1981 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Wajima
 

WKaiki
WKurohimeyama
LKotokaze
WOozutu
LChiyonofuji
LAsashio
WSadanoumi
WMasudayama
WAobayama
WMasuiyama
WTakanosato
WZaounishiki
WFujizakura
LKitanoumi
LWakanohana

10W 5L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kitanoumi
 

WZaounishiki
WKirinji
WKaiki
WMasudayama
WKurohimeyama
WKotokaze
WOozutu
WTakanosato
WHouou
LAsashio
WAmanoyama
WAobayama
WWakanohana
WWajima
WChiyonofuji

14W 1L
 

Oozeki
 

Takanohana
 

LMasudayama
WHouou
WKurohimeyama
LKaiki
LKirinji
LZaounishiki
L*Asashio
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2W 5L
 

Sekiwake
 

Chiyonofuji
 

WKotokaze
WOozutu
WMasudayama
WAobayama
WWajima
WKaiki
WZaounishiki
WKirinji
WMasuiyama
WTakanosato
WAsashio
WWakanohana
WHokuten'yuu
WFujizakura
LKitanoumi

14W 1L
 

Komusubi
 

Masudayama
 

WTakanohana
LWakanohana
LChiyonofuji
LKitanoumi
LAsashio
LOozutu
LMasuiyama
LWajima
WSadanoumi
WKurohimeyama
LKaiki
LTakanosato
WAobayama
LKirinji
WHouou

5W 10L
 

Maegashira
1

Oozutu
 

LWakanohana
LChiyonofuji
LTakanosato
LWajima
WArase
WMasudayama
LKitanoumi
LMasuiyama
WKotokaze
WKirinji
WKurohimeyama
LWashuuyama
WZaounishiki
WAmanoyama
WHokuten'yuu

8W 7L
 

Maegashira
2

Sadanoumi
 

LMasuiyama
LAsashio
LKurama
LTakanosato
WFujizakura
LTochiakagi
LWajima
WKaiki
LMasudayama
LWakanohana
WArase
LKurohimeyama
LKirinji
WKurosegawa
LBanryuuyama

4W 11L
 

Maegashira
3

Asashio
 

WKirinji
WSadanoumi
LMasuiyama
LZaounishiki
WMasudayama
WWajima
W*Takanohana
LWakanohana
WTakanosato
WKitanoumi
LChiyonofuji
WDewanohana
LWakashimazu
LKurama
LKotokaze

8W 7L
 

Maegashira
4

Kurohimeyama
 

LAmanoyama
LWajima
LTakanohana
LTochiakagi
LKitanoumi
LWakanohana
WKaiki
WAobayama
LArase
LMasudayama
LOozutu
WSadanoumi
WBanryuuyama
WMitsuruyama
LKurosegawa

5W 10L
 

Maegashira
5

Houou
 

LFujizakura
LTakanohana
WWakanohana
WOoshio
WMitsuruyama
LTamanofuji
LTakanosato
WTakamiyama
LKitanoumi
WZaounishiki
LMasuiyama
LTochiakagi
LTochihikari
WKaiki
LMasudayama

6W 9L
 

Maegashira
6

Arase
 

LWashuuyama
LTamanofuji
LTakamiyama
WTouryuu
LOozutu
LAobayama
LKurosegawa
WBanryuuyama
WKurohimeyama
LMitsuruyama
LSadanoumi
WKaiki
LTochiakagi
LOoshio
WKirinji

5W 10L
 

Maegashira
7

Kurama
 

WDewanohana
LTakamiyama
WSadanoumi
WHokuten'yuu
WAobayama
LTouryuu
LWakashimazu
LFujizakura
WTamanofuji
WTochihikari
WWashuuyama
WKotokaze
LMasuiyama
WAsashio
LTakanosato

