2005 Kyushu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WHakuhou
WIwakiyama
WKisenosato
WDejima
WMiyabiyama
WKakizoe
WHokutouriki
WFuten'ou
WKyokutenhou
WAma
WTamanoshima
WKotomitsuki
LKotooushuu
WKaiou
WChiyotaikai

14W 1L
 

Oozeki
 

Tochiazuma
 

WTamanoshima
WDejima
LMiyabiyama
L*Hakuhou
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 2L 11A
 

Sekiwake
 

Kotooushuu
 

LKakizoe
W*Futen'ou
WDejima
WMiyabiyama
WHokutouriki
WKyokutenhou
LKisenosato
WIwakiyama
WAma
LTamanoshima
WKokkai
WHakuhou
WAsashouryuu
WChiyotaikai
LKaiou

11W 4L
 

Komusubi
 

Kyokutenhou
 

LMiyabiyama
WChiyotaikai
LKaiou
WKisenosato
WKakizoe
LKotooushuu
WDejima
WHokutouriki
LAsashouryuu
WIwakiyama
LHakuhou
LTamanoshima
LAma
WFuten'ou
WKotomitsuki

8W 7L
 

Maegashira
1

Tamanoshima
 

LTochiazuma
WHakuhou
WKokkai
WAma
WKaiou
LKisenosato
WKakizoe
LKotomitsuki
LChiyotaikai
WKotooushuu
LAsashouryuu
WKyokutenhou
WDejima
LMiyabiyama
LRohou

8W 7L
 

Maegashira
2

Futen'ou
 

LKaiou
L*Kotooushuu
A 
A 
A 
A 
LChiyotaikai
LAsashouryuu
WAminishiki
LHakuhou
LHokutouriki
WKotoshougiku
LKotomitsuki
LKyokutenhou
WKakizoe

3W 8L 4A
 

Maegashira
3

Wakanosato
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
4

Miyabiyama
 

WKyokutenhou
WKaiou
WTochiazuma
LKotooushuu
LAsashouryuu
WChiyotaikai
LKotomitsuki
WAma
WRohou
WKokkai
LTokitenkuu
WTakamisakari
WHakuhou
WTamanoshima
LTakekaze

10W 5L
 

Maegashira
5

Kisenosato
 

LIwakiyama
WHokutouriki
LAsashouryuu
LKyokutenhou
LAminishiki
WTamanoshima
WKotooushuu
LDejima
WKotomitsuki
LChiyotaikai
LKaiou
LKakizoe
LToyonoshima
W*Kotonowaka
LHakurozan

5W 10L
 

Maegashira
6

Aminishiki
 

LKotoshougiku
WToyonoshima
LHokutouriki
LRohou
WKisenosato
LTakekaze
LKokkai
WTakamisakari
LFuten'ou
WTakanowaka
WDejima
LChiyotaikai
WTosanoumi
WKyokushuuzan
LAsasekiryuu

7W 8L
 

Maegashira
7

Kotoshougiku
 

WAminishiki
LTakamisakari
LTakekaze
WTakanowaka
LRohou
LKyokushuuzan
LTokitenkuu
WKokkai
LTosanoumi
LDejima
WAma
LFuten'ou
WKakizoe
WHokutouriki
LTochinohana

6W 9L
 

Maegashira
8

Rohou
 

WTokitenkuu
LKokkai
WKotonowaka
WAminishiki
WKotoshougiku
LAma
WToyonoshima
WTochinohana
LMiyabiyama
WKasuganishiki
WTakamisakari
LAsasekiryuu
WJuumonji
LKasugaou
WTamanoshima

10W 5L
 

Maegashira
9

Takamisakari
 

LToyonoshima
WKotoshougiku
LTokitenkuu
WTochinohana
WTakekaze
WWakatoba
WTakanowaka
LAminishiki
WKasuganishiki
WKyokushuuzan
LRohou
LMiyabiyama
LHakurozan
LTosanoumi
LShunketsu

7W 8L
 

Maegashira
10

Kyokushuuzan
 

LTakekaze
WWakatoba
LHakurozan
WShunketsu
WKotonowaka
WKotoshougiku
WAsasekiryuu
WKasuganishiki
LJuumonji
LTakamisakari
LTochinohana
LTokitenkuu
LKatayama
LAminishiki
WKasugaou

7W 8L
 

Maegashira
11

Tosanoumi
 

WTakanowaka
LTakekaze
LToyonoshima
LKasuganishiki
WShunketsu
LTochinohana
LKasugaou
WKatayama
WKotoshougiku
LJuumonji
LTochinonada
LWakatoba
LAminishiki
WTakamisakari
LKokkai

