenhou
LTosanoumi
WWakanoyama
WKaiou
LKyokushuuzan
LMiyabiyama
LTochiazuma
LMusouyama
LTamakasuga
WMusashimaru
WKotoryuu
LAkebono
WChiyotenzan
WChiyotaikai
LDejima

7W 8L
 

Sekiwake
 

Musouyama
 

WKotoryuu
WMinatofuji
WTosanoumi
WAkebono
LKyokutenhou
WKaiou
WTakanowaka
WTakanonami
LTakanohana
WKyokushuuzan
WTamakasuga
LTakatouriki
WChiyotaikai
WTochinonada
WTochiazuma

12W 3L
 

Komusubi
 

Tosanoumi
 

WTakanohana
WTakanonami
LMusouyama
LChiyotaikai
LMusashimaru
LAkebono
WDejima
WTochiazuma
WMiyabiyama
LTamakasuga
LTakatouriki
WWakanoyama
WKaiou
WKyokushuuzan
LTochinonada

8W 7L
 

Maegashira
1

Wakanoyama
 

LWakanohana
LAkebono
LTakanonami
WMinatofuji
WTakanowaka
LTakanohana
WChiyotaikai
LKyokushuuzan
LAkinoshima
LKaiou
LTochiazuma
LTosanoumi
WKotoryuu
WShikishima
WTokitsuumi

6W 9L
 

Maegashira
2

Tamakasuga
 

LDejima
LChiyotaikai
LMusashimaru
LWakanohana
WTochinonada
WMinatofuji
LTakanohana
LAkebono
WTakanonami
WTosanoumi
LMusouyama
WChiyotenzan
LMiyabiyama
LTochiazuma
LKaiou

5W 10L
 

Maegashira
3

Kotoryuu
 

LMusouyama
WAkinoshima
LChiyotenzan
WDejima
LTakanohana
LMusashimaru
WKyokutenhou
LMiyabiyama
LChiyotaikai
LAkebono
LTakanonami
WMinatofuji
LWakanoyama
WTakanowaka
LAsanowaka

5W 10L
 

Maegashira
4

Minatofuji
 

LMiyabiyama
LMusouyama
WShikishima
LWakanoyama
LDejima
LTamakasuga
LMusashimaru
LTokitsuumi
LOginishiki
WKyokutenhou
LOoikari
LKotoryuu
L*Akinoshima
A 
A 

2W 11L 2A
 

Maegashira
5

Akinoshima
 

WTakanowaka
LKotoryuu
LTouki
WKotonishiki
LOginishiki
WTokitsuumi
LTochinonada
LAsanowaka
WWakanoyama
LChiyotenzan
LMusashimaru
LDejima
W*Minatofuji
LAsanoshou
LKyokutenhou

5W 10L
 

Maegashira
6

Tochinonada
 

WChiyotenzan
WTokitsuumi
LKotonishiki
WTakanowaka
LTamakasuga
WHayateumi
WAkinoshima
LTakatouriki
WTouki
WAsanowaka
WAsanoshou
LMiyabiyama
LAkebono
LMusouyama
WTosanoumi

9W 6L
 

Maegashira
7

Tokitsuumi
 

LShikishima
LTochinonada
LTakanowaka
LChiyotenzan
WAsanoshou
LAkinoshima
WOginishiki
WMinatofuji
LTerao
WHayateumi
LHamanoshima
WKaihou
WTouki
WAsanowaka
LWakanoyama

7W 8L
 

Maegashira
8

Asanowaka
 

LTouki
WHayateumi
WOoikari
WShikishima
WChiyotenzan
WTerao
WKaihou
WAkinoshima
LTakatouriki
LTochinonada
LOginishiki
LHamanoshima
LDaizen
LTokitsuumi
WKotoryuu

8W 7L
 

Maegashira
9

Hamanoshima
 

WKotonishiki
LTouki
WTerao
LTakatouriki
WShikishima
WKaihou
WChiyotenzan
LHayateumi
LDaizen
LOoikari
WTokitsuumi
WAsanowaka
WAsanoshou
LOginishiki
LTakanowaka

8W 7L
 

Maegashira
10

Asanoshou
 

WOginishiki
LKotonishiki
LHayateumi
WOoikari
LTokitsuumi
LTakatouriki
WTerao
WShikishima
WChiyotenzan
LTouki
LTochinonada
LTakanowaka
LHamanoshima
WAkinoshima
LDaizen

6W 9L
 

Maegashira
11

Ooikari
 

LHayateumi
WKaihou
LAsanowaka
LAsanoshou
LTouki
LOginishiki
LShikishima
LDaizen
LOutsukasa
WHamanoshima
WMinatofuji
WAkinoshuu
WMitoizumi
LKinkaiyama
LTochinohana

5W 10L
 

Maegashira
12

Terao
 

LDaizen
WOginishiki
LHamanoshima
WSusanoumi
W*Kotonishiki
LAsanowaka
LAsanoshou
LKinkaiyama
WTokitsuumi
WShikishima
WOutsukasa
LKotomitsuki
LHayateumi
WJuumonji
LKaihou

7W 8L
 

Maegashira
13

Aogiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
14

Takatouriki
 

WKaihou
WDaizen
WMitoizumi
WHamanoshima
WHayateumi
WAsanoshou
WTouki
WTochinonada
WAsanowaka
WOginishiki
WTosanoumi
WMusouyama
LMusashimaru
LAkebono
WMiyabiyama

