1982 Nagoya-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WKurosegawa
WKinoarashi
WWakashimazu
WFujizakura
WKurama
WDewanohana
WHokuten'yuu
WTakamiyama
WTouryuu
WOozutu
WOonishiki
LAsashio
WKotokaze
LTakanosato
LWakanohana

12W 3L
 

Haridashi-
Yokozuna

Kitanoumi
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Oozeki
 

Takanosato
 

LFujizakura
WOonishiki
WKurosegawa
WOozutu
LKinoarashi
WHokuten'yuu
WTakamiyama
WKaiki
LAsashio
LDewanohana
WTouryuu
WWakanofuji
LOoshio
WChiyonofuji
LKotokaze

9W 6L
 

Sekiwake
 

Dewanohana
 

LTouryuu
LHokuten'yuu
WKaiki
WKurama
WFujizakura
LChiyonofuji
LKurosegawa
WWakashimazu
WKinoarashi
WTakanosato
WTakamiyama
LKotokaze
LWakanohana
LDaijuyama
WAsashio

8W 7L
 

Komusubi
 

Wakashimazu
 

LKurama
WKotokaze
LChiyonofuji
WHokuten'yuu
WOozutu
WFujizakura
WKinoarashi
LDewanohana
WKaiki
WAsashio
WKurosegawa
LTouryuu
LAobajou
WKirinji
WOoshio

10W 5L
 

Maegashira
1

Takamiyama
 

LWakanohana
WOoshio
WWakanofuji
LAobajou
LDaijuyama
WOozutu
LTakanosato
LChiyonofuji
LKotokaze
WTagaryuu
LDewanohana
WHouou
WKurama
WKurosegawa
WHokuten'yuu

8W 7L
 

Maegashira
2

Kaiki
 

LKotokaze
WTochitsurugi
LDewanohana
LHouou
WAmanoyama
LTagaryuu
WAsashio
LTakanosato
LWakashimazu
LWakanohana
WFujizakura
LShinkou
LTochihikari
WMasudayama
LWakanofuji

5W 10L
 

Maegashira
3

Hokuten'yuu
 

LAsashio
WDewanohana
LDaijuyama
LWakashimazu
LKotokaze
LTakanosato
LChiyonofuji
WTochihikari
WKurama
WAmanoyama
LWakanohana
WKurosegawa
WTochitsurugi
WKinoarashi
LTakamiyama

7W 8L
 

Maegashira
4

Kinoarashi
 

WOonishiki
LChiyonofuji
LWakanohana
WAsashio
WTakanosato
LKotokaze
LWakashimazu
WKoubouyama
LDewanohana
LKurosegawa
WDaijuyama
LTochihikari
LTouryuu
LHokuten'yuu
WTagaryuu

6W 9L
 

Maegashira
5

Oozutu
 

WWakanofuji
WWakanohana
LAsashio
LTakanosato
LWakashimazu
LTakamiyama
LDaijuyama
WTagaryuu
LTochihikari
LChiyonofuji
WTochitsurugi
LKoubouyama
WKirinji
LShinkou
WKurosegawa

6W 9L
 

Maegashira
6

Ooshio
 

WAobajou
LTakamiyama
WSadanoumi
WTochihikari
LZaounishiki
WDaijuyama
LKoubouyama
WMasudayama
LKirinji
WShinkou
WTagaryuu
LWakanohana
WTakanosato
LAsashio
LWakashimazu

8W 7L
 

Maegashira
7

Tochitsurugi
 

LHouou
LKaiki
LFujizakura
WSadanoumi
WOonishiki
WZaounishiki
LAmanoyama
WWakajishi
LSaisu
WWakanofuji
LOozutu
LKirinji
LHokuten'yuu
WAzumanada
LKurama

6W 9L
 

Maegashira
8

Daijuyama
 

WAmanoyama
WSaisu
WHokuten'yuu
WTouryuu
WTakamiyama
LOoshio
WOozutu
LAzumanada
WKoubouyama
WFujizakura
LKinoarashi
WAobajou
LAsashio
WDewanohana
WTochihikari

