1902 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Oozutu
 

WTaninokawa
WHokkai
WInasegawa
WOrochigata
WHouou
WWakaminato
WInagawa
WKoshigatake
DAsashio

8W 0L 1D
 

Oozeki
 

Umegatani
 

WHokkai
WInasegawa
WMatsugaseki
WHouou
WOrochigata
WInagawa
LWakaminato
WAsashio
WTaninokawa

8W 1L
 

Sekiwake
 

Araiwa
 

WOoeyama
WOrochigata
WTaninokawa
LInasegawa
AWakaminato
A 
A 
A 
A 

3W 1L
 

Komusubi
 

Kunimiyama
 

WItadaki
WOoeyama
WHouou
WMatsugaseki
DInagawa
DAsashio
AHitachiyama
WWakaminato
NInasegawa

5W 0L 2D 1N
 

Maegashira
1

Taninooto
 

WKoshigatake
LItadaki
NOrochigata
WWakaminato
LAsashio
LHitachiyama
AInasegawa
A 
A 

2W 3L 1N
 

Maegashira
2

Kiryuuzan
 

WWakaminato
LTaninokawa
LAsashio
LInagawa
LHitachiyama
WMatsugaseki
LHouou
LInasegawa
LOoeyama

2W 7L
 

Maegashira
3

Komatsuyama
 

WSaigou
WKomagatake
LInagawa
LHitachiyama
LAmagasaki
LTaninokawa
LAsashio
LHouou
LWakaminato

2W 7L
 

Maegashira
4

Kaizan
 

WKomagatake
LInagawa
LHitachiyama
LAsashio
LInasegawa
WHouou
LTaninokawa
DMatsugaseki
DItadaki

2W 5L 2D
 

Maegashira
5

Dekiyama
 

ASakahoko
LHitachiyama
WWakaminato
WHokkai
LKoshigatake
LOoeyama
LAmagasaki
LItadaki
LInagawa

2W 6L
 

Maegashira
6

Tsurugahama
 

LHitachiyama
LAsashio
LOoeyama
WKoshigatake
WHokkai
AOrochigata
LItadaki
LInagawa
NAmagasaki

2W 5L 1N
 

Maegashira
7

Kyounosato
 

LAsashio
LWakaminato
LHokkai
LAmatsukaze
LMatsugaseki
LKoshigatake
LAsahiryuu
LAmagasaki
LHouou

0W 9L
 

Maegashira
8

Onigatani
 

LAmagasaki
WHouou
DAmatsukaze
LTaninokawa
WItadaki
WHokkai
NKoshigatake
WSaigou
WMatsugaseki

5W 2L 1D 1N
 

Maegashira
9

Atariya
 

ASotonoumi
LSaigou
LKabuto
DItadaki
NAmatsukaze
LAmagasaki
DHokkai
DTaninokawa
WKoshigatake

1W 3L 3D 1N
 

Maegashira
10

Ootozaki
 

LHouou
DAmatsukaze
AKoshigatake
A 
A 
A 
LSaigou
WHokkai
DAsahiryuu

1W 2L 2D
 

Maegashira
11

Hibikiya
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
12

Midorishima
 

LInagawa
WAsahiryuu
LKomagatake
WSaigou
LTachiyama
WAmatsukaze
WOoizumi
LFujimidake
DKabuto

4W 4L 1D
 

Maegashira
13

Matsunokaze
 

WAmatsukaze
WKoshigatake
WSaigou
LTachiyama
LKabuto
LOoizumi
LMatsugaseki
LOoeyama
LKomagatake

3W 6L
 

Maegashira
14

Ariake
 

NAsahiryuu
LTachiyama
WAmagasaki
WOoeyama
WTaninokawa
LItadaki
LKabuto
WOoizumi
WHokkai

5W 3L 1N
 

WEST

Oozeki
 

Hitachiyama
 

WTsurugahama
WDekiyama
WKaizan
WKomatsuyama
WKiryuuzan
WTaninooto
AKunimiyama
A 
A 

6W 0L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WKyounosato
WTsurugahama
WKiryuuzan
WKaizan
WTaninooto
DKunimiyama
WKomatsuyama
LUmegatani
DOozutu

6W 1L 2D
 

Sekiwake
 

Inagawa
 

WMidorishima
WKaizan
WKomatsuyama
WKiryuuzan
DKunimiyama
LUmegatani
LOozutu
WTsurugahama
WDekiyama

6W 2L 1D
 

Komusubi
 

Wakaminato
 

LKiryuuzan
WKyounosato
LDekiyama
LTaninooto
AAraiwa
LOozutu
WUmegatani
LKunimiyama
WKomatsuyama

3W 5L
 

Maegashira
1

Sakahoko
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
2

Houou
 

WOotozaki
LOnigatani
LKunimiyama
LUmegatani
LOozutu
LKaizan
WKiryuuzan
WKomatsuyama
WKyounosato

4W 5L
 

Maegashira
3

Orochigata
 

LKabuto
LAraiwa
NTaninooto
LOozutu
LUmegatani
ATsurugahama
A 
A 
A 

0W 4L 1N
 

Maegashira
4

Matsugaseki
 

LTachiyama
LKabuto
LUmegatani
LKunimiyama
WKyounosato
LKiryuuzan
WMatsunokaze
DKaizan
LOnigatani

2W 6L 1D
 

Maegashira
5

Inasegawa
 

WFujimidake
LUmegatani
LOozutu
WAraiwa
WKaizan
WSaigou
ATaninooto
WKiryuuzan
NKunimiyama

5W 2L 1N
 

Maegashira
6

Genjiyama
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
7

Hokkai
 

LUmegatani
LOozutu
WKyounosato
LDekiyama
LTsurugahama
LOnigatani
DAtariya
LOotozaki
LAriake

1W 7L 1D
 

Maegashira
8

Taninokawa
 

LOozutu
WKiryuuzan
LAraiwa
WOnigatani
LAriake
WKomatsuyama
WKaizan
DAtariya
LUmegatani

4W 4L 1D
 

Maegashira
9

Oomisaki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
10

Koshigatake
 

LTaninooto
LMatsunokaze
AOotozaki
LTsurugahama
WDekiyama
WKyounosato
NOnigatani
LOozutu
LAtariya

2W 5L 1N
 

Maegashira
11

Ooeyama
 

LAraiwa
LKunimiyama
WTsurugahama
LAriake
WOoizumi
WDekiyama
LTachiyama
WMatsunokaze
WKiryuuzan

5W 4L
 

Maegashira
12

Itadaki
 

LKunimiyama
WTaninooto
LTachiyama
DAtariya
LOnigatani
WAriake
WTsurugahama
WDekiyama
DKaizan

4W 3L 2D
 

Maegashira
13

Amagasaki
 

WOnigatani
WFujimidake
LAriake
LKabuto
WKomatsuyama
WAtariya
WDekiyama
WKyounosato
NTsurugahama

6W 2L 1N
 

Maegashira
14

Amatsukaze
 

LMatsunokaze
DOotozaki
DOnigatani
WKyounosato
NAtariya
LMidorishima
AFujimidake
A 
A 

1W 2L 2D 1N
 

Haridashi
 

Sotonoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

banzukegai
 

Ooizumi
 

LTsurunooto
WKosakura
WAsahiryuu
WTakenokoshi
LOoeyama
WMatsunokaze
LMidorishima
LAriake
LTachiyama

4W 5L
 

Oozutu(2)
Onikage, Sotonoumi, Shiranui
Hibikiya