5W 10L
 

Maegashira
12

Wakatoba
 

LKotonowaka
LKyokushuuzan
WKasuganishiki
LToyonoshima
W*Tamaasuka
LTakamisakari
WTochinonada
LHakurozan
LKasugaou
LTochinohana
WTakanowaka
WTosanoumi
LKokkai
LShunketsu
LJuumonji

5W 10L
 

Maegashira
13

Hakurozan
 

WAsasekiryuu
LKotonowaka
WKyokushuuzan
WTochinonada
LKasuganishiki
LJuumonji
WTochinohana
WWakatoba
WShunketsu
LTakekaze
WKasugaou
WKatayama
WTakamisakari
LTokitenkuu
WKisenosato

10W 5L
 

Maegashira
14

Tochinohana
 

WShunketsu
WKasugaou
WKatayama
LTakamisakari
WJuumonji
WTosanoumi
LHakurozan
LRohou
WTakekaze
WWakatoba
WKyokushuuzan
WKotonowaka
LTokitenkuu
WAsasekiryuu
WKotoshougiku

11W 4L
 

Maegashira
15

Kasuganishiki
 

WTamaasuka
WShunketsu
LWakatoba
WTosanoumi
WHakurozan
WKasugaou
WKatayama
LKyokushuuzan
LTakamisakari
LRohou
WKotonowaka
LTakekaze
WAsasekiryuu
WJuumonji
LToyonoshima

9W 6L
 

Maegashira
16

Katayama
 

LKasugaou
LTochinonada
LTochinohana
LJuumonji
WAsasekiryuu
WTamakasuga
LKasuganishiki
LTosanoumi
WTakanowaka
WDaishoudai
WShunketsu
LHakurozan
WKyokushuuzan
LTochisakae
WTokitsuumi

7W 8L
 

Maegashira
17

Juumonji
 

WTochinonada
WTamaasuka
WTochisakae
WKatayama
LTochinohana
WHakurozan
LShunketsu
WKotonowaka
WKyokushuuzan
WTosanoumi
LAsasekiryuu
LKasugaou
LRohou
LKasuganishiki
WWakatoba

9W 6L
 

WEST

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WHokutouriki
LKyokutenhou
WIwakiyama
WKakizoe
WDejima
LMiyabiyama
WFuten'ou
WHakuhou
WTamanoshima
WKisenosato
WKotomitsuki
WAminishiki
WKaiou
LKotooushuu
LAsashouryuu

11W 4L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WFuten'ou
LMiyabiyama
WKyokutenhou
WHokutouriki
LTamanoshima
WDejima
LHakuhou
WKakizoe
WIwakiyama
WKotomitsuki
WKisenosato
WAma
LChiyotaikai
LAsashouryuu
WKotooushuu

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kotomitsuki
 

WDejima
WKakizoe
WAma
WIwakiyama
LHakuhou
WHokutouriki
WMiyabiyama
WTamanoshima
LKisenosato
LKaiou
LChiyotaikai
LAsashouryuu
WFuten'ou
LKokkai
LKyokutenhou

8W 7L
 

Komusubi
 

Hakuhou
 

LAsashouryuu
LTamanoshima
WKakizoe
W*Tochiazuma
WKotomitsuki
WIwakiyama
WKaiou
LChiyotaikai
WHokutouriki
WFuten'ou
WKyokutenhou
LKotooushuu
LMiyabiyama
LDejima
WTokitenkuu

9W 6L
 

Maegashira
1

Hokutouriki
 

LChiyotaikai
LKisenosato
WAminishiki
LKaiou
LKotooushuu
LKotomitsuki
LAsashouryuu
LKyokutenhou
LHakuhou
LKakizoe
WFuten'ou
LDejima
LIwakiyama
LKotoshougiku
LAma

2W 13L
 

Maegashira
2

Kakizoe
 

WKotooushuu
LKotomitsuki
LHakuhou
LChiyotaikai
LKyokutenhou
LAsashouryuu
LTamanoshima
LKaiou
LKokkai
WHokutouriki
LIwakiyama
WKisenosato
LKotoshougiku
WAma
LFuten'ou

4W 11L
 

Maegashira
3

Dejima
 

LKotomitsuki
LTochiazuma
LKotooushuu
LAsashouryuu
LChiyotaikai
LKaiou
LKyokutenhou
WKisenosato
WTokitenkuu
WKotoshougiku
LAminishiki
WHokutouriki
LTamanoshima
WHakuhou
LIwakiyama

