1986 Hatsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

WKonishiki
WHidanohana
WSakahoko
WOozutu
WDewanohana
WKotogaume
WJingaku
WAsashio
WSadanoumi
LAsahifuji
WDaijuyama
WWakashimazu
LKitao
WOonokuni
WHokuten'yuu

13W 2L
 

Oozeki
 

Hokuten'yuu
 

WDewanohana
LOozutu
WHidanohana
LAsahifuji
WSakahoko
WKonishiki
WMisugiiso
WSadanoumi
LKotogaume
WHoshi
LAsashio
LOonokuni
LWakashimazu
WKitao
LChiyonofuji

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Kitao
 

WJingaku
LDewanohana
WKonishiki
WHidanohana
WKotogaume
LAsahifuji
WOozutu
LHoshi
WTerao
WSakahoko
LWakashimazu
WAsashio
WChiyonofuji
LHokuten'yuu
WOonokuni

10W 5L
 

Haridashi-
Oozeki

Wakashimazu
 

LSakahoko
WTouryuu
LDewanohana
LKonishiki
WOozutu
WJingaku
LAsahifuji
WKotogaume
WKurama
LOonokuni
WKitao
LChiyonofuji
WHokuten'yuu
WHoshi
LAsashio

8W 7L
 

Sekiwake
 

Hoshi
 

WTakanosato
WSadanoumi
WJingaku
LSakahoko
WHidanohana
WTouryuu
WDewanohana
WKitao
LAsashio
LHokuten'yuu
LOonokuni
LKotogaume
WAsahifuji
LWakashimazu
LKonishiki

8W 7L
 

Komusubi
 

Dewanohana
 

LHokuten'yuu
WKitao
WWakashimazu
LAsashio
LChiyonofuji
WHidanohana
LHoshi
LOonokuni
WOozutu
LJingaku
LSakahoko
LAsahifuji
LKotogaume
WKonishiki
WTouryuu

6W 9L
 

Maegashira
1

Kotogaume
 

WSadanoumi
WKurama
WTochitsurugi
LOonokuni
LKitao
LChiyonofuji
WAsashio
LWakashimazu
WHokuten'yuu
LKonishiki
WAsahifuji
WHoshi
WDewanohana
LSakahoko
WOozutu

9W 6L
 

Maegashira
2

Oozutu
 

WTouryuu
WHokuten'yuu
LAsashio
LChiyonofuji
LWakashimazu
LOonokuni
LKitao
WTagaryuu
LDewanohana
WMisugiiso
WTerao
LKurama
WKaiki
WAsahifuji
LKotogaume

7W 8L
 

Maegashira
3

Jingaku
 

LKitao
LOonokuni
LHoshi
WTouryuu
LAsashio
LWakashimazu
LChiyonofuji
WHidanohana
LMisugiiso
WDewanohana
LSadanoumi
WMaenoshin
WOonishiki
WAobajou
WTochitsurugi

7W 8L
 

Maegashira
4

Sakahoko
 

WWakashimazu
WDaitetsu
LChiyonofuji
WHoshi
LHokuten'yuu
WAsashio
LKonishiki
LAsahifuji
LOonokuni
LKitao
WDewanohana
WTakamisugi
WKoubouyama
WKotogaume
LFujinokawa

8W 7L
 

Maegashira
5

Tochitsurugi
 

WMisugiiso
LKaiki
LKotogaume
LMaenoshin
LDaijuyama
LOonishiki
WAobajou
LKonishiki
WKirishima
WMasurao
LHidanohana
WSadanoumi
LTouryuu
WTagaryuu
LJingaku

6W 9L
 

Maegashira
6

Kurama
 

WTagaryuu
LKotogaume
WMaenoshin
WFujinokawa
LKaiki
WMasurao
LKirishima
LKoubouyama
LWakashimazu
LDaitetsu
LHananoumi
WOozutu
WMisugiiso
WKirinji
LDaijuyama

7W 8L
 

Maegashira
7

Terao
 

WDaijuyama
WMasurao
LFujinokawa
LHananoumi
WMaenoshin
LKaiki
LKoubouyama
LKirinji
LKitao
WOonishiki
LOozutu
LTamaryuu
WSadanoumi
WTouryuu
WHidanohana

7W 8L
 

Maegashira
8

Kirinji
 

WTamaryuu
LHananoumi
LKaiki
WAobajou
WSadanoumi
WKirishima
WMaenoshin
WTerao
LKoubouyama
LAsashio
WFujinokawa
WMasurao
LTakamisugi
LKurama
WMisugiiso

9W 6L
 

Maegashira
9

Kirishima
 

WTakamisugi
WMisugiiso
WOonishiki
LMasurao
LFujinokawa
LKirinji
WKurama
LHananoumi
LTochitsurugi
WDaijuyama
WTouryuu
WTagaryuu
WTamaryuu
LKaiki
LKoubouyama

8W 7L
 

Maegashira
10

Maenoshin
 

WHananoumi
WTagaryuu
LKurama
WTochitsurugi
LTerao
LTamaryuu
LKirinji
LMasurao
LDaijuyama
LTakamisugi
WAobajou
LJingaku
WHidanohana
LTochitsukasa
LSadanoumi

5W 10L
 

Maegashira
11

Oonishiki
 

WDaitetsu
LDaijuyama
LKirishima
LTamaryuu
LMisugiiso
WTochitsurugi
LTakamisugi
LTouryuu
LTagaryuu
LTerao
LMasurao
WHidanohana
LJingaku
LHananoumi
WMasudayama

4W 11L
 

Maegashira
12

Aobajou
 

LKaiki
LTakamisugi
WDaijuyama
LKirinji
WTamaryuu
LTagaryuu
LTochitsurugi
LMisugiiso
WMasudayama
LShishihou
LMaenoshin
LTochitsukasa
WHachiya
LJingaku
LHananoumi

4W 11L
 

Maegashira
13

Fujinokawa
 

WKoubouyama
WMasudayama
WTerao
LKurama
WKirishima
LTakamisugi
WDaijuyama
WTamaryuu
WTochitsukasa
WKaiki
LKirinji
WMitoizumi
LKonishiki
LAsashio
WSakahoko

10W 5L
 

Maegashira
14

Masurao
 

LTochitsukasa
LTerao
WDaitetsu
WKirishima
LKoubouyama
LKurama
LHananoumi
WMaenoshin
WTakamisugi
LTochitsurugi
WOonishiki
LKirinji
LDaijuyama
LShishihou
LTamaryuu

5W 10L
 

WEST

Yokozuna
 

Takanosato
 

LHoshi
L*Konishiki
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0W 2L
 

Oozeki
 

Oonokuni
 

WAsahifuji
WJingaku
WTouryuu
WKotogaume
LKonishiki
WOozutu
WSadanoumi
WDewanohana
WