2023 Aki-Basho

EAST

Yokozuna
 

Terunofuji
 

A 
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Absent
 

Oozeki
 

Kirishima
 

WTobizaru
WMeisei
LHokutofuji
LAbi
WAsanoyama
WShoudai
WTamawashi
LTakanoshou
WUra
LNishikigi
WKotonowaka
LWakamotoharu
WHoushouryuu
LDaieishou
WTakayasu

9W6L
 

Sekiwake
 

Daieishou
 

LMeisei
WShoudai
LAbi
WHokutofuji
LTakanoshou
LUra
WKotonowaka
WNishikigi
WWakamotoharu
WAsanoyama
WTakayasu
WAtamifuji
WGounoyama
WKirishima
LTakakeishou

10W5L
 

Sekiwake
 

Kotonowaka
 

WShoudai
LAsanoyama
WTamawashi
WTakanoshou
LTobizaru
WNishikigi
LDaieishou
LHokutofuji
WHoushouryuu
WMeisei
LKirishima
LTakakeishou
WAbi
WKinbouzan
WWakamotoharu

9W6L
 

Komusubi
 

Nishikigi
 

WTamawashi
LTakakeishou
WAsanoyama
WTobizaru
LWakamotoharu
LKotonowaka
WHoushouryuu
LDaieishou
LHokutofuji
WKirishima
LMeisei
LTakayasu
LShoudai
LMitakeumi
LUra

5W10L
 

Maegashira
1

Hokutofuji
 

WTakakeishou
WHoushouryuu
WKirishima
LDaieishou
LMeisei
WTakanoshou
LWakamotoharu
WKotonowaka
WNishikigi
WTobizaru
LTsurugishou
LOunoshou
WTakayasu
LUra
LAbi

8W7L
 

Maegashira
2

Abi
 

LHoushouryuu
WWakamotoharu
WDaieishou
WKirishima
LTakakeishou
LMeisei
LAsanoyama
WShoudai
WTobizaru
WTakanoshou
WUra
WEndou
LKotonowaka
LAtamifuji
WHokutofuji

9W6L
 

Maegashira
3

Shoudai
 

LKotonowaka
LDaieishou
LWakamotoharu
WHoushouryuu
WUra
LKirishima
WTakakeishou
LAbi
LMeisei
WTamawashi
WOuhou
LShounannoumi
WNishikigi
WAsanoyama
WTakarafuji

8W7L
 

Maegashira
4

Takanoshou
 

WUra
LShounannoumi
LGounoyama
LKotonowaka
WDaieishou
LHokutofuji
WOunoshou
WKirishima
WRyuuden
LAbi
LHoushouryuu
LMeisei
LHokuseihou
LSadanoumi
WDaishouhou

6W9L
 

Maegashira
5

Gounoyama
 

WShounannoumi
LUra
WTakanoshou
WRyuuden
WOunoshou
LTakayasu
WOuhou
WKotoekou
LTakakeishou
LMitakeumi
WEndou
LHoushouryuu
LDaieishou
WMeisei
WTobizaru

9W6L
 

Maegashira
6

Ounoshou
 

WRyuuden
WOuhou
WTakayasu
WShounannoumi
LGounoyama
LKotoekou
LTakanoshou
WKinbouzan
WHiradoumi
WSadanoumi
LMyougiryuu
WHokutofuji
LTobizaru
LWakamotoharu
WTsurugishou

9W6L
 

Maegashira
7

Takayasu
 

WOuhou
WRyuuden
LOunoshou
WHiradoumi
WShounannoumi
WGounoyama
WMidorifuji
WMitakeumi
WKotoekou
LAtamifuji
LDaieishou
WNishikigi
LHokutofuji
WTobizaru
LKirishima

10W5L
 

Maegashira
8

Kotoekou
 

WHiradoumi
LKinbouzan
LMidorifuji
LOuhou
LRyuuden
WOunoshou
LShounannoumi
LGounoyama
LTakayasu
WDaishouhou
WChiyoshouma
WNishikifuji
WKagayaki
LAoiyama
LMeisei

6W9L
 

Maegashira
9

Midorifuji
 

LKinbouzan
LHiradoumi
WKotoekou
LEndou
LMitakeumi
WHokuseihou
LTakayasu
WRyuuden
WShounannoumi
WKagayaki
WSadanoumi
WMyougiryuu
WKotoshouhou
WDaishouhou
WAoiyama

10W5L
 

Maegashira
10

Kinbouzan
 

WMidorifuji
WKotoekou
WHiradoumi
WMitakeumi
LEndou
WTakarafuji
LHokuseihou
LOunoshou
LAtamifuji
WTsurugishou
WNishikifuji
WKagayaki
WShounannoumi
LKotonowaka
LMyougiryuu

