1989 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WMisugisato
WKotogaume
WTakamisugi
WKirishima
WRyougoku
WDaijuyama
WSakahoko
LTerao
LAkinoshima
WAsashio
WHananokuni
W*Konishiki
LHokuten'yuu
LAsahifuji
WOonokuni

11W 4L
 

Haridashi-
Yokozuna

Hokutoumi
 

WDaijuyama
WTakamisugi
WMisugisato
WTagaryuu
WKirishima
WSakahoko
WKotogaume
WRyougoku
WHokuten'yuu
WAkinoshima
WTerao
WAsashio
WHananokuni
WOonokuni
LAsahifuji

14W 1L
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WSakahoko
WTagaryuu
WTerao
WRyougoku
WMisugisato
WKotogaume
WDaijuyama
WAkinoshima
WAsashio
WKirishima
WKonishiki
WHokuten'yuu
LOonokuni
WChiyonofuji
WHokutoumi

14W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Konishiki
 

WTakamisugi
LDaijuyama
WKirishima
LTerao
LAkinoshima
LMisugisato
WRyougoku
LHokuten'yuu
LKotogaume
LOonokuni
LAsahifuji
L*Chiyonofuji
A 
A 
A 

3W 9L 3A
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

LAsahifuji
WAkinoshima
LAsashio
WTakamisugi
WOonokuni
LHokutoumi
LChiyonofuji
WMisugisato
WHananokuni
WKotogaume
WHananoumi
LRyougoku
WWakasegawa
LHokuten'yuu
WDaijuyama

9W 6L
 

Komusubi
 

Kirishima
 

LOonokuni
LHokuten'yuu
LKonishiki
LChiyonofuji
LHokutoumi
WTagaryuu
LAsashio
LTakamisugi
LDaijuyama
LAsahifuji
LMisugisato
LKotogaume
LAkinoshima
LEnazakura
LFujinoshin

1W 14L
 

Maegashira
1

Akinoshima
 

LTerao
LSakahoko
LHokuten'yuu
WSasshuunada
WKonishiki
LOonokuni
LOozutu
LAsahifuji
WChiyonofuji
LHokutoumi
WAsashio
WMisugisato
WKirishima
LKotogaume
WRyougoku

7W 8L
 

Maegashira
2

Ryougoku
 

WFujinoshin
LAsashio
WTakanofuji
LAsahifuji
LChiyonofuji
WHokuten'yuu
LKonishiki
LHokutoumi
LOonokuni
WDaijuyama
WEnazakura
WSakahoko
LOozutu
LTerao
LAkinoshima

6W 9L
 

Maegashira
3

Kotogaume
 

WHokuten'yuu
LChiyonofuji
LWakasegawa
WOonokuni
WDaijuyama
LAsahifuji
LHokutoumi
WTakanofuji
WKonishiki
LSakahoko
WItai
WKirishima
LAsashio
WAkinoshima
LTerao

8W 7L
 

Maegashira
4

Fujinoshin
 

LRyougoku
WTerao
LKotofuji
LEnazakura
WKotoinazuma
LTochinowaka
LHouou
LTamaryuu
LSasshuunada
WTagaryuu
WTakanohama
LKyokudouzan
LDaijuyama
WMisugisato
WKirishima

6W 9L
 

Maegashira
5

Hananokuni
 

WSasshuunada
LKotofuji
WTochinowaka
LWakasegawa
WItai
WTerao
WKyokudouzan
WTakanohama
LSakahoko
WKitakachidoki
LChiyonofuji
LTakanofuji
LHokutoumi
WKotoinazuma
LJingaku

8W 7L
 

Maegashira
6

Takanofuji
 

WOozutu
WTochinowaka
LRyougoku
LItai
WTamaryuu
WKotofuji
LKotoinazuma
LKotogaume
WKoubouyama
WTakamisugi
LKitakachidoki
WHananokuni
LHananoumi
WJingaku
LHouou

8W 7L
 

Maegashira
7

Jingaku
 

WHananoumi
WTamaryuu
WKitakachidoki
LKyokudouzan
WKoubouyama
WTakanohama
WItai
LWakasegawa
LKotoinazuma
LTochinowaka
WKotofuji
LEnazakura
LHouou
LTakanofuji
WHananokuni

8W 7L
 

Maegashira
8

Enazakura
 

LWakasegawa
WSasshuunada
LTagaryuu
WFujinoshin
LTakanohama
LTamaryuu
LTakamisugi
LOozutu
LTochinowaka
WHananoumi
LRyougoku
WJingaku
LKotofuji
WKirishima
WMisugisato

6W 9L
 

Maegashira
9

Houou
 

LKotoinazuma
LOozutu
LTakanohama
LKoubouyama
LKyokudouzan
WSasshuunada
WFujinoshin
LKitakachidoki
LTakamisugi
LKotofuji
WTagaryuu
LTamaryuu
WJingaku
LTochinowaka
WTakanofuji

5W 10L
 

Maegashira
10

Kotofuji
 

LItai
WHananokuni
WFujinoshin
LOozutu
LHananoumi
LTakanofuji
LKitakachidoki
LKoubouyama
LKyokudouzan
WHouou
LJingaku
W*Tagaryuu
WEnazakura
WTakamisugi
LTakanohama

6W 9L
 

Maegashira
11

Tochinowaka
 

LKyokudouzan
LTakanofuji
LHananokuni
LHananoumi
LOozutu
WFujinoshin
WTamaryuu
WSasshuunada
WEnazakura
WJingaku
LKotoinazuma
WItai
LTakamisugi
WHouou
LWakasegawa

7W 8L
 

Maegashira
12

Kyokudouzan
 

WTochinowaka
WWakasegawa
LHananoumi
WJingaku
WHouou
WKotoinazuma
LHananokuni
LItai
WKotofuji
LTakanohama
WKoubouyama
WFujinoshin
LSasshuunada
WOozutu
LTamaryuu

9W 6L
 

Maegashira
13

Kitakachidoki
 

LTamaryuu
WKoubouyama
LJingaku
LKotoinazuma
LWakasegawa
WOozutu
WKotofuji
WHouou
LTakanohama
LHananokuni
WTakanofuji
LKasugafuji
LTakanomine
LMasurao
WDaitetsu

6W 9L
 

Maegashira
14

Takanohama
 

LKoubouyama
LKotoinazuma
WHouou
WTamaryuu
WEnazakura
LJingaku
LHananoumi
LHananokuni
WKitakachidoki
WKyokudouzan
LFujinoshin
WTakanomine
WMasurao
WItai
WKotofuji

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Oonokuni
 

WKirishima
WMisugisato
WDaijuyama
LKotogaume
LSakahoko
WAkinoshima
WTerao
WAsashio
WRyougoku
WKonishiki
WHokuten'yuu
WTakamisugi
WAsahifuji
LHokutoumi
LChiyonofuji

11W 4L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

LKotogaume
WKirishima
WAkinoshima
WDaijuyama
WTagaryuu
LRyougoku
WMisugisato
WKonishiki
LHokutoumi
WTerao
LOonokuni
LAsahifuji
WChiyonofuji
WSakahoko
WAsashio

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WTagaryuu
WRyougoku
WSakahoko
WMisugisato
LTerao
WTakamisugi
WKirishima
LOonokuni
LAsahifuji
LChiyonofuji
LAkinoshima
LHokutoumi
WKotogaume
WDaijuyama
LHokuten'yuu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Daijuyama
 

LHokutoumi
WKonishiki
LOonokuni
LHokuten'yuu
LKotogaume
LChiyonofuji
LAsahifuji
WTagaryuu
WKirishima
LRyougoku
LOozutu
LTerao
WFujinoshin
LAsashio
LSakahoko

4W 11L
 

Komusubi
 

Misugisato
 

LChiyonofuji
LOonokuni
LHokutoumi
LAsashio
LAsahifuji
WKonishiki
LHokuten'yuu
LSakahoko
WTagaryuu
LSasshuunada
WKirishima
LAkinoshima
LTerao
LFujinoshin
LEnazakura

