1990 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WRyougoku
WKotoinazuma
WItai
WKirishima
WSakahoko
WTochitsukasa
WTerao
WOozutu
WHokuten'yuu
WKotogaume
WKasugafuji
WMitoizumi
WAsahifuji
LKonishiki
WOonokuni

14W 1L
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonokuni
 

LTerao
WItai
LKirishima
WSakahoko
WTochitsukasa
WRyougoku
WKasugafuji
LMitoizumi
WKotogaume
WTochinowaka
WAsahifuji
LHokuten'yuu
LKonishiki
LHokutoumi
LChiyonofuji

8W 7L
 

Oozeki
 

Konishiki
 

WKotoinazuma
WSakahoko
WRyougoku
WTerao
WKasugafuji
LKirishima
LKotogaume
LTochinowaka
LOozutu
LAsahifuji
WHokuten'yuu
WTochitsukasa
WOonokuni
WChiyonofuji
WHokutoumi

10W 5L
 

Sekiwake
 

Mitoizumi
 

WSakahoko
LOozutu
LHokuten'yuu
LKotoinazuma
WItai
WTochinowaka
LAsahifuji
WOonokuni
LHokutoumi
LKirishima
WRyougoku
LChiyonofuji
WTochitsukasa
WTerao
LKotogaume

7W 8L
 

Haridashi-
Sekiwake

Terao
 

WOonokuni
WHokuten'yuu
WTochinowaka
LKonishiki
LHokutoumi
LAsahifuji
LChiyonofuji
LRyougoku
WEnazakura
WOozutu
WTochitsukasa
LKotogaume
LAkinoshima
LMitoizumi
WOginohana

7W 8L
 

Komusubi
 

Kirishima
 

WHokutoumi
LAsahifuji
WOonokuni
LChiyonofuji
LTochinowaka
WKonishiki
WRyougoku
LKotoinazuma
WHananokuni
WMitoizumi
WKotogaume
WEnazakura
WKotonishiki
WHokuten'yuu
WAkinoshima

11W 4L
 

Maegashira
1

Kasugafuji
 

LOozutu
LKotonishiki
LKyokudouzan
LKotogaume
LKonishiki
LHananokuni
LOonokuni
LSakahoko
WRyougoku
LItai
LChiyonofuji
WKoubouyama
LWakasegawa
LKinoarashi
WEnazakura

3W 12L
 

Maegashira
2

Tochitsukasa
 

WWakasegawa
LKotogaume
WEnazakura
LHokuten'yuu
LOonokuni
LChiyonofuji
LHananokuni
WAsahifuji
LKotonishiki
WHokutoumi
LTerao
LKonishiki
LMitoizumi
LKoubouyama
LTakamisugi

4W 11L
 

Maegashira
3

Itai
 

LAsahifuji
LOonokuni
LChiyonofuji
LHokutoumi
LMitoizumi
LKotogaume
LTakanohama
LKushimaumi
WSakahoko
WKasugafuji
LKoubouyama
LTakamisugi
WKinoarashi
LKotofuji
WTagaryuu

4W 11L
 

Maegashira
4

Tochinowaka
 

WTakanofuji
WMisugisato
LTerao
WDaijuyama
WKirishima
LMitoizumi
LHokuten'yuu
WKonishiki
WAsahifuji
LOonokuni
WHokutoumi
LOginohana
WTakamisugi
WKotogaume
WOozutu

10W 5L
 

Maegashira
5

Takanofuji
 

LTochinowaka
WTakanohama
LTagaryuu
LMisugisato
LOginohana
LTakamisugi
WKotoinazuma
WKoubouyama
WKinoarashi
LJingaku
WRyuukouzan
WKirinishiki
WKyokudouzan
WDaijuyama
WKushimaumi

9W 6L
 

Maegashira
6

Kotonishiki
 

LEnazakura
WKasugafuji
WOginohana
LTagaryuu
WOozutu
LKirinishiki
LJingaku
WRyuukouzan
WTochitsukasa
WTakamisugi
LKinoarashi
WKushimaumi
LKirishima
LMisugisato
WHananokuni

8W 7L
 

Maegashira
7

Hananokuni
 

WAkinoshima
LTakamisugi
LRyuukouzan
LOginohana
WKotoinazuma
WKasugafuji
WTochitsukasa
WTakanohama
LKirishima
WKirinishiki
LDaijuyama
WTagaryuu
WKotofuji
LRyougoku
LKotonishiki

