2023 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Terunofuji
 

WAbi
LNishikigi
LTobizaru
L*Shoudai
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1W3L11A
 

Oozeki
 

Takakeishou
 

A 
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Absent
 

Sekiwake
 

Houshouryuu
 

WTobizaru
WShoudai
LNishikigi
WMitakeumi
WAbi
WMidorifuji
WAsanoyama
WUra
WHiradoumi
LKotonowaka
WTamawashi
LHokutofuji
WKirishima
WWakamotoharu
WHakuouhou

12W3L
 

Komusubi
 

Kotonowaka
 

WMidorifuji
LMeisei
WMitakeumi
LKirishima
WShoudai
WDaieishou
WNishikigi
LWakamotoharu
LTobizaru
WHoushouryuu
WShounannoumi
WEndou
WAbi
WUra
WRyuuden

11W4L
 

Maegashira
1

Nishikigi
 

W*Kirishima
WTerunofuji
WHoushouryuu
WDaieishou
WWakamotoharu
WAbi
LKotonowaka
WTobizaru
WMitakeumi
WMeisei
WEndou
LShounannoumi
LHakuouhou
LRyuuden
LHokutofuji

10W5L
 

Maegashira
2

Shoudai
 

LDaieishou
LHoushouryuu
WWakamotoharu
W*Terunofuji
LKotonowaka
LKirishima
LTobizaru
LAbi
WMidorifuji
WHokuseihou
WMitakeumi
LMeisei
LAsanoyama
WOuhou
LUra

6W9L
 

Maegashira
3

Midorifuji
 

LKotonowaka
LAbi
LDaieishou
LWakamotoharu
WMitakeumi
LHoushouryuu
LMeisei
WKirishima
LShoudai
WTobizaru
LOuhou
LHiradoumi
LTakayasu
LTsurugishou
WHokuseihou

4W11L
 

Maegashira
4

Asanoyama
 

LMeisei
WUra
WHiradoumi
WOunoshou
LHokuseihou
WOuhou
LHoushouryuu
L*Daieishou
A
A
A
WTobizaru
WShoudai
WKirishima
WWakamotoharu

8W4L3A
 

Maegashira
5

Hiradoumi
 

WUra
LOunoshou
LAsanoyama
LHokuseihou
LTakayasu
LTamawashi
WOuhou
WNishikifuji
LHoushouryuu
LDaieishou
LTakanoshou
WMidorifuji
WMitakeumi
LAbi
L*Kotoshouhou

5W10L
 

Maegashira
6

Hokuseihou
 

WOunoshou
LOuhou
LTakayasu
WHiradoumi
WAsanoyama
LUra
LTamawashi
WSadanoumi
LTakanoshou
LShoudai
WMyougiryuu
LKotoekou
LKotoshouhou
LMeisei
LMidorifuji

5W10L
 

Maegashira
7

Takayasu
 

WOuhou
WTamawashi
WHokuseihou
WTakanoshou
WHiradoumi
LOunoshou
LNishikifuji
LHokutofuji
LSadanoumi
LKinbouzan
LHakuouhou
LGounoyama
WMidorifuji
LDaishouhou
WChiyoshouma

7W8L
 

Maegashira
8

Sadanoumi
 

LTamawashi
LNishikifuji
WTakanoshou
LOuhou
LHokutofuji
LKinbouzan
LOunoshou
LHokuseihou
WTakayasu
LTsurugishou
LKotoekou
WBushouzan
WDaishouhou
WMitakeumi
LAoiyama

5W10L
 

Maegashira
9

Takanoshou
 

LNishikifuji
LHokutofuji
LSadanoumi
LTakayasu
LMyougiryuu
WTsurugishou
WKinbouzan
WTamawashi
WHokuseihou
WDaishouhou
WHiradoumi
LChiyoshouma
WOunoshou
LGounoyama
WDaieishou

8W7L
 

Maegashira
10

Kinbouzan
 

LHokutofuji
WMyougiryuu
WKotoekou
LTsurugishou
WNishikifuji
WSadanoumi
LTakanoshou
LChiyoshouma
WTamawashi
WTakayasu
LKotoshouhou
LAoiyama
LRyuuden
WShounannoumi
LMeisei

7W8L
 

Maegashira
11

Kotoekou
 

WMyougiryuu
WTsurugishou
LKinbouzan
WChiyoshouma
LGounoyama
LHokutofuji
WDaishouhou
LTakarafuji
LShounannoumi
LHakuouhou
WSadanoumi
WHokuseihou
WBushouzan
WTamawashi
LTobizaru

