2009 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hakuhou
 

WTochiouzan
WAminishiki
WHoumashou
WKyokutenhou
WKakuryuu
WTakekaze
WBaruto
WTamanoshima
WGoueidou
WChiyotaikai
WKotomitsuki
WKaiou
WHarumafuji
LKotooushuu
WAsashouryuu

14W 1L
 

Oozeki
 

Kotooushuu
 

LGoueidou
WTamanoshima
WTakekaze
WAminishiki
LTochiouzan
WHoumashou
WToyonoshima
LKakuryuu
WKyokutenhou
LKaiou
WBaruto
WChiyotaikai
LAsashouryuu
WHakuhou
LHarumafuji

9W 6L
 

Oozeki
 

Kaiou
 

WAminishiki
WKakuryuu
LGoueidou
WTamanoshima
WKyokutenhou
WBaruto
WHoumashou
WTochiouzan
LHarumafuji
WKotooushuu
LAsashouryuu
LHakuhou
LKisenosato
LChiyotaikai
LKotomitsuki

8W 7L
 

Oozeki
 

Chiyotaikai
 

WKyokutenhou
WTakekaze
LTochiouzan
LKakuryuu
WHoumashou
WTamanoshima
WGoueidou
LHarumafuji
LAsashouryuu
LHakuhou
LAminishiki
LKotooushuu
WKotomitsuki
WKaiou
WBaruto

8W 7L
 

Sekiwake
 

Baruto
 

LTamanoshima
LKyokutenhou
WKakuryuu
WTochiouzan
LKotomitsuki
LKaiou
LHakuhou
WHoumashou
LAminishiki
LAsashouryuu
LKotooushuu
LHarumafuji
WGoueidou
LTakekaze
LChiyotaikai

4W 11L
 

Komusubi
 

Kakuryuu
 

LAsashouryuu
LKaiou
LBaruto
WChiyotaikai
LHakuhou
WGoueidou
LHarumafuji
WKotooushuu
WTochiouzan
WTakekaze
WKyokutenhou
WAminishiki
WKotoshougiku
WKotomitsuki
LKisenosato

9W 6L
 

Maegashira
1

Houmashou
 

LHarumafuji
LAsashouryuu
LHakuhou
LKotomitsuki
LChiyotaikai
LKotooushuu
LKaiou
LBaruto
LTakekaze
LGoueidou
LTamanoshima
LTochiouzan
LToyonoshima
LAminishiki
WYoshikaze

1W 14L
 

Maegashira
2

Takekaze
 

LKotomitsuki
LChiyotaikai
LKotooushuu
LAsashouryuu
LHarumafuji
LHakuhou
LKisenosato
LAminishiki
WHoumashou
LKakuryuu
WToyonoshima
LAran
LTochiouzan
WBaruto
WTamanoshima

4W 11L
 

Maegashira
3

Tamanoshima
 

WBaruto
LKotooushuu
LHarumafuji
LKaiou
LAsashouryuu
LChiyotaikai
WAminishiki
LHakuhou
LKotomitsuki
WAran
WHoumashou
WTochinonada
LYoshikaze
LGoueidou
LTakekaze

5W 10L
 

Maegashira
4

Kisenosato
 

WToyonoshima
WTochinonada
WAran
WChiyohakuhou
WYoshikaze
LKotoshougiku
WTakekaze
WYamamotoyama
WAsasekiryuu
WToyohibiki
LHarumafuji
WMiyabiyama
WKaiou
WIwakiyama
WKakuryuu

13W 2L
 

Maegashira
5

Tochinonada
 

LAran
LKisenosato
WToyonoshima
WAsasekiryuu
LIwakiyama
WTamawashi
LYoshikaze
WTokitenkuu
LKotoshougiku
LYamamotoyama
LFuten'ou
LTamanoshima
LBushuuyama
LShoutenrou
WDejima

5W 10L
 

Maegashira
6

Kotoshougiku
 

WYoshikaze
WAsasekiryuu
LTamawashi
WAran
WToyonoshima
WKisenosato
LTokitenkuu
WMiyabiyama
WTochinonada
LTakamisakari
LToyohibiki
WShoutenrou
LKakuryuu
WBushuuyama
WGoueidou

10W 5L
 

Maegashira
7

Asasekiryuu
 

LChiyohakuhou
LKotoshougiku
WYoshikaze
LTochinonada
WAran
LToyonoshima
LTamawashi
WShimotori
LKisenosato
WFuten'ou
LDejima
WTochinoshin
LKakizoe
LTakamisakari
LBushuuyama

5W 10L
 

Maegashira
8

Iwakiyama
 

WTamawashi
LTokitenkuu
LFuten'ou
LYamamotoyama
WTochinonada
WShimotori
LAran
WDejima
WHokutouriki
WYoshikaze
WKakizoe
LKokkai
WShoutenrou
LKisenosato
WMiyabiyama