9W6L
 

Maegashira
11

Mitakeumi
 

WEndou
WTakarafuji
WHokuseihou
LKinbouzan
WMidorifuji
LAtamifuji
WAoiyama
LTakayasu
LTsurugishou
WGounoyama
WKagayaki
WSadanoumi
LAsanoyama
WNishikigi
LNishikifuji

9W6L
 

Maegashira
12

Takarafuji
 

WHokuseihou
LMitakeumi
WEndou
LMyougiryuu
WSadanoumi
LKinbouzan
WDaishouhou
LTsurugishou
LAoiyama
WShounannoumi
LKotoshouhou
LRyuuden
WChiyoshouma
WKagayaki
LShoudai

7W8L
 

Maegashira
13

Myougiryuu
 

WAoiyama
LNishikifuji
LAtamifuji
WTakarafuji
WHokuseihou
WKagayaki
WTsurugishou
WDaishouhou
LKotoshouhou
LEndou
WOunoshou
LMidorifuji
WRyuuden
WChiyoshouma
WKinbouzan

10W5L
 

Maegashira
14

Aoiyama
 

LMyougiryuu
LSadanoumi
LTsurugishou
LDaishouhou
WNishikifuji
WChiyoshouma
LMitakeumi
LAtamifuji
WTakarafuji
LRyuuden
LHokuseihou
LOuhou
WHiradoumi
WKotoekou
LMidorifuji

5W10L
 

Maegashira
15

Atamifuji
 

WKotoshouhou
WDaishouhou
WMyougiryuu
WChiyoshouma
LTsurugishou
WMitakeumi
WKagayaki
WAoiyama
WKinbouzan
WTakayasu
WTobizaru
LDaieishou
LTakakeishou
WAbi
LAsanoyama

11W4L
 

Maegashira
16

Kagayaki
 

WDaishouhou
LTsurugishou
LNishikifuji
WKotoshouhou
WChiyoshouma
LMyougiryuu
LAtamifuji
WSadanoumi
LEndou
LMidorifuji
LMitakeumi
LKinbouzan
LKotoekou
LTakarafuji
WOuhou

5W10L
 

Maegashira
17

Daishouhou
 

LKagayaki
LAtamifuji
WChiyoshouma
WAoiyama
LKotoshouhou
LNishikifuji
LTakarafuji
LMyougiryuu
LSadanoumi
LKotoekou
WHiradoumi
LHokuseihou
LTamawashi
LMidorifuji
LTakanoshou

3W12L
 

WEST

Oozeki
 

Takakeishou
 

LHokutofuji
WNishikigi
WMeisei
WAsanoyama
WAbi
WTamawashi
LShoudai
LTobizaru
WGounoyama
WUra
WWakamotoharu
WKotonowaka
WAtamifuji
LHoushouryuu
WDaieishou

11W4L
 

Oozeki
 

Houshouryuu
 

WAbi
LHokutofuji
LTobizaru
LShoudai
WTamawashi
WAsanoyama
LNishikigi
LUra
LKotonowaka
WWakamotoharu
WTakanoshou
WGounoyama
LKirishima
WTakakeishou
WHokuseihou

8W7L
 

Sekiwake
 

Wakamotoharu
 

LAsanoyama
LAbi
WShoudai
WMeisei
WNishikigi
WTobizaru
WHokutofuji
WTamawashi
LDaieishou
LHoushouryuu
LTakakeishou
WKirishima
WTsurugishou
WOunoshou
LKotonowaka

9W6L
 

Komusubi
 

Tobizaru
 

LKirishima
WTamawashi
WHoushouryuu
LNishikigi
WKotonowaka
LWakamotoharu
WMeisei
WTakakeishou
LAbi
LHokutofuji
LAtamifuji
LAsanoyama
WOunoshou
LTakayasu
LGounoyama

6W9L
 

Maegashira
1

Meisei
 

WDaieishou
LKirishima
LTakakeishou
LWakamotoharu
WHokutofuji
WAbi
LTobizaru
LAsanoyama
WShoudai
LKotonowaka
WNishikigi
WTakanoshou
LUra
LGounoyama
WKotoekou

7W8L
 

Maegashira
2

Asanoyama
 

WWakamotoharu
WKotonowaka
LNishikigi
LTakakeishou
LKirishima
LHoushouryuu
WAbi
WMeisei
WTamawashi
LDaieishou
WShounannoumi
WTobizaru
WMitakeumi
LShoudai
WAtamifuji

