1967 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Taihou
 

WFukunohana
WFujinokawa
WYoshinohana
WMyoubudani
LAsasegawa
WDaiyuu
WKotozakura
WFujinishiki
WToyokuni
WHasegawa
WYutakayama
WTamanoshima
WKitanofuji
LKashiwado
WSadanoyama

13W 2L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kashiwado
 

WYoshinohana
WAsasegawa
LKirinji
WDaiyuu
WMyoubudani
LFujinishiki
WToyokuni
WFukunohana
WHasegawa
WKotozakura
LTamanoshima
WSadanoyama
WYutakayama
WTaihou
LKitanofuji

11W 4L
 

Oozeki
 

Kitanofuji
 

WMyoubudani
WFujinishiki
WAsasegawa
WFukunohana
WToyokuni
WYoshinohana
WKirinji
WHasegawa
WDaiyuu
WTamanoshima
WKotozakura
WYutakayama
LTaihou
WSadanoyama
WKashiwado

14W 1L
 

Haridashi-
Oozeki

Yutakayama
 

LFujinokawa
WYoshinohana
LFukunohana
WFujinishiki
LHasegawa
LMyoubudani
WAsasegawa
WDaiyuu
WKirinji
LSadanoyama
LTaihou
LKitanofuji
LKashiwado
LKotozakura
LTamanoshima

5W 10L
 

Sekiwake
 

Kotozakura
 

WToyokuni
LSadanoyama
LFujinishiki
LFujinokawa
WYoshinohana
WAsasegawa
LTaihou
WTamanoshima
WFukunohana
LKashiwado
LKitanofuji
WDaiyuu
LMyoubudani
WYutakayama
LKirinji

7W 8L
 

Komusubi
 

Myoubudani
 

LKitanofuji
WToyokuni
WHasegawa
LTaihou
LKashiwado
WYutakayama
WYoshinohana
LAsasegawa
WSadanoyama
WDaiyuu
LKirinji
LFujinishiki
WKotozakura
WTamanoshima
WFukunohana

9W 6L
 

Maegashira
1

Toyokuni
 

LKotozakura
LMyoubudani
LKoutetsuyama
WKirinji
LKitanofuji
LTamanoshima
LKashiwado
LSadanoyama
LTaihou
LFukunohana
WWakanaruto
WWakanoshima
LHasegawa
LTsurugamine
LDaimonji

3W 12L
 

Maegashira
2

Fujinishiki
 

WDaiyuu
LKitanofuji
WKotozakura
LYutakayama
WKirinji
WKashiwado
LSadanoyama
LTaihou
WTamanoshima
LKairyuuyama
LFujinokawa
WMyoubudani
WAsasegawa
WFukunohana
LMutsuarashi

8W 7L
 

Maegashira
3

Asasegawa
 

LTamanoshima
LKashiwado
LKitanofuji
LSadanoyama
WTaihou
LKotozakura
LYutakayama
WMyoubudani
WYoshinohana
WKirinji
LKoutetsuyama
LFukunohana
LFujinishiki
WDaigou
WWakanaruto

6W 9L
 

Maegashira
4

Fujinokawa
 

WYutakayama
LTaihou
WSadanoyama
WKotozakura
WKoutetsuyama
WKiyokuni
WFukunohana
WKirinji
WKainoyama
LMutsuarashi
WFujinishiki
LWakanami
WMaenoyama
WWakamiyama
WTochiazuma

12W 3L
 

Maegashira
5

Wakanami
 

LKiyokuni
LKairyuuyama
WTsurugamine
LKoutetsuyama
WMisogidori
WHanahikari
WDaigou
WAonosato
LMaenoyama
WFutagodake
WKainoyama
WFujinokawa
LMutsuarashi
LHirokawa
WWakachichibu

9W 6L
 

Maegashira
6

Kairyuuyama
 

WTsurugamine
WWakanami
LMisogidori
LMaenoyama
WAonosato
WKoutetsuyama
LKainoyama
WHirokawa
LToda
WFujinishiki
LMutsuarashi
LTochiazuma
LWakachichibu
LFutagodake
LOugiyama

6W 9L
 

Maegashira
7

Misogidori
 

LAonosato
WHanahikari
WKairyuuyama
LKainoyama
LWakanami
LDaigou
LTochiazuma
WTsurugamine
WWakanoshima
WOugiyama
LWakachichibu
LHirokawa
WToda
LWakatenryuu
WKiyokuni

7W 8L
 

Maegashira
8

Maenoyama
 

WHanahikari
LAonosato
WKainoyama
WKairyuuyama
LKiyokuni
WFutagodake
LToda
WWakachichibu
WWakanami
WDaigou
WHirokawa
LMutsuarashi
LFujinokawa
WTochiazuma
LWakamiyama

9W 6L
 

Maegashira
9

Kainoyama
 

WDaigou
WWakanoshima
LMaenoyama
WMisogidori
LHirokawa
WAonosato
WKairyuuyama
LFutagodake
LFujinokawa
WToda
LWakanami
LWakamiyama
WKiyokuni
WOugiyama
LHanahikari

8W 7L
 

Maegashira
10

Hirokawa
 

WWakanoshima
WDaigou
LHanahikari
LTochiazuma
WKainoyama
WDaimonji
LAonosato
LKairyuuyama
LWakachichibu
WWakanaruto
LMaenoyama
WMisogidori
WWakatenryuu
WWakanami
WFutagodake

9W 6L
 

Maegashira
11

Daimonji
 

WWakanaruto
LWakamiyama
LDaigou
WHanahikari
WWakanoshima
LHirokawa
LWakachichibu
LMutsuarashi
LFutagodake
LWakatenryuu
LOugiyama
LToda
LTsurugamine
LAonosato
WToyokuni

4W 11L
 

Maegashira
12

Futagodake
 

WWakamiyama
LWakanaruto
WWakatenryuu
WWakanoshima
WTochiazuma
LMaenoyama
LKiyokuni
WKainoyama
WDaimonji
LWakanami
WToda
LHanahikari
WKoutetsuyama
WKairyuuyama
LHirokawa

9W 6L
 

Maegashira
13

Wakachichibu
 

LTochiazuma
WMutsuarashi
WWakamiyama
LToda
LWakanaruto
WOugiyama
WDaimonji
LMaenoyama
WHirokawa
LKoutetsuyama
WMisogidori
WAonosato
WKairyuuyama
LKiyokuni
LWakanami

8W 7L
 

Maegashira
14

Mutsuarashi
 

WWakatenryuu
LWakachichibu
LToda
WOugiyama
WDaigou
WWakamiyama
WWakanoshima
WDaimonji
WKiyokuni
WFujinokawa
WKairyuuyama
WMaenoyama
WWakanami
WKoutetsuyama
WFujinishiki

13W 2L
 

Maegashira
15

Ougiyama
 

LToda
WWakatenryuu
WTochiazuma
LMutsuarashi
LWakamiyama
LWakachichibu
LHanahikari
WWakanoshima
WTsurugamine
LMisogidori
WDaimonji
LDaigou
WWakanaruto
LKainoyama
WKairyuuyama

7W 8L
 

WEST

Yokozuna
 

Sadanoyama
 

WKoutetsuyama
WKotozakura
LFujinokawa
WAsasegawa
WDaiyuu
LKirinji
WFujinishiki
WToyokuni
LMyoubudani
WYutakayama
WHasegawa
LKashiwado
WTamanoshima
LKitanofuji
LTaihou

9W 6L
 

Oozeki
 

Tamanoshima
 

WAsasegawa
LKirinji
LDaiyuu
WYoshinohana
WFukunohana
WToyokuni
WHasegawa
LKotozakura
LFujinishiki
LKitanofuji
WKashiwado
LTaihou
LSadanoyama
LMyoubudani
WYutakayama

7W 8L
 

Sekiwake
 

Kirinji
 

LHasegawa
WTamanoshima
WKashiwado
LToyokuni
LFujinishiki
WSadanoyama
LKitanofuji
LFujinokawa
LYutakayama
LAsasegawa
WMyoubudani
WYoshinohana
LFukunohana
WDaiyuu
WKotozakura

7W 8L
 

Komusubi
 

Fukunohana
 

LTaihou
WKoutetsuyama
WYutakayama
LKitanofuji
LTamanoshima
WHasegawa
LFujinokawa
LKashiwado
LKotozakura
WToyokuni
WDaiyuu
WAsasegawa
WKirinji
LFujinishiki
LMyoubudani

7W 8L
 

Maegashira
1

Hasegawa
 

WKirinji
LDaiyuu
LMyoubudani
LKiyokuni
WYutakayama
LFukunohana
LTamanoshima
LKitanofuji
LKashiwado
LTaihou
LSadanoyama
LWakatenryuu
WToyokuni
WWakanoshima
LTsurugamine

4W 11L
 

Maegashira
2

Daiyuu
 

LFujinishiki
WHasegawa
WTamanoshima
LKashiwado
LSadanoyama
LTaihou
LKoutetsuyama
LYutakayama
LKitanofuji
LMyoubudani
LFukunohana
LKotozakura
LHanahikari
LKirinji
WWakanoshima