9W 6L
 

Maegashira
8

Hokuten'yuu
 

WTochiakagi
WTochihikari
WOoshio
LKurama
LWakashimazu
WTakamiyama
WTamanofuji
LAmanoyama
WMitsuruyama
LDewanohana
WKotokaze
LFujizakura
LChiyonofuji
WWashuuyama
LOozutu

8W 7L
 

Haridashi-
Maegashira

Tochiakagi
 

LHokuten'yuu
LTouryuu
WWakashimazu
WKurohimeyama
WTamanofuji
WSadanoumi
LAmanoyama
WWashuuyama
LFujizakura
LKurosegawa
LAobayama
WHouou
WArase
WTakamiyama
WDewanohana

9W 6L
 

Maegashira
9

Kurosegawa
 

LMitsuruyama
WBanryuuyama
LTamanofuji
LFujizakura
LTochihikari
LWakashimazu
WArase
LDewanohana
LOoshio
WTochiakagi
WIwanami
WTouryuu
WTakamiyama
LSadanoumi
WKurohimeyama

7W 8L
 

Maegashira
10

Tamanofuji
 

WOoshio
WArase
WKurosegawa
LDewanohana
LTochiakagi
WHouou
LHokuten'yuu
LWakashimazu
LKurama
LWashuuyama
WMitsuruyama
WDaijuyama
WTouryuu
WTochihikari
WTakamiyama

9W 6L
 

Maegashira
11

Takamiyama
 

WTouryuu
WKurama
WArase
WTochihikari
WAmanoyama
LHokuten'yuu
LKirinji
LHouou
WWakashimazu
WAobajou
LDewanohana
WOoshio
LKurosegawa
LTochiakagi
LTamanofuji

8W 7L
 

Maegashira
12

Wakashimazu
 

WTochihikari
LAobajou
LTochiakagi
WWashuuyama
WHokuten'yuu
WKurosegawa
WKurama
WTamanofuji
LTakamiyama
WFujizakura
WOoshio
WMitsuruyama
WAsashio
LKotokaze
LAmanoyama

10W 5L
 

WEST

Yokozuna
 

Wakanohana
 

WOozutu
WMasudayama
LHouou
WKirinji
WKaiki
WKurohimeyama
LKotokaze
WAsashio
WZaounishiki
WSadanoumi
LFujizakura
LChiyonofuji
LKitanoumi
WMasuiyama
WWajima

10W 5L
 

Oozeki
 

Masuiyama
 

WSadanoumi
WKaiki
WAsashio
LKotokaze
LZaounishiki
WTakanosato
WMasudayama
WOozutu
LChiyonofuji
LWajima
WHouou
WAmanoyama
WKurama
LWakanohana
WFujizakura

10W 5L
 

Sekiwake
 

Takanosato
 

WAobayama
WZaounishiki
WOozutu
WSadanoumi
LKotokaze
LMasuiyama
WHouou
LKitanoumi
LAsashio
LChiyonofuji
LWajima
WMasudayama
WAmanoyama
WDewanohana
WKurama

9W 6L
 

Komusubi
 

Kaiki
 

LWajima
LMasuiyama
LKitanoumi
WTakanohana
LWakanohana
LChiyonofuji
LKurohimeyama
LSadanoumi
LKirinji
LAobayama
WMasudayama
LArase
WWashuuyama
LHouou
LZaounishiki

3W 12L
 

Maegashira
1

Zaounishiki
 

LKitanoumi
LTakanosato
WAmanoyama
WAsashio
WMasuiyama
WTakanohana
LChiyonofuji
LKotokaze
LWakanohana
LHouou
WKirinji
LWajima
LOozutu
LAobayama
WKaiki

6W 9L
 

Maegashira
2

Aobayama
 

LTakanosato
LKotokaze
WWashuuyama
LChiyonofuji
LKurama
WArase
LDewanohana
LKurohimeyama
LWajima
WKaiki
WTochiakagi
LKitanoumi
LMasudayama
WZaounishiki
LOoshio