9W 6L
 

Maegashira
9

Tokitenkuu
 

LYamamotoyama
WIwakiyama
WChiyohakuhou
WTamawashi
LDejima
LMiyabiyama
WKotoshougiku
LTochinonada
WKakizoe
LShoutenrou
WAran
LBushuuyama
LTakamisakari
LToyohibiki
WKokkai

7W 8L
 

Maegashira
10

Futen'ou
 

LShimotori
LMiyabiyama
WIwakiyama
WDejima
WTamawashi
LKakizoe
LKimurayama
LShoutenrou
LBushuuyama
LAsasekiryuu
WTochinonada
WYoshikaze
WKokkai
LToyonoshima
LTochinoshin

6W 9L
 

Maegashira
11

Miyabiyama
 

LToyohibiki
WFuten'ou
LYamamotoyama
WShimotori
WKimurayama
WTokitenkuu
WKokkai
LKotoshougiku
WTakamisakari
WTochinoshin
WHokutouriki
LKisenosato
WTamawashi
LAran
LIwakiyama

9W 6L
 

Maegashira
12

Takamisakari
 

WDejima
WHokutouriki
WKakizoe
WKimurayama
WBushuuyama
LShoutenrou
WTochinoshin
LKokkai
LMiyabiyama
WKotoshougiku
LYamamotoyama
LToyohibiki
WTokitenkuu
WAsasekiryuu
LShimotori

9W 6L
 

Maegashira
13

Hokutouriki
 

LKakizoe
LTakamisakari
WTochinoshin
WKokkai
LShoutenrou
LToyohibiki
WDejima
LBushuuyama
LIwakiyama
LShimotori
LMiyabiyama
LMoukonami
WKimurayama
LWakakouyuu
LKasugaou

4W 11L
 

Maegashira
14

Kokkai
 

WBushuuyama
LKakizoe
WKimurayama
LHokutouriki
WKitataiki
WTochinoshin
LMiyabiyama
WTakamisakari
LToyohibiki
LDejima
WShoutenrou
WIwakiyama
LFuten'ou
WShimotori
LTokitenkuu

8W 7L
 

Maegashira
15

Shoutenrou
 

LTochinoshin
WKimurayama
LMasatsukasa
LToyohibiki
WHokutouriki
WTakamisakari
WYamamotoyama
WFuten'ou
WShimotori
WTokitenkuu
LKokkai
LKotoshougiku
LIwakiyama
WTochinonada
LWakakouyuu

8W 7L
 

Maegashira
16

Kimurayama
 

LTosayutaka
LShoutenrou
LKokkai
LTakamisakari
LMiyabiyama
WBushuuyama
WFuten'ou
LToyohibiki
WDejima
LMoukonami
WKasugaou
LShimotori
LHokutouriki
WYoshikaze
LKakizoe

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Asashouryuu
 

WKakuryuu
WHoumashou
LAminishiki
WTakekaze
WTamanoshima
WTochiouzan
WKyokutenhou
WGoueidou
WChiyotaikai
WBaruto
WKaiou
WKotomitsuki
WKotooushuu
LHarumafuji
LHakuhou

12W 3L
 

Oozeki
 

Harumafuji
 

WHoumashou
WTochiouzan
WTamanoshima
WGoueidou
WTakekaze
WKyokutenhou
WKakuryuu
WChiyotaikai
WKaiou
WKotomitsuki
WKisenosato
WBaruto
LHakuhou
WAsashouryuu
WKotooushuu

14W 1L
 

Oozeki
 

Kotomitsuki
 

WTakekaze
LGoueidou
LKyokutenhou
WHoumashou
WBaruto
WAminishiki
WTochiouzan
WToyonoshima
WTamanoshima
LHarumafuji
LHakuhou
LAsashouryuu
LChiyotaikai
LKakuryuu
WKaiou

8W 7L
 

Sekiwake
 

Goueidou
 

WKotooushuu
WKotomitsuki
WKaiou
LHarumafuji
WAminishiki
LKakuryuu
LChiyotaikai
LAsashouryuu
LHakuhou
WHoumashou
LTochiouzan
LKyokutenhou
LBaruto
WTamanoshima
LKotoshougiku

6W 9L
 

Komusubi
 

Tochiouzan
 

LHakuhou
LHarumafuji
WChiyotaikai
LBaruto
WKotooushuu
LAsashouryuu
LKotomitsuki
LKaiou
LKakuryuu
WAminishiki
WGoueidou
WHoumashou
WTakekaze
LKyokutenhou
LAran

6W 9L
 

Maegashira
1

Aminishiki
 

LKaiou
LHakuhou
WAsashouryuu
LKotooushuu
LGoueidou
LKotomitsuki
LTamanoshima
WTakekaze
WBaruto
LTochiouzan
WChiyotaikai
LKakuryuu
LKyokutenhou
WHoumashou
LToyonoshima

