1997 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Akebono
 

WAkinoshima
WTochinowaka
WKyokushuuzan
WMusouyama
WAsahiyutaka
WKenkou
WTamakasuga
WKotonishiki
WKaiou
WTakatouriki
LTosanoumi
WTakanonami
WMusashimaru
LWakanohana
LTakanohana

12W 3L
 

Oozeki
 

Wakanohana
 

WKitakachidoki
WKenkou
WAsahiyutaka
WTamakasuga
WKyokushuuzan
WMusouyama
WTosanoumi
WTochinowaka
WHigonoumi
WKaiou
WAsanowaka
WKotonishiki
WKotonowaka
WAkebono
LMusashimaru

14W 1L
 

Oozeki
 

Takanonami
 

WAsanowaka
WMusouyama
WOginishiki
LKenkou
LKitakachidoki
LHigonoumi
LKyokushuuzan
WAsahiyutaka
LTamakasuga
LKotonishiki
WMusashimaru
LAkebono
LTosanoumi
WKotonowaka
LKaiou

6W 9L
 

Sekiwake
 

Kaiou
 

WTochinowaka
LKyokushuuzan
WTamakasuga
WAkinoshima
WMusouyama
LAsahiyutaka
LKotonishiki
LMusashimaru
LAkebono
LWakanohana
LTakatouriki
LTosanoumi
LTakanohana
WHigonoumi
WTakanonami

6W 9L
 

Komusubi
 

Musouyama
 

LAsahiyutaka
LTakanonami
WKotonishiki
LAkebono
LKaiou
LWakanohana
WAkinoshima
LKyokushuuzan
WTochinowaka
WTamakasuga
LTakanohana
WTakatouriki
WKenkou
WKitakachidoki
WHigonoumi

8W 7L
 

Maegashira
1

Tosanoumi
 

LTakatouriki
WKotonishiki
WAsanowaka
WTakanohana
WHigonoumi
LKotonowaka
LWakanohana
WTamakasuga
LMusashimaru
LKenkou
WAkebono
WKaiou
WTakanonami
WAkinoshima
LKyokushuuzan

9W 6L
 

Maegashira
2

Tamakasuga
 

LKenkou
LTakanohana
LKaiou
LWakanohana
WTakatouriki
WAkinoshima
LAkebono
LTosanoumi
WTakanonami
LMusouyama
LKotonishiki
LMusashimaru
LHigonoumi
WAsahiyutaka
WAsanowaka

5W 10L
 

Maegashira
3

Asahiyutaka
 

WMusouyama
LMusashimaru
LWakanohana
WKotonishiki
LAkebono
WKaiou
LTakanohana
LTakanonami
LTakatouriki
LAkinoshima
LKenkou
WTochinowaka
LAsanowaka
LTamakasuga
LAogiyama

4W 11L
 

Maegashira
4

Tochinowaka
 

LKaiou
LAkebono
LMinatofuji
LAsanoshou
WTakanohana
LMusashimaru
LTakatouriki
LWakanohana
LMusouyama
WHigonoumi
LOginishiki
LAsahiyutaka
WAkinoshima
LAsanowaka
WKotonishiki

4W 11L
 

Maegashira
5

Asanowaka
 

LTakanonami
LTakatouriki
LTosanoumi
WKyokushuuzan
LHamanoshima
LAogiyama
WHigonoumi
WOginishiki
LKenkou
LTakanohana
LWakanohana
LAkinoshima
WAsahiyutaka
WTochinowaka
LTamakasuga

5W 10L
 

Maegashira
6

Oginishiki
 

LTakanohana
WKitakachidoki
LTakanonami
LHigonoumi
LDaihishou
LTerao
WAogiyama
LAsanowaka
LHamanoshima
WAsanoshou
WTochinowaka
LMitoizumi
LMinatofuji
LKotoinazuma
LAkinoshima

4W 11L
 

Maegashira
7

Aogiyama
 

LKotonowaka
WDaihishou
LHigonoumi
LKitakachidoki
WKotoryuu
WAsanowaka
LOginishiki
LMitoizumi
WDaishi
WHamanoshima
LAsanoshou
LTerao
LKotoinazuma
LGan'yuu
WAsahiyutaka

6W 9L
 

Maegashira
8

Mitoizumi
 

WAsanoshou
LKotoryuu
WDaishi
WKotonowaka
LKotoinazuma
LGan'yuu
LMinatofuji
WAogiyama
LKitakachidoki
LTochiazuma
LHamanoshima
WOginishiki
WDaihishou
LYamato
WRikiou