11W 4L
 

Maegashira
9

Tagaryuu
 

WKirinji
LMasudayama
LTochihikari
WWakanofuji
WWakajishi
WKaiki
WOuko
LOozutu
WTochiakagi
LTakamiyama
LOoshio
LOonishiki
WShinkou
WAobajou
LKinoarashi

8W 7L
 

Maegashira
10

Shinkou
 

WTochihikari
WTochiakagi
LWakajishi
WZaounishiki
LAzumanada
LKoubouyama
WMasudayama
LOonishiki
LAobajou
LOoshio
WSadanoumi
WKaiki
LTagaryuu
WOozutu
LHouou

7W 8L
 

Maegashira
11

Koubouyama
 

WSadanoumi
LAobajou
WOonishiki
WSaisu
WTochiakagi
WShinkou
WOoshio
LKinoarashi
LDaijuyama
WTouryuu
LKirinji
WOozutu
WAmanoyama
WHouou
WMasudayama

11W 4L
 

Maegashira
12

Zaounishiki
 

LAzumanada
WHouou
LAobajou
LShinkou
WOoshio
LTochitsurugi
WOonishiki
WSaisu
LWakanofuji
WMasudayama
WAmanoyama
LKurama
LTochiakagi
LTochihikari
LSadanoumi

6W 9L
 

Maegashira
13

Saisu
 

LMasudayama
LDaijuyama
WAzumanada
LKoubouyama
WKirinji
WAmanoyama
LHouou
LZaounishiki
WTochitsurugi
WOuko
WWakajishi
WTochiakagi
WSadanoumi
LOonishiki
WAobajou

9W 6L
 

Maegashira
14

Ouko
 

LWakajishi
LKirinji
LAmanoyama
LTamaryuu
WSakahoko
LSadanoumi
LTagaryuu
LHakuryuu
LHidanohana
LSaisu
LTochiakagi
LTengouyama
LAobayama
WHarunafuji
WDaihi

3W 12L
 

Maegashira
15

Tochiakagi
 

WTamaryuu
LShinkou
LHidanohana
LAzumanada
LKoubouyama
LKirinji
WHakuryuu
WHouou
LTagaryuu
LSakahoko
WOuko
LSaisu
WZaounishiki
LTengouyama
WAmanoyama

6W 9L
 

WEST

Yokozuna
 

Wakanohana
 

WTakamiyama
LOozutu
WKinoarashi
LOonishiki
WKurosegawa
WKurama
LTouryuu
WAsashio
WFujizakura
WKaiki
WHokuten'yuu
WOoshio
WDewanohana
LKotokaze
WChiyonofuji

11W 4L
 

Oozeki
 

Kotokaze
 

WKaiki
LWakashimazu
WKurama
WKurosegawa
WHokuten'yuu
WKinoarashi
WFujizakura
LTouryuu
WTakamiyama
WOonishiki
LAsashio
WDewanohana
LChiyonofuji
WWakanohana
WTakanosato

11W 4L
 

Sekiwake
 

Asashio
 

WHokuten'yuu
WKurama
WOozutu
LKinoarashi
LTouryuu
LKurosegawa
LKaiki
LWakanohana
WTakanosato
LWakashimazu
WKotokaze
WChiyonofuji
WDaijuyama
WOoshio
LDewanohana

8W 7L
 

Komusubi
 

Kurosegawa
 

LChiyonofuji
WTouryuu
LTakanosato
LKotokaze
LWakanohana
WAsashio
WDewanohana
WFujizakura
LOonishiki
WKinoarashi
LWakashimazu
LHokuten'yuu
LWakanofuji
LTakamiyama
LOozutu

5W 10L
 

Maegashira
1

Fujizakura
 

WTakanosato
WWakanofuji
WTochitsurugi
LChiyonofuji
LDewanohana
LWakashimazu
LKotokaze
LKurosegawa
LWakanohana
LDaijuyama
LKaiki
WAmanoyama
WHouou
WKurama
WOonishiki

7W 8L
 

Maegashira
2

Touryuu
 

WDewanohana
LKurosegawa
WHouou
LDaijuyama
WAsashio
WAobajou
WWakanohana
WKotokaze
LChiyonofuji
LKoubouyama
LTakanosato
WWakashimazu
WKinoarashi
LWakanofuji
LKirinji