5W 10L
 

Maegashira
4

Iwakiyama
 

WKisenosato
LAsashouryuu
LChiyotaikai
LKotomitsuki
WKokkai
LHakuhou
LAma
LKotooushuu
LKaiou
LKyokutenhou
WKakizoe
W*Takanowaka
WHokutouriki
WToyonoshima
WDejima

7W 8L
 

Maegashira
5

Ama
 

WKokkai
WTokitenkuu
LKotomitsuki
LTamanoshima
WToyonoshima
WRohou
WIwakiyama
LMiyabiyama
LKotooushuu
LAsashouryuu
LKotoshougiku
LKaiou
WKyokutenhou
LKakizoe
WHokutouriki

7W 8L
 

Maegashira
6

Kokkai
 

LAma
WRohou
LTamanoshima
WTokitenkuu
LIwakiyama
WTakanowaka
WAminishiki
LKotoshougiku
WKakizoe
LMiyabiyama
LKotooushuu
WToyonoshima
WWakatoba
WKotomitsuki
WTosanoumi

9W 6L
 

Maegashira
7

Tokitenkuu
 

LRohou
LAma
WTakamisakari
LKokkai
WTakanowaka
WKotonowaka
WKotoshougiku
WTakekaze
LDejima
WAsasekiryuu
WMiyabiyama
WKyokushuuzan
WTochinohana
WHakurozan
LHakuhou

10W 5L
 

Maegashira
8

Toyonoshima
 

WTakamisakari
LAminishiki
WTosanoumi
WWakatoba
LAma
LAsasekiryuu
LRohou
LTakanowaka
WKotonowaka
WShunketsu
LTakekaze
LKokkai
WKisenosato
LIwakiyama
WKasuganishiki

7W 8L
 

Maegashira
9

Takekaze
 

WKyokushuuzan
WTosanoumi
WKotoshougiku
LAsasekiryuu
LTakamisakari
WAminishiki
LKotonowaka
LTokitenkuu
LTochinohana
WHakurozan
WToyonoshima
WKasuganishiki
WKasugaou
LTochinonada
WMiyabiyama

9W 6L
 

Maegashira
10

Takanowaka
 

LTosanoumi
LAsasekiryuu
LShunketsu
LKotoshougiku
LTokitenkuu
LKokkai
LTakamisakari
WToyonoshima
LKatayama
LAminishiki
LWakatoba
L*Iwakiyama
A 
A 
A 

1W 11L 3A
 

Maegashira
11

Kotonowaka
 

WWakatoba
WHakurozan
LRohou
WTamaasuka
LKyokushuuzan
LTokitenkuu
WTakekaze
LJuumonji
LToyonoshima
WKasugaou
LKasuganishiki
LTochinohana
LShunketsu
L*Kisenosato
- 

5W 9L
 

Maegashira
12

Asasekiryuu
 

LHakurozan
WTakanowaka
WKasugaou
WTakekaze
LKatayama
WToyonoshima
LKyokushuuzan
WShunketsu
WTochinonada
LTokitenkuu
WJuumonji
WRohou
LKasuganishiki
LTochinohana
WAminishiki

9W 6L
 

Maegashira
13

Shunketsu
 

LTochinohana
LKasuganishiki
WTakanowaka
LKyokushuuzan
LTosanoumi
LTochinonada
WJuumonji
LAsasekiryuu
LHakurozan
LToyonoshima
LKatayama
WKitazakura
WKotonowaka
WWakatoba
WTakamisakari

6W 9L
 

Maegashira
14

Shimotori
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
15

Tamaasuka
 

LKasuganishiki
LJuumonji
LTochinonada
LKotonowaka
L*Wakatoba
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

0W 5L 10A
 

Maegashira
16

Kasugaou
 

WKatayama
LTochinohana
LAsasekiryuu
WToyozakura
WTochinonada
LKasuganishiki
WTosanoumi
WKitazakura
WWakatoba
LKotonowaka
LHakurozan
WJuumonji
LTakekaze
WRohou
LKyokushuuzan

8W 7L
 

Maegashira
17

Tochinonada
 

LJuumonji
WKatayama
WTamaasuka
LHakurozan
LKasugaou
WShunketsu
LWakatoba
LTokitsuumi
LAsasekiryuu
LToyozakura
WTosanoumi
WTamakasuga
WDaishoudai
WTakekaze
LKitazakura

7W 8L
 

Asashouryuu(15)
Kotooushuu(2)
Kotooushuu(3), Miyabiyama(4), Tochinohana(2)
Tokitenkuu(1)
Shunketsu(Ishide)
Kotonowaka, Gojourou, Youtsukasa