7W 8L
 

Maegashira
9

Hamanoshima
 

LTerao
LKotonowaka
LKonishiki
LGan'yuu
WAsanowaka
WKitakachidoki
WKotoryuu
LMinatofuji
WOginishiki
LAogiyama
WMitoizumi
LAsanoshou
LMisugisato
LDaihishou
WShikishima

6W 9L
 

Maegashira
10

Daihishou
 

WMinatofuji
LAogiyama
LRikiou
WTerao
WOginishiki
WAsanoshou
LKonishiki
WDaishi
LShikishima
LKotonowaka
LKotoinazuma
LTochiazuma
LMitoizumi
WHamanoshima
LKotoryuu

6W 9L
 

Maegashira
11

Daishi
 

WTochiazuma
WTerao
LMitoizumi
WYamato
WMisugisato
LKonishiki
WRikiou
LDaihishou
LAogiyama
WMinatofuji
LGan'yuu
WKotoinazuma
WAsanoshou
LKotoryuu
LKotonowaka

8W 7L
 

Maegashira
12

Gan'yuu
 

WKotoryuu
LMinatofuji
LTerao
WHamanoshima
LAsanoshou
WMitoizumi
WKotoinazuma
LShikishima
WKotobeppu
LKonishiki
WDaishi
WMisugisato
LRikiou
WAogiyama
LYamato

8W 7L
 

Maegashira
13

Konishiki
 

LKotoinazuma
WShikishima
WHamanoshima
LMisugisato
LTochiazuma
WDaishi
WDaihishou
LKotoryuu
WMinatofuji
WGan'yuu
WKotobeppu
WRikiou
LYamato
LAsanoshou
LTerao

8W 7L
 

Maegashira
14

Daishouhou
 

LRikiou
WKotoinazuma
WYamato
L*Kotobeppu
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 2L 11A
 

Maegashira
15

Shikishima
 

WYamato
LKonishiki
LKotobeppu
WRikiou
WChiyotaikai
WGojourou
LDejima
WGan'yuu
WDaihishou
WKotoinazuma
LTochiazuma
LKotoryuu
WTerao
WTokitsunada
LHamanoshima

9W 6L
 

Maegashira
16

Kotobeppu
 

LMisugisato
LRikiou
WShikishima
W*Daishouhou
LYamato
LDejima
WGojourou
WDaizen
LGan'yuu
WChiyotaikai
LKonishiki
LTokitsunada
LMainoumi
LTochinonada
LMinatofuji

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanohana
 

WOginishiki
WTamakasuga
WKenkou
LTosanoumi
LTochinowaka
WKotonishiki
WAsahiyutaka
WHigonoumi
WKyokushuuzan
WAsanowaka
WMusouyama
WKitakachidoki
WKaiou
WMusashimaru
WAkebono

13W 2L
 

Oozeki
 

Musashimaru
 

WHigonoumi
WAsahiyutaka
WAkinoshima
WTakatouriki
WKotonishiki
WTochinowaka
WKenkou
WKaiou
WTosanoumi
WKyokushuuzan
LTakanonami
WTamakasuga
LAkebono
LTakanohana
WWakanohana

12W 3L
 

Sekiwake
 

Kotonishiki
 

LKyokushuuzan
LTosanoumi
LMusouyama
LAsahiyutaka
LMusashimaru
LTakanohana
WKaiou
LAkebono
WAkinoshima
WTakanonami
WTamakasuga
LWakanohana
LTakatouriki
LKenkou
LTochinowaka

4W 11L
 

Komusubi
 

Akinoshima
 

LAkebono
WHigonoumi
LMusashimaru
LKaiou
WKenkou
LTamakasuga
LMusouyama
WKitakachidoki
LKotonishiki
WAsahiyutaka
LKyokushuuzan
WAsanowaka
LTochinowaka
LTosanoumi
WOginishiki

6W 9L
 

Maegashira
1

Takatouriki
 

WTosanoumi
WAsanowaka
WKotonowaka
LMusashimaru
LTamakasuga
WKyokushuuzan
WTochinowaka
WKenkou
WAsahiyutaka
LAkebono
WKaiou
LMusouyama
WKotonishiki
WTerao
WTochiazuma

11W 4L
 

Maegashira
2

Kenkou
 

WTamakasuga
LWakanohana
LTakanohana
WTakanonami
LAkinoshima
LAkebono
LMusashimaru
LTakatouriki
WAsanowaka
WTosanoumi
WAsahiyutaka
LHigonoumi
LMusouyama
WKotonishiki
LKitakachidoki