5W 10L
 

Maegashira
3

Kotokaze
 

LChiyonofuji
WAobayama
WWajima
WMasuiyama
WTakanosato
LKitanoumi
WWakanohana
WZaounishiki
LOozutu
WAmanoyama
LHokuten'yuu
LKurama
WDewanohana
WWakashimazu
WAsashio

10W 5L
 

Maegashira
4

Kirinji
 

LAsashio
LKitanoumi
LFujizakura
LWakanohana
WTakanohana
LOoshio
WTakamiyama
LChiyonofuji
WKaiki
LOozutu
LZaounishiki
LTochihikari
WSadanoumi
WMasudayama
LArase

5W 10L
 

Maegashira
5

Amanoyama
 

WKurohimeyama
WDewanohana
LZaounishiki
WMitsuruyama
LTakamiyama
LFujizakura
WTochiakagi
WHokuten'yuu
WWashuuyama
LKotokaze
LKitanoumi
LMasuiyama
LTakanosato
LOozutu
WWakashimazu

7W 8L
 

Maegashira
6

Fujizakura
 

WHouou
WMitsuruyama
WKirinji
WKurosegawa
LSadanoumi
WAmanoyama
WWashuuyama
WKurama
WTochiakagi
LWakashimazu
WWakanohana
WHokuten'yuu
LWajima
LChiyonofuji
LMasuiyama

10W 5L
 

Maegashira
7

Washuuyama
 

WArase
WOoshio
LAobayama
LWakashimazu
WTouryuu
WMitsuruyama
LFujizakura
LTochiakagi
LAmanoyama
WTamanofuji
LKurama
WOozutu
LKaiki
LHokuten'yuu
LTochihikari

6W 9L
 

Maegashira
8

Dewanohana
 

LKurama
LAmanoyama
LTochihikari
WTamanofuji
LOoshio
WBanryuuyama
WAobayama
WKurosegawa
WTouryuu
WHokuten'yuu
WTakamiyama
LAsashio
LKotokaze
LTakanosato
LTochiakagi

7W 8L
 

Maegashira
9

Mitsuruyama
 

WKurosegawa
LFujizakura
WBanryuuyama
LAmanoyama
LHouou
LWashuuyama
LTochihikari
WTouryuu
LHokuten'yuu
WArase
LTamanofuji
LWakashimazu
LOoshio
LKurohimeyama
LIwanami

4W 11L
 

Maegashira
10

Ooshio
 

LTamanofuji
LWashuuyama
LHokuten'yuu
LHouou
WDewanohana
WKirinji
WBanryuuyama
LTochihikari
WKurosegawa
WTouryuu
LWakashimazu
LTakamiyama
WMitsuruyama
WArase
WAobayama

8W 7L
 

Maegashira
11

Tochihikari
 

LWakashimazu
LHokuten'yuu
WDewanohana
LTakamiyama
WKurosegawa
WDaijuyama
WMitsuruyama
WOoshio
WHidanohana
LKurama
WTouryuu
WKirinji
WHouou
LTamanofuji
WWashuuyama

10W 5L
 

Haridashi-
Maegashira

Touryuu
 

LTakamiyama
WTochiakagi
WWakajishi
LArase
LWashuuyama
WKurama
WAobajou
LMitsuruyama
LDewanohana
LOoshio
LTochihikari
LKurosegawa
LTamanofuji
LDaijuyama
LDaiou

4W 11L
 

Maegashira
12

Banryuuyama
 

LDaijuyama
LKurosegawa
LMitsuruyama
LDaiou
LWakajishi
LDewanohana
LOoshio
LArase
LYutakayama
WShinkou
LTamakiyama
LOonishiki
LKurohimeyama
WMisugiiso
WSadanoumi

3W 12L
 

Chiyonofuji(1)
Chiyonofuji(1)
Fujizakura(2), Wakashimazu(1)
Chiyonofuji(5)
Takanohana(Hanada)