1905 Haru-Basho

EAST

Oozeki-
Yokozuna

Umegatani
 

WKoyanagi
WTaninokawa
WInasegawa
WOominato
LRyougoku
WSakahoko
WAriake
WInagawa
WKomagatake

8W 1L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oozutu
 

WOrochigata
NInasegawa
WOominato
WAmagasaki
LSakahoko
AKabuto
A 
A 
A 

3W 1L 1N
 

Sekiwake
 

Kunimiyama
 

WMatsugaseki
WOrochigata
WAmagasaki
WKabuto
WOominato
WRyougoku
WSakahoko
WKomagatake
WInagawa

9W 0L
 

Komusubi
 

Araiwa
 

WTaninokawa
WKoyanagi
WKabuto
WAriake
WInasegawa
WKomagatake
DRyougoku
WSakahoko
WOominato

8W 0L 1D
 

Maegashira
1

Tachiyama
 

WInasegawa
WOominato
WAriake
WInagawa
NKomagatake
WFujimidake
WKabuto
LRyougoku
WSakahoko

7W 1L 1N
 

Maegashira
2

Taninooto
 

WKabuto
WAmagasaki
LFujimidake
LKomagatake
DInagawa
WAriake
AKoyanagi
A 
A 

3W 2L 1D
 

Maegashira
3

Kiryuuzan
 

LFujimidake
LKabuto
LKoyanagi
WMatsugaseki
WAriake
LInagawa
LKomagatake
LInasegawa
LAmagasaki

2W 7L
 

Maegashira
4

Ootozaki
 

AArimura
WOoizumi
LInagawa
WInasegawa
DTaninokawa
LKoyanagi
DOominato
LAriake
LKabuto

2W 4L 2D
 

Maegashira
5

Onigatani
 

WKoshigatake
WMatsugaseki
LOrochigata
LTaninokawa
LKoyanagi
LAmagasaki
DInasegawa
LOominato
WFujimidake

3W 5L 1D
 

Maegashira
6

Midorishima
 

NAriake
LKomagatake
AHitachiyama
WKoyanagi
AMatsugaseki
WTaninokawa
WInagawa
WFujimidake
LRyougoku

4W 2L 1N
 

Maegashira
7

Atariya
 

WSaigou
WInagawa
LOoizumi
LWakasakura
AFujimidake
LKoshigatake
LTaninokawa
LAmagasaki
DInasegawa

2W 5L 1D
 

Maegashira
8

Tsurugahama
 

WInagawa
LHitachiyama
LKomagatake
WKoshigatake
WOoizumi
LOominato
LFujimidake
LKabuto
DTaninokawa

3W 5L 1D
 

Maegashira
9

Kaizan
 

LHitachiyama
WKoshigatake
WArakoma
DFujimidake
LAmagasaki
WInasegawa
WOoizumi
DTaninokawa
DAriake

4W 2L 3D
 

Maegashira
10

Oosaki
 

ARyougoku
LAriake
LTaninokawa
WArakoma
WKabuto
WOoizumi
WKoshigatake
DKoyanagi
LWakasakura

4W 3L 1D
 

Maegashira
11

Tamatsubaki
 

AKomagatake
A 
A 
A 
A 
WMatsugaseki
WAmagasaki
NArimura
WKoyanagi

3W 0L 1N
 

WEST

Oozeki-
Yokozuna

Hitachiyama
 

WKaizan
WTsurugahama
AMidorishima
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 0L
 

Sekiwake
 

Asashio
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Komusubi
 

Komagatake
 

ATamatsubaki
WMidorishima
WTsurugahama
WTaninooto
NTachiyama
LAraiwa
WKiryuuzan
LKunimiyama
LUmegatani

4W 3L 1N
 

Maegashira
1

Inagawa
 

LTsurugahama
LAtariya
WOotozaki
LTachiyama
DTaninooto
WKiryuuzan
LMidorishima
LUmegatani
LKunimiyama

2W 6L 1D
 

Maegashira
2

Ariake
 

NMidorishima
WOosaki
LTachiyama
LAraiwa
LKiryuuzan
LTaninooto
LUmegatani
WOotozaki
DKaizan

2W 5L 1D 1N
 

Maegashira
3

Ryougoku
 

AOosaki
A 
A 
A 
WUmegatani
LKunimiyama
DAraiwa
WTachiyama
WMidorishima

3W 1L 1D
 

Maegashira
4

Kabuto
 

LTaninooto
WKiryuuzan
LAraiwa
LKunimiyama
LOosaki
AOozutu
LTachiyama
WTsurugahama
WOotozaki

3W 5L
 

Maegashira
5

Sakahoko
 

A 
A 
A 
A 
WOozutu
LUmegatani
LKunimiyama
LAraiwa
LTachiyama

1W 4L
 

Maegashira
6

Fujimidake
 

WKiryuuzan
WArakoma
WTaninooto
DKaizan
AAtariya
LTachiyama
WTsurugahama
LMidorishima
LOnigatani

4W 3L 1D
 

Maegashira
7

Inasegawa
 

LTachiyama
NOozutu
LUmegatani
LOotozaki
LAraiwa
LKaizan
DOnigatani
WKiryuuzan
DAtariya

1W 5L 2D 1N
 

Maegashira
8

Taninokawa
 

LAraiwa
LUmegatani
WOosaki
WOnigatani
DOotozaki
LMidorishima
WAtariya
DKaizan
DTsurugahama

3W 3L 3D
 

Maegashira
9

Orochigata
 

LOozutu
LKunimiyama
WOnigatani
AOoizumi
A 
A 
A 
A 
A 

1W 2L
 

Maegashira
10

Koyanagi
 

LUmegatani
LAraiwa
WKiryuuzan
LMidorishima
WOnigatani
WOotozaki
ATaninooto
DOosaki
LTamatsubaki

3W 4L 1D
 

Maegashira
11

Matsugaseki
 

LKunimiyama
LOnigatani
WKoshigatake
LKiryuuzan
AMidorishima
LTamatsubaki
LArimura
LOoizumi
WArakoma

2W 6L
 

banzukegai
 

Amagasaki
 

A 
LTaninooto
LKunimiyama
LOozutu
WKaizan
WOnigatani
LTamatsubaki
WAtariya
WKiryuuzan

4W 4L
 

banzukegai
 

Oominato
 

A 
LTachiyama
LOozutu
LUmegatani
LKunimiyama
WTsurugahama
DOotozaki
WOnigatani
LAraiwa

2W 5L 1D
 

Kunimiyama(1)
Kyounosato