9W6L
 

Maegashira
3

Tamawashi
 

LNishikigi
LTobizaru
LKotonowaka
LUra
LHoushouryuu
LTakakeishou
LKirishima
LWakamotoharu
LAsanoyama
LShoudai
LRyuuden
WChiyoshouma
WDaishouhou
LOuhou
LHiradoumi

2W13L
 

Maegashira
4

Ura
 

LTakanoshou
WGounoyama
LShounannoumi
WTamawashi
LShoudai
WDaieishou
WRyuuden
WHoushouryuu
LKirishima
LTakakeishou
LAbi
WTsurugishou
WMeisei
WHokutofuji
WNishikigi

9W6L
 

Maegashira
5

Shounannoumi
 

LGounoyama
WTakanoshou
WUra
LOunoshou
LTakayasu
WOuhou
WKotoekou
WHiradoumi
LMidorifuji
LTakarafuji
LAsanoyama
WShoudai
LKinbouzan
WEndou
LSadanoumi

7W8L
 

Maegashira
6

Ryuuden
 

LOunoshou
LTakayasu
WOuhou
LGounoyama
WKotoekou
LHiradoumi
LUra
LMidorifuji
LTakanoshou
WAoiyama
WTamawashi
WTakarafuji
LMyougiryuu
WKotoshouhou
LChiyoshouma

6W9L
 

Maegashira
7

Ouhou
 

LTakayasu
LOunoshou
LRyuuden
WKotoekou
WHiradoumi
LShounannoumi
LGounoyama
LEndou
WNishikifuji
LKotoshouhou
LShoudai
WAoiyama
LSadanoumi
WTamawashi
LKagayaki

5W10L
 

Maegashira
8

Hiradoumi
 

LKotoekou
WMidorifuji
LKinbouzan
LTakayasu
LOuhou
WRyuuden
LEndou
LShounannoumi
LOunoshou
WChiyoshouma
LDaishouhou
WKotoshouhou
LAoiyama
WNishikifuji
WTamawashi

6W9L
 

Maegashira
9

Hakuouhou
 

A 
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Absent
 

Maegashira
10

Endou
 

LMitakeumi
LHokuseihou
LTakarafuji
WMidorifuji
WKinbouzan
WSadanoumi
WHiradoumi
WOuhou
WKagayaki
WMyougiryuu
LGounoyama
LAbi
WNishikifuji
LShounannoumi
WKotoshouhou

9W6L
 

Maegashira
11

Hokuseihou
 

LTakarafuji
WEndou
LMitakeumi
WSadanoumi
LMyougiryuu
LMidorifuji
WKinbouzan
WKotoshouhou
WChiyoshouma
WNishikifuji
WAoiyama
WDaishouhou
WTakanoshou
WTsurugishou
LHoushouryuu

10W5L
 

Maegashira
12

Sadanoumi
 

WNishikifuji
WAoiyama
WKotoshouhou
LHokuseihou
LTakarafuji
LEndou
WChiyoshouma
LKagayaki
WDaishouhou
LOunoshou
LMidorifuji
LMitakeumi
WOuhou
WTakanoshou
WShounannoumi

8W7L
 

Maegashira
13

Nishikifuji
 

LSadanoumi
WMyougiryuu
WKagayaki
LTsurugishou
LAoiyama
WDaishouhou
WKotoshouhou
LChiyoshouma
LOuhou
LHokuseihou
LKinbouzan
LKotoekou
LEndou
LHiradoumi
WMitakeumi

5W10L
 

Maegashira
14

Kotoshouhou
 

LAtamifuji
WChiyoshouma
LSadanoumi
LKagayaki
WDaishouhou
LTsurugishou
LNishikifuji
LHokuseihou
WMyougiryuu
WOuhou
WTakarafuji
LHiradoumi
LMidorifuji
LRyuuden
LEndou

5W10L
 

Maegashira
15

Chiyoshouma
 

WTsurugishou
LKotoshouhou
LDaishouhou
LAtamifuji
LKagayaki
LAoiyama
LSadanoumi
WNishikifuji
LHokuseihou
LHiradoumi
LKotoekou
LTamawashi
LTakarafuji
LMyougiryuu
WRyuuden

3W12L
 

Maegashira
16

Tsurugishou
 

LChiyoshouma
WKagayaki
WAoiyama
WNishikifuji
WAtamifuji
WKotoshouhou
LMyougiryuu
WTakarafuji
WMitakeumi
LKinbouzan
WHokutofuji
LUra
LWakamotoharu
LHokuseihou
LOunoshou

8W7L
 

Takakeishou(4)
Nobody
Atamifuji(1)
Nobody
Tokushouryuu, Akiseyama