8W7L
 

Maegashira
12

Chiyoshouma
 

WTsurugishou
LGounoyama
WKotoshouhou
LKotoekou
LDaishouhou
WShounannoumi
WMyougiryuu
WKinbouzan
LAoiyama
LEndou
LBushouzan
WTakanoshou
LTakarafuji
LTobizaru
LTakayasu

6W9L
 

Maegashira
13

Gounoyama
 

WKotoshouhou
WChiyoshouma
WDaishouhou
WRyuuden
WKotoekou
LHakuouhou
LShounannoumi
LMyougiryuu
LEndou
WTakarafuji
LOunoshou
WTakayasu
WTsurugishou
WTakanoshou
WTamawashi

10W5L
 

Maegashira
14

Daishouhou
 

LShounannoumi
LKotoshouhou
LGounoyama
LTakarafuji
WChiyoshouma
WBushouzan
LKotoekou
WAoiyama
WHakuouhou
LTakanoshou
LRyuuden
LOushouma
LSadanoumi
WTakayasu
WRouga

6W9L
 

Maegashira
15

Ryuuden
 

LTakarafuji
LEndou
LBushouzan
LGounoyama
WHakuouhou
WKotoshouhou
WAoiyama
WIchiyamamoto
WTsurugishou
WMyougiryuu
WDaishouhou
WNishikifuji
WKinbouzan
WNishikigi
LKotonowaka

10W5L
 

Maegashira
16

Endou
 

WBushouzan
WRyuuden
WShounannoumi
LAoiyama
WTakarafuji
WMitoryuu
LHakuouhou
WKotoshouhou
WGounoyama
WChiyoshouma
LNishikigi
LKotonowaka
LHokutofuji
WMyougiryuu
WNishikifuji

10W5L
 

Maegashira
17

Aoiyama
 

LHakuouhou
WBushouzan
LAtamifuji
WEndou
LShounannoumi
LTakarafuji
LRyuuden
LDaishouhou
WChiyoshouma
WKotoshouhou
WTsurugishou
WKinbouzan
WTouhakuryuu
WNishikifuji
WSadanoumi

9W6L
 

WEST

Oozeki
 

Kirishima
 

L*Nishikigi
A
A
WKotonowaka
LTobizaru
WShoudai
LMitakeumi
LMidorifuji
WMeisei
WUra
WDaieishou
WWakamotoharu
LHoushouryuu
LAsanoyama
LAbi

6W7L2A
 

Sekiwake
 

Daieishou
 

WShoudai
WMitakeumi
WMidorifuji
LNishikigi
WMeisei
LKotonowaka
WUra
W*Asanoyama
WAbi
WHiradoumi
LKirishima
LTamawashi
LWakamotoharu
WOunoshou
LTakanoshou

9W6L
 

Sekiwake
 

Wakamotoharu
 

WMitakeumi
WTobizaru
LShoudai
WMidorifuji
LNishikigi
WMeisei
WAbi
WKotonowaka
WUra
LOunoshou
WHokutofuji
LKirishima
WDaieishou
LHoushouryuu
LAsanoyama

9W6L
 

Komusubi
 

Abi
 

LTerunofuji
WMidorifuji
WMeisei
WTobizaru
LHoushouryuu
LNishikigi
LWakamotoharu
WShoudai
LDaieishou
LMitakeumi
LTakarafuji
LHakuouhou
LKotonowaka
WHiradoumi
WKirishima

6W9L
 

Maegashira
1

Tobizaru
 

LHoushouryuu
LWakamotoharu
WTerunofuji
LAbi
WKirishima
WMitakeumi
WShoudai
LNishikigi
WKotonowaka
LMidorifuji
WMeisei
LAsanoyama
WUra
WChiyoshouma
WKotoekou

9W6L
 

Maegashira
2

Mitakeumi
 

LWakamotoharu
LDaieishou
LKotonowaka
LHoushouryuu
LMidorifuji
LTobizaru
WKirishima
LMeisei
LNishikigi
WAbi
LShoudai
LUra
LHiradoumi
LSadanoumi
WOunoshou

3W12L
 

Maegashira
3

Meisei
 

WAsanoyama
WKotonowaka
LAbi
LUra
LDaieishou
LWakamotoharu
WMidorifuji
WMitakeumi
LKirishima
LNishikigi
LTobizaru
WShoudai
WOuhou
WHokuseihou
WKinbouzan

8W7L
 

Maegashira
4

Ura
 

LHiradoumi
LAsanoyama
WOunoshou
WMeisei
WOuhou
WHokuseihou
LDaieishou
LHoushouryuu
LWakamotoharu
LKirishima
WNishikifuji
WMitakeumi
LTobizaru
LKotonowaka
WShoudai