3W 12L
 

Maegashira
3

Yoshinohana
 

LKashiwado
LYutakayama
LTaihou
LTamanoshima
LKotozakura
LKitanofuji
LMyoubudani
WKoutetsuyama
LAsasegawa
LTsurugamine
LWakatenryuu
LKirinji
WWakanoshima
WWakanaruto
WDaigou

4W 11L
 

Maegashira
4

Koutetsuyama
 

LSadanoyama
LFukunohana
WToyokuni
WWakanami
LFujinokawa
LKairyuuyama
WDaiyuu
LYoshinohana
WWakatenryuu
WWakachichibu
WAsasegawa
WKiyokuni
LFutagodake
LMutsuarashi
WToda

8W 7L
 

Maegashira
5

Kiyokuni
 

WWakanami
WTsurugamine
WAonosato
WHasegawa
WMaenoyama
LFujinokawa
WFutagodake
WToda
LMutsuarashi
WTochiazuma
LWakamiyama
LKoutetsuyama
LKainoyama
WWakachichibu
LMisogidori

9W 6L
 

Maegashira
6

Tsurugamine
 

LKairyuuyama
LKiyokuni
LWakanami
LAonosato
LHanahikari
WWakanoshima
LWakatenryuu
LMisogidori
LOugiyama
WYoshinohana
WDaigou
LWakanaruto
WDaimonji
WToyokuni
WHasegawa

6W 9L
 

Maegashira
7

Aonosato
 

WMisogidori
WMaenoyama
LKiyokuni
WTsurugamine
LKairyuuyama
LKainoyama
WHirokawa
LWakanami
LTochiazuma
WHanahikari
LWakanoshima
LWakachichibu
LDaigou
WDaimonji
WWakatenryuu

7W 8L
 

Maegashira
8

Hanahikari
 

LMaenoyama
LMisogidori
WHirokawa
LDaimonji
WTsurugamine
LWakanami
WOugiyama
LWakamiyama
WWakanaruto
LAonosato
WTochiazuma
WFutagodake
WDaiyuu
LToda
WKainoyama

8W 7L
 

Maegashira
9

Daigou
 

LKainoyama
LHirokawa
WDaimonji
WWakanaruto
LMutsuarashi
WMisogidori
LWakanami
LTochiazuma
LWakamiyama
LMaenoyama
LTsurugamine
WOugiyama
WAonosato
LAsasegawa
LYoshinohana

5W 10L
 

Maegashira
10

Wakanoshima
 

LHirokawa
LKainoyama
LWakanaruto
LFutagodake
LDaimonji
LTsurugamine
LMutsuarashi
LOugiyama
LMisogidori
LWakamiyama
WAonosato
LToyokuni
LYoshinohana
LHasegawa
LDaiyuu

1W 14L
 

Maegashira
11

Wakanaruto
 

LDaimonji
WFutagodake
WWakanoshima
LDaigou
WWakachichibu
LToda
LWakamiyama
LWakatenryuu
LHanahikari
LHirokawa
LToyokuni
WTsurugamine
LOugiyama
LYoshinohana
LAsasegawa

4W 11L
 

Maegashira
12

Wakamiyama
 

LFutagodake
WDaimonji
LWakachichibu
WWakatenryuu
WOugiyama
LMutsuarashi
WWakanaruto
WHanahikari
WDaigou
WWakanoshima
WKiyokuni
WKainoyama
LTochiazuma
LFujinokawa
WMaenoyama

10W 5L
 

Maegashira
13

Wakatenryuu
 

LMutsuarashi
LOugiyama
LFutagodake
LWakamiyama
LToda
LTochiazuma
WTsurugamine
WWakanaruto
LKoutetsuyama
WDaimonji
WYoshinohana
WHasegawa
LHirokawa
WMisogidori
LAonosato

6W 9L
 

Maegashira
14

Tochiazuma
 

WWakachichibu
WToda
LOugiyama
WHirokawa
LFutagodake
WWakatenryuu
WMisogidori
WDaigou
WAonosato
LKiyokuni
LHanahikari
WKairyuuyama
WWakamiyama
LMaenoyama
LFujinokawa

9W 6L
 

Maegashira
15

Toda
 

WOugiyama
LTochiazuma
WMutsuarashi
WWakachichibu
WWakatenryuu
WWakanaruto
WMaenoyama
LKiyokuni
WKairyuuyama
LKainoyama
LFutagodake
WDaimonji
LMisogidori
WHanahikari
LKoutetsuyama

9W 6L
 

Kitanofuji(1)
Fujinokawa(1)
Mutsuarashi(1)
Fujinokawa(1)
Tsunenishiki