13W 2L
 

WEST

Yokozuna
 

Akebono
 

WKaiou
WWakanoyama
WTochiazuma
LMusouyama
LMiyabiyama
WTosanoumi
WKyokushuuzan
WTamakasuga
WKyokutenhou
WKotoryuu
LChiyotaikai
WTakanonami
WTochinonada
WTakatouriki
WTakanohana

12W 3L
 

Yokozuna
 

Wakanohana
 

WWakanoyama
LMiyabiyama
LKyokushuuzan
WTamakasuga
LTochiazuma
L*Kyokutenhou
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2W 4L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WTochiazuma
WTamakasuga
LMiyabiyama
WTosanoumi
LKaiou
WKyokushuuzan
LWakanoyama
LKyokutenhou
WKotoryuu
WDejima
WAkebono
LTakanohana
LMusouyama
LTakanonami
WMusashimaru

8W 7L
 

Sekiwake
 

Miyabiyama
 

WMinatofuji
WWakanohana
WChiyotaikai
LKyokushuuzan
WAkebono
WTakanonami
WKaiou
WKotoryuu
LTosanoumi
WTochiazuma
LTakanohana
WTochinonada
WTamakasuga
WChiyotenzan
LTakatouriki

11W 4L
 

Sekiwake
 

Tochiazuma
 

LChiyotaikai
WMusashimaru
LAkebono
LTakanohana
WWakanohana
WDejima
WTakanonami
LTosanoumi
LKaiou
LMiyabiyama
WWakanoyama
WKyokushuuzan
WKyokutenhou
WTamakasuga
LMusouyama

8W 7L
 

Komusubi
 

Kaiou
 

LAkebono
WTakanowaka
LDejima
LTakanonami
WChiyotaikai
LMusouyama
LMiyabiyama
WTakanohana
WTochiazuma
WWakanoyama
WKyokushuuzan
LMusashimaru
LTosanoumi
WKyokutenhou
WTamakasuga

8W 7L
 

Maegashira
1

Kyokushuuzan
 

LMusashimaru
LTakanohana
WWakanohana
WMiyabiyama
WTakanonami
LChiyotaikai
LAkebono
WWakanoyama
LDejima
LMusouyama
LKaiou
LTochiazuma
WTakanowaka
LTosanoumi
LHayateumi

5W 10L
 

Maegashira
2

Kyokutenhou
 

LTakanonami
LDejima
LTakanohana
LMusashimaru
WMusouyama
W*Wakanohana
LKotoryuu
WChiyotaikai
LAkebono
LMinatofuji
LTakanowaka
LShikishima
LTochiazuma
LKaiou
WAkinoshima

4W 11L
 

Maegashira
3

Kotonowaka
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Takanowaka
 

LAkinoshima
LKaiou
WTokitsuumi
LTochinonada
LWakanoyama
WShikishima
LMusouyama
LDejima
LMusashimaru
LTakanohana
WKyokutenhou
WAsanoshou
LKyokushuuzan
LKotoryuu
WHamanoshima

5W 10L
 

Maegashira
5

Chiyotenzan
 

LTochinonada
WShikishima
WKotoryuu
WTokitsuumi
LAsanowaka
WTouki
LHamanoshima
LMusashimaru
LAsanoshou
WAkinoshima
LDejima
LTamakasuga
LTakanonami
LMiyabiyama
WOginishiki

6W 9L
 

Maegashira
6

Shikishima
 

WTokitsuumi
LChiyotenzan
LMinatofuji
LAsanowaka
LHamanoshima
LTakanowaka
WOoikari
LAsanoshou
LHayateumi
LTerao
LDaizen
WKyokutenhou
WOginishiki
LWakanoyama
LTouki

4W 11L
 

Maegashira
7

Touki
 

WAsanowaka
WHamanoshima
WAkinoshima
WHayateumi
WOoikari
LChiyotenzan
LTakatouriki
LOginishiki
LTochinonada
WAsanoshou
LKaihou
LDaizen
LTokitsuumi
LDejima
WShikishima

7W 8L
 

Maegashira
8

Kotonishiki
 

LHamanoshima
WAsanoshou
WTochinonada
LAkinoshima
L*Terao
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 3L 10A
 

Maegashira
9

Oginishiki
 

LAsanoshou
LTerao
WDaizen
LKaihou
WAkinoshima
WOoikari
LTokitsuumi
WTouki
WMinatofuji
LTakatouriki
WAsanowaka
WHayateumi
LShikishima
WHamanoshima
LChiyotenzan

8W 7L
 

Maegashira
10

Hayateumi
 

WOoikari
LAsanowaka
WAsanoshou
LTouki
LTakatouriki
LTochinonada
LKotomitsuki
WHamanoshima
WShikishima
LTokitsuumi
WKinkaiyama
LOginishiki
WTerao
LKaihou
WKyokushuuzan

7W 8L
 

Maegashira
11

Higonoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
12

Daizen
 

WTerao
LTakatouriki
LOginishiki
WOohinode
LKaihou
LKinkaiyama
WOutsukasa
WOoikari
WHamanoshima
LKotomitsuki
WShikishima
WTouki
WAsanowaka
LTochinohana
WAsanoshou

9W 6L
 

Maegashira
13

Kaihou
 

LTakatouriki
LOoikari
WKitakachidoki
WOginishiki
WDaizen
LHamanoshima
LAsanowaka
WOutsukasa
WKotomitsuki
LKinkaiyama
WTouki
LTokitsuumi
LJuumonji
WHayateumi
WTerao

8W 7L
 

Maegashira
14

Wakanosato
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Takatouriki(1)
Takatouriki(3)
Miyabiyama(2), Takatouriki(10)
Musouyama(4)
Wakanohana(Wakahanada)