7W8L
 

Maegashira
5

Ounoshou
 

LHokuseihou
WHiradoumi
LUra
LAsanoyama
LTamawashi
WTakayasu
WSadanoumi
LOuhou
WNishikifuji
WWakamotoharu
WGounoyama
LTsurugishou
LTakanoshou
LDaieishou
LMitakeumi

6W9L
 

Maegashira
6

Ouhou
 

LTakayasu
WHokuseihou
LTamawashi
WSadanoumi
LUra
LAsanoyama
LHiradoumi
WOunoshou
LHokutofuji
LNishikifuji
WMidorifuji
WKotoshouhou
LMeisei
LShoudai
WBushouzan

6W9L
 

Maegashira
7

Tamawashi
 

WSadanoumi
LTakayasu
WOuhou
WNishikifuji
WOunoshou
WHiradoumi
WHokuseihou
LTakanoshou
LKinbouzan
LHokutofuji
LHoushouryuu
WDaieishou
WMyougiryuu
LKotoekou
LGounoyama

8W7L
 

Maegashira
8

Nishikifuji
 

WTakanoshou
WSadanoumi
WHokutofuji
LTamawashi
LKinbouzan
LMyougiryuu
WTakayasu
LHiradoumi
LOunoshou
WOuhou
LUra
LRyuuden
LShounannoumi
LAoiyama
LEndou

5W10L
 

Maegashira
9

Hokutofuji
 

WKinbouzan
WTakanoshou
LNishikifuji
WMyougiryuu
WSadanoumi
WKotoekou
WTsurugishou
WTakayasu
WOuhou
WTamawashi
LWakamotoharu
WHoushouryuu
WEndou
LHakuouhou
WNishikigi

12W3L
 

Maegashira
10

Myougiryuu
 

LKotoekou
LKinbouzan
WTsurugishou
LHokutofuji
WTakanoshou
WNishikifuji
LChiyoshouma
WGounoyama
WKotoshouhou
LRyuuden
LHokuseihou
WTakarafuji
LTamawashi
LEndou
LShounannoumi

6W9L
 

Maegashira
11

Tsurugishou
 

LChiyoshouma
LKotoekou
LMyougiryuu
WKinbouzan
LKotoshouhou
LTakanoshou
LHokutofuji
WBushouzan
LRyuuden
WSadanoumi
LAoiyama
WOunoshou
LGounoyama
WMidorifuji
LTakarafuji

5W10L
 

Maegashira
12

Wakatakakage
 

A 
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Absent
 

Maegashira
13

Kotoshouhou
 

LGounoyama
WDaishouhou
LChiyoshouma
LShounannoumi
WTsurugishou
LRyuuden
WBushouzan
LEndou
LMyougiryuu
LAoiyama
WKinbouzan
LOuhou
WHokuseihou
WTakarafuji
W*Hiradoumi

7W8L
 

Maegashira
14

Shounannoumi
 

WDaishouhou
WTakarafuji
LEndou
WKotoshouhou
WAoiyama
LChiyoshouma
WGounoyama
LHakuouhou
WKotoekou
WBushouzan
LKotonowaka
WNishikigi
WNishikifuji
LKinbouzan
WMyougiryuu

10W5L
 

Maegashira
15

Takarafuji
 

WRyuuden
LShounannoumi
WHakuouhou
WDaishouhou
LEndou
WAoiyama
WShimazuumi
WKotoekou
LBushouzan
LGounoyama
WAbi
LMyougiryuu
WChiyoshouma
LKotoshouhou
WTsurugishou

9W6L
 

Maegashira
16

Bushouzan
 

LEndou
LAoiyama
WRyuuden
LHakuouhou
LRouga
LDaishouhou
LKotoshouhou
LTsurugishou
WTakarafuji
LShounannoumi
WChiyoshouma
LSadanoumi
LKotoekou
LKinbouzan
LOuhou

3W12L
 

Maegashira
17

Hakuouhou
 

WAoiyama
WKagayaki
LTakarafuji
WBushouzan
LRyuuden
WGounoyama
WEndou
WShounannoumi
LDaishouhou
WKotoekou
WTakayasu
WAbi
WNishikigi
WHokutofuji
LHoushouryuu

11W4L
 

Houshouryuu(1)
Nishikigi(1)
Houshouryuu(1), Kotonowaka(4), Hokutofuji(1), Gounoyama(1), Shounannoumi(1), Hakuouhou(1)
Hakuouhou(1)
Chiyonokuni, Ishiura