5W 10L
 

Maegashira
2

Kyokutenhou
 

LChiyotaikai
WBaruto
WKotomitsuki
LHakuhou
LKaiou
LHarumafuji
LAsashouryuu
WAran
LKotooushuu
WToyonoshima
LKakuryuu
WGoueidou
WAminishiki
WTochiouzan
WTamawashi

8W 7L
 

Maegashira
3

Toyonoshima
 

LKisenosato
LAran
LTochinonada
WYoshikaze
LKotoshougiku
WAsasekiryuu
LKotooushuu
LKotomitsuki
LTochinoshin
LKyokutenhou
LTakekaze
LTamawashi
WHoumashou
WFuten'ou
WAminishiki

5W 10L
 

Maegashira
4

Aran
 

WTochinonada
WToyonoshima
LKisenosato
LKotoshougiku
LAsasekiryuu
LYoshikaze
WIwakiyama
LKyokutenhou
WTamawashi
LTamanoshima
LTokitenkuu
WTakekaze
WYamamotoyama
WMiyabiyama
WTochiouzan

8W 7L
 

Maegashira
5

Yoshikaze
 

LKotoshougiku
LChiyohakuhou
LAsasekiryuu
LToyonoshima
LKisenosato
WAran
WTochinonada
LTamawashi
WYamamotoyama
LIwakiyama
LShimotori
LFuten'ou
WTamanoshima
LKimurayama
LHoumashou

4W 11L
 

Maegashira
6

Chiyohakuhou
 

WAsasekiryuu
WYoshikaze
LTokitenkuu
LKisenosato
L*Yamamotoyama
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 3L 10A
 

Maegashira
7

Wakanosato
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
8

Tamawashi
 

LIwakiyama
WYamamotoyama
WKotoshougiku
LTokitenkuu
LFuten'ou
LTochinonada
WAsasekiryuu
WYoshikaze
LAran
WKakizoe
LTochinoshin
WToyonoshima
LMiyabiyama
LDejima
LKyokutenhou

6W 9L
 

Maegashira
9

Yamamotoyama
 

WTokitenkuu
LTamawashi
WMiyabiyama
WIwakiyama
W*Chiyohakuhou
LDejima
LShoutenrou
LKisenosato
LYoshikaze
WTochinonada
WTakamisakari
LKakizoe
LAran
WTochinoshin
LToyohibiki

7W 8L
 

Maegashira
10

Shimotori
 

WFuten'ou
LToyohibiki
LDejima
LMiyabiyama
LKakizoe
LIwakiyama
LBushuuyama
LAsasekiryuu
LShoutenrou
WHokutouriki
WYoshikaze
WKimurayama
WWakakouyuu
LKokkai
WTakamisakari

6W 9L
 

Maegashira
11

Toyohibiki
 

WMiyabiyama
WShimotori
LBushuuyama
WShoutenrou
LTochinoshin
WHokutouriki
WKakizoe
WKimurayama
WKokkai
LKisenosato
WKotoshougiku
WTakamisakari
LDejima
WTokitenkuu
WYamamotoyama

11W 4L
 

Maegashira
12

Dejima
 

LTakamisakari
LTochinoshin
WShimotori
LFuten'ou
WTokitenkuu
WYamamotoyama
LHokutouriki
LIwakiyama
LKimurayama
WKokkai
WAsasekiryuu
LTosayutaka
WToyohibiki
WTamawashi
LTochinonada

7W 8L
 

Maegashira
13

Tochinoshin
 

WShoutenrou
WDejima
LHokutouriki
WBushuuyama
WToyohibiki
LKokkai
LTakamisakari
WKakizoe
WToyonoshima
LMiyabiyama
WTamawashi
LAsasekiryuu
WTosayutaka
LYamamotoyama
WFuten'ou

9W 6L
 

Maegashira
14

Kakizoe
 

WHokutouriki
WKokkai
LTakamisakari
WWakakouyuu
WShimotori
WFuten'ou
LToyohibiki
LTochinoshin
LTokitenkuu
LTamawashi
LIwakiyama
WYamamotoyama
WAsasekiryuu
LMasatsukasa
WKimurayama

8W 7L
 

Maegashira
15

Bushuuyama
 

LKokkai
LMoukonami
WToyohibiki
LTochinoshin
LTakamisakari
LKimurayama
WShimotori
WHokutouriki
WFuten'ou
WTosayutaka
WWakakouyuu
WTokitenkuu
WTochinonada
LKotoshougiku
WAsasekiryuu

9W 6L
 

Harumafuji(1)
Nobody
Kisenosato(3)
Kakuryuu(3)
Ushiomaru