6W 9L
 

Maegashira
3

Kyokushuuzan
 

WKotonishiki
WKaiou
LAkebono
LAsanowaka
LWakanohana
LTakatouriki
WTakanonami
WMusouyama
LTakanohana
LMusashimaru
WAkinoshima
WKotonowaka
WKitakachidoki
WTochiazuma
WTosanoumi

9W 6L
 

Maegashira
4

Higonoumi
 

LMusashimaru
LAkinoshima
WAogiyama
WOginishiki
LTosanoumi
WTakanonami
LAsanowaka
LTakanohana
LWakanohana
LTochinowaka
LKitakachidoki
WKenkou
WTamakasuga
LKaiou
LMusouyama

5W 10L
 

Maegashira
5

Kitakachidoki
 

LWakanohana
LOginishiki
LTochiazuma
WAogiyama
WTakanonami
LHamanoshima
WKotonowaka
LAkinoshima
WMitoizumi
LTerao
WHigonoumi
LTakanohana
LKyokushuuzan
LMusouyama
WKenkou

6W 9L
 

Maegashira
6

Kotonowaka
 

WAogiyama
WHamanoshima
LTakatouriki
LMitoizumi
WMinatofuji
WTosanoumi
LKitakachidoki
WAsanoshou
WTochiazuma
WDaihishou
LTerao
LKyokushuuzan
LWakanohana
LTakanonami
WDaishi

8W 7L
 

Maegashira
7

Asanoshou
 

LMitoizumi
LTochiazuma
WKotoryuu
WTochinowaka
WGan'yuu
LDaihishou
WTerao
LKotonowaka
LRikiou
LOginishiki
WAogiyama
WHamanoshima
LDaishi
WKonishiki
WKotoinazuma

8W 7L
 

Maegashira
8

Terao
 

WHamanoshima
LDaishi
WGan'yuu
LDaihishou
LRikiou
WOginishiki
LAsanoshou
LTochiazuma
WKotoryuu
WKitakachidoki
WKotonowaka
WAogiyama
LShikishima
LTakatouriki
WKonishiki

8W 7L
 

Maegashira
9

Minatofuji
 

LDaihishou
WGan'yuu
WTochinowaka
LKotoryuu
LKotonowaka
LKotoinazuma
WMitoizumi
WHamanoshima
LKonishiki
LDaishi
LRikiou
LYamato
WOginishiki
LMisugisato
WKotobeppu

6W 9L
 

Maegashira
10

Tochiazuma
 

LDaishi
WAsanoshou
WKitakachidoki
WKotoinazuma
WKonishiki
LRikiou
WMisugisato
WTerao
LKotonowaka
WMitoizumi
WShikishima
WDaihishou
LKotoryuu
LKyokushuuzan
LTakatouriki

9W 6L
 

Maegashira
11

Kotoryuu
 

LGan'yuu
WMitoizumi
LAsanoshou
WMinatofuji
LAogiyama
WMisugisato
LHamanoshima
WKonishiki
LTerao
WRikiou
WYamato
WShikishima
WTochiazuma
WDaishi
WDaihishou

10W 5L
 

Maegashira
12

Kotoinazuma
 

WKonishiki
LDaishouhou
WMisugisato
LTochiazuma
WMitoizumi
WMinatofuji
LGan'yuu
WRikiou
LYamato
LShikishima
WDaihishou
LDaishi
WAogiyama
WOginishiki
LAsanoshou

8W 7L
 

Maegashira
13

Rikiou
 

WDaishouhou
WKotobeppu
WDaihishou
LShikishima
WTerao
WTochiazuma
LDaishi
LKotoinazuma
WAsanoshou
LKotoryuu
WMinatofuji
LKonishiki
WGan'yuu
LGojourou
LMitoizumi

8W 7L
 

Maegashira
14

Yamato
 

LShikishima
LMisugisato
LDaishouhou
LDaishi
WKotobeppu
WChiyotaikai
WDaizen
LDejima
WKotoinazuma
LTokitsunada
LKotoryuu
WMinatofuji
WKonishiki
WMitoizumi
WGan'yuu

8W 7L
 

Maegashira
15

Misugisato
 

WKotobeppu
WYamato
LKotoinazuma
WKonishiki
LDaishi
LKotoryuu
LTochiazuma
WGojourou
WDejima
WDaizen
LTokitsunada
LGan'yuu
WHamanoshima
WMinatofuji
LMainoumi

8W 7L
 

Wakanohana(3)
Tosanoumi(3)
Kotoryuu(1)
Kyokushuuzan(1)