8W 7L
 

Maegashira
8

Kyokudouzan
 

LDaijuyama
WKinoarashi
WKasugafuji
LTakamisugi
LKirinishiki
WRyuukouzan
WKoubouyama
WJingaku
LOginohana
WKushimaumi
LTagaryuu
WMisugisato
LTakanofuji
WWakasegawa
LTakanohama

8W 7L
 

Maegashira
9

Kushimaumi
 

LKotofuji
WKoubouyama
LWakasegawa
WKinoarashi
WTakanohama
LEnazakura
WDaijuyama
WItai
LKirinishiki
LKyokudouzan
LJingaku
LKotonishiki
LOozutu
WKotoinazuma
LTakanofuji

6W 9L
 

Maegashira
10

Misugisato
 

WJingaku
LTochinowaka
WAkinoshima
WTakanofuji
LWakasegawa
WKoubouyama
LOginohana
LKirinishiki
WTagaryuu
LEnazakura
WKotofuji
LKyokudouzan
LRyuukouzan
WKotonishiki
WKinoarashi

8W 7L
 

Maegashira
11

Takanohama
 

LRyuukouzan
LTakanofuji
LKoubouyama
WWakasegawa
LKushimaumi
LKotofuji
WItai
LHananokuni
WDaijuyama
LKinoarashi
WKotoinazuma
WSakahoko
WOginohana
LEnazakura
WKyokudouzan

7W 8L
 

Maegashira
12

Tagaryuu
 

WOginohana
LDaijuyama
WTakanofuji
WKotonishiki
LKotofuji
WJingaku
WTakamisugi
WWakasegawa
LMisugisato
LAkinoshima
WKyokudouzan
LHananokuni
WKotoinazuma
LRyuukouzan
LItai

8W 7L
 

Maegashira
13

Kirinishiki
 

WTakamisugi
WKotofuji
WDaijuyama
LJingaku
WKyokudouzan
WKotonishiki
LRyuukouzan
WMisugisato
WKushimaumi
LHananokuni
LOginohana
LTakanofuji
WEnazakura
WOozutu
LWakasegawa

9W 6L
 

Maegashira
14

Koubouyama
 

LKinoarashi
LKushimaumi
WTakanohama
LAkinoshima
LDaijuyama
LMisugisato
LKyokudouzan
LTakanofuji
LTakamisugi
LWakasegawa
WItai
LKasugafuji
LSakahoko
WTochitsukasa
LKotoinazuma

3W 12L
 

WEST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

LKirishima
WRyougoku
WKotoinazuma
WItai
WTerao
WSakahoko
WOozutu
WKotogaume
WMitoizumi
LTochitsukasa
LTochinowaka
WAsahifuji
WHokuten'yuu
WOonokuni
LKonishiki

11W 4L
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WItai
WKirishima
WSakahoko
WRyougoku
WKotogaume
WTerao
WMitoizumi
LTochitsukasa
LTochinowaka
WKonishiki
LOonokuni
LHokutoumi
LChiyonofuji
WAkinoshima
LHokuten'yuu

9W 6L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WKotogaume
LTerao
WMitoizumi
WTochitsukasa
WRyougoku
WOozutu
WTochinowaka
WEnazakura
LChiyonofuji
WSakahoko
LKonishiki
WOonokuni
LHokutoumi
LKirishima
WAsahifuji

10W 5L
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

LHokuten'yuu
WTochitsukasa
WOozutu
WKasugafuji
LAsahifuji
WItai
WKonishiki
LHokutoumi
LOonokuni
LChiyonofuji
LKirishima
WTerao
WRyougoku
LTochinowaka
WMitoizumi

8W 7L
 

Komusubi
 

Ryougoku
 

LChiyonofuji
LHokutoumi
LKonishiki
LAsahifuji
LHokuten'yuu
LOonokuni
LKirishima
WTerao
LKasugafuji
WKotoinazuma
LMitoizumi
LOozutu
LKotogaume
WHananokuni
WSakahoko

4W 11L
 

Maegashira
1

Oozutu
 

WKasugafuji
WMitoizumi
LKotogaume
WEnazakura
LKotonishiki
LHokuten'yuu
LHokutoumi
LChiyonofuji
WKonishiki
LTerao
LAkinoshima
WRyougoku
WKushimaumi
LKirinishiki
LTochinowaka