8W 7L
 

Maegashira
3

Kurama
 

WWakashimazu
LAsashio
LKotokaze
LDewanohana
LChiyonofuji
LWakanohana
LWakanofuji
WSadanoumi
LHokuten'yuu
LTochihikari
LHouou
WZaounishiki
LTakamiyama
LFujizakura
WTochitsurugi

4W 11L
 

Maegashira
4

Oonishiki
 

LKinoarashi
LTakanosato
LKoubouyama
WWakanohana
LTochitsurugi
WAzumanada
LZaounishiki
WShinkou
WKurosegawa
LKotokaze
LChiyonofuji
WTagaryuu
LMasudayama
WSaisu
LFujizakura

6W 9L
 

Maegashira
5

Wakanofuji
 

LOozutu
LFujizakura
LTakamiyama
LTagaryuu
LSadanoumi
WTochihikari
WKurama
WAmanoyama
WZaounishiki
LTochitsurugi
WAzumanada
LTakanosato
WKurosegawa
WTouryuu
WKaiki

8W 7L
 

Maegashira
6

Aobajou
 

LOoshio
WKoubouyama
WZaounishiki
WTakamiyama
LMasudayama
LTouryuu
WWakajishi
LKirinji
WShinkou
WAzumanada
WTochihikari
LDaijuyama
WWakashimazu
LTagaryuu
LSaisu

8W 7L
 

Maegashira
7

Houou
 

WTochitsurugi
LZaounishiki
LTouryuu
WKaiki
LTochihikari
LMasudayama
WSaisu
LTochiakagi
LSadanoumi
WWakajishi
WKurama
LTakamiyama
LFujizakura
LKoubouyama
WShinkou

6W 9L
 

Maegashira
8

Amanoyama
 

LDaijuyama
LAzumanada
WOuko
LMasudayama
LKaiki
LSaisu
WTochitsurugi
LWakanofuji
WWakajishi
LHokuten'yuu
LZaounishiki
LFujizakura
LKoubouyama
WSadanoumi
LTochiakagi

4W 11L
 

Maegashira
9

Kirinji
 

LTagaryuu
WOuko
WMasudayama
LWakajishi
LSaisu
WTochiakagi
LTochihikari
WAobajou
WOoshio
WSadanoumi
WKoubouyama
WTochitsurugi
LOozutu
LWakashimazu
WTouryuu

9W 6L
 

Maegashira
10

Tochihikari
 

LShinkou
WSadanoumi
WTagaryuu
LOoshio
WHouou
LWakanofuji
WKirinji
LHokuten'yuu
WOozutu
WKurama
LAobajou
WKinoarashi
WKaiki
WZaounishiki
LDaijuyama

9W 6L
 

Maegashira
11

Sadanoumi
 

LKoubouyama
LTochihikari
LOoshio
LTochitsurugi
WWakanofuji
WOuko
WAzumanada
LKurama
WHouou
LKirinji
LShinkou
WMasudayama
LSaisu
LAmanoyama
WZaounishiki

6W 9L
 

Maegashira
12

Azumanada
 

WZaounishiki
WAmanoyama
LSaisu
WTochiakagi
WShinkou
LOonishiki
LSadanoumi
WDaijuyama
LMasudayama
LAobajou
LWakanofuji
W*Wakajishi
WItai
LTochitsurugi
WTamaryuu

8W 7L
 

Maegashira
13

Masudayama
 

WSaisu
WTagaryuu
LKirinji
WAmanoyama
WAobajou
WHouou
LShinkou
LOoshio
WAzumanada
LZaounishiki
WItai
LSadanoumi
WOonishiki
LKaiki
LKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
14

Wakajishi
 

WOuko
WSakahoko
WShinkou
WKirinji
LTagaryuu
LTamaryuu
LAobajou
LTochitsurugi
LAmanoyama
LHouou
LSaisu
L*Azumanada
A 
A 
A 

4W 8L 3A
 

Chiyonofuji(6)
Asashio(8)
Touryuu(1)
Koubouyama(1)