3W 12L
 

Maegashira
1

Terao
 

WAkinoshima
LFujinoshin
LAsahifuji
WKonishiki
WAsashio
LHananokuni
LOonokuni
WChiyonofuji
LHananoumi
LHokuten'yuu
LHokutoumi
WDaijuyama
WMisugisato
WRyougoku
WKotogaume

8W 7L
 

Maegashira
2

Tagaryuu
 

LAsashio
LAsahifuji
WEnazakura
LHokutoumi
LHokuten'yuu
LKirishima
LSasshuunada
LDaijuyama
LMisugisato
LFujinoshin
LHouou
L*Kotofuji
A 
A 
A 

1W 11L 3A
 

Maegashira
3

Takamisugi
 

LKonishiki
LHokutoumi
LChiyonofuji
LSakahoko
WSasshuunada
LAsashio
WEnazakura
WKirishima
WHouou
LTakanofuji
LWakasegawa
LOonokuni
WTochinowaka
LKotofuji
WItai

6W 9L
 

Maegashira
4

Sasshuunada
 

LHananokuni
LEnazakura
LItai
LAkinoshima
LTakamisugi
LHouou
WTagaryuu
LTochinowaka
WFujinoshin
WMisugisato
LTamaryuu
LKoubouyama
WKyokudouzan
LWakasegawa
LKotoinazuma

4W 11L
 

Maegashira
5

Oozutu
 

LTakanofuji
WHouou
LTamaryuu
WKotofuji
WTochinowaka
LKitakachidoki
WAkinoshima
WEnazakura
LItai
LWakasegawa
WDaijuyama
WKotoinazuma
WRyougoku
LKyokudouzan
LHananoumi

8W 7L
 

Maegashira
6

Hananoumi
 

LJingaku
LItai
WKyokudouzan
WTochinowaka
WKotofuji
WKoubouyama
WTakanohama
LKotoinazuma
WTerao
LEnazakura
LSakahoko
WWakasegawa
WTakanofuji
WTamaryuu
WOozutu

10W 5L
 

Maegashira
7

Wakasegawa
 

WEnazakura
LKyokudouzan
WKotogaume
WHananokuni
WKitakachidoki
LItai
LKoubouyama
WJingaku
WTamaryuu
WOozutu
WTakamisugi
LHananoumi
LSakahoko
WSasshuunada
WTochinowaka

10W 5L
 

Maegashira
8

Mitoizumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Maegashira
9

Kotoinazuma
 

WHouou
WTakanohama
LKoubouyama
WKitakachidoki
LFujinoshin
LKyokudouzan
WTakanofuji
WHananoumi
WJingaku
WTamaryuu
WTochinowaka
LOozutu
LItai
LHananokuni
WSasshuunada

9W 6L
 

Maegashira
10

Itai
 

WKotofuji
WHananoumi
WSasshuunada
WTakanofuji
LHananokuni
WWakasegawa
LJingaku
WKyokudouzan
WOozutu
LKoubouyama
LKotogaume
LTochinowaka
WKotoinazuma
LTakanohama
LTakamisugi

8W 7L
 

Maegashira
11

Kirinishiki
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Maegashira
12

Tamaryuu
 

WKitakachidoki
LJingaku
WOozutu
LTakanohama
LTakanofuji
WEnazakura
LTochinowaka
WFujinoshin
LWakasegawa
LKotoinazuma
WSasshuunada
WHouou
LKoubouyama
LHananoumi
WKyokudouzan

7W 8L
 

Maegashira
13

Koubouyama
 

WTakanohama
LKitakachidoki
WKotoinazuma
WHouou
LJingaku
LHananoumi
WWakasegawa
WKotofuji
LTakanofuji
WItai
LKyokudouzan
WSasshuunada
WTamaryuu
LKasugafuji
LTakanomine

8W 7L
 

Hokutoumi(4)
Terao(1)
Kyokudouzan(1)
Sakahoko(4)
Chikubayama