6W 9L
 

Maegashira
2

Sakahoko
 

LMitoizumi
LKonishiki
LAsahifuji
LOonokuni
LChiyonofuji
LHokutoumi
LAkinoshima
WKasugafuji
LItai
LHokuten'yuu
WWakasegawa
LTakanohama
WKoubouyama
WTakamisugi
LRyougoku

4W 11L
 

Maegashira
3

Kotoinazuma
 

LKonishiki
LChiyonofuji
LHokutoumi
WMitoizumi
LHananokuni
LAkinoshima
LTakanofuji
WKirishima
WWakasegawa
LRyougoku
LTakanohama
WDaijuyama
LTagaryuu
LKushimaumi
WKoubouyama

5W 10L
 

Maegashira
4

Wakasegawa
 

LTochitsukasa
LJingaku
WKushimaumi
LTakanohama
WMisugisato
LOginohana
LKinoarashi
LTagaryuu
LKotoinazuma
WKoubouyama
LSakahoko
LRyuukouzan
WKasugafuji
LKyokudouzan
WKirinishiki

5W 10L
 

Maegashira
5

Enazakura
 

WKotonishiki
WRyuukouzan
LTochitsukasa
LOozutu
WJingaku
WKushimaumi
LKotofuji
LHokuten'yuu
LTerao
WMisugisato
LTakamisugi
LKirishima
LKirinishiki
WTakanohama
LKasugafuji

6W 9L
 

Maegashira
6

Akinoshima
 

LHananokuni
LOginohana
LMisugisato
WKoubouyama
LTakamisugi
WKotoinazuma
WSakahoko
WKinoarashi
WRyuukouzan
WTagaryuu
WOozutu
LKotofuji
WTerao
LAsahifuji
LKirishima

8W 7L
 

Maegashira
7

Daijuyama
 

WKyokudouzan
WTagaryuu
LKirinishiki
LTochinowaka
WKoubouyama
WKinoarashi
LKushimaumi
LOginohana
LTakanohama
WRyuukouzan
WHananokuni
LKotoinazuma
WJingaku
LTakanofuji
WKotofuji

8W 7L
 

Maegashira
8

Kotofuji
 

WKushimaumi
LKirinishiki
WKinoarashi
LRyuukouzan
WTagaryuu
WTakanohama
WEnazakura
LTakamisugi
LJingaku
WOginohana
LMisugisato
WAkinoshima
LHananokuni
WItai
LDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
9

Jingaku
 

LMisugisato
WWakasegawa
WTakamisugi
WKirinishiki
LEnazakura
LTagaryuu
WKotonishiki
LKyokudouzan
WKotofuji
WTakanofuji
WKushimaumi
WKinoarashi
LDaijuyama
WOginohana
LRyuukouzan

9W 6L
 

Maegashira
10

Ryuukouzan
 

WTakanohama
LEnazakura
WHananokuni
WKotofuji
WKinoarashi
LKyokudouzan
WKirinishiki
LKotonishiki
LAkinoshima
LDaijuyama
LTakanofuji
WWakasegawa
WMisugisato
WTagaryuu
WJingaku

9W 6L
 

Maegashira
11

Oginohana
 

LTagaryuu
WAkinoshima
LKotonishiki
WHananokuni
WTakanofuji
WWakasegawa
WMisugisato
WDaijuyama
WKyokudouzan
LKotofuji
WKirinishiki
WTochinowaka
LTakanohama
LJingaku
LTerao

9W 6L
 

Maegashira
12

Takamisugi
 

LKirinishiki
WHananokuni
LJingaku
WKyokudouzan
WAkinoshima
WTakanofuji
LTagaryuu
WKotofuji
WKoubouyama
LKotonishiki
WEnazakura
WItai
LTochinowaka
LSakahoko
WTochitsukasa

9W 6L
 

Maegashira
13

Kinoarashi
 

WKoubouyama
LKyokudouzan
LKotofuji
LKushimaumi
LRyuukouzan
LDaijuyama
WWakasegawa
LAkinoshima
LTakanofuji
WTakanohama
WKotonishiki
LJingaku
LItai
WKasugafuji
LMisugisato

5W 10L
 

Chiyonofuji(30)
Kirishima(1)
Tochinowaka(1)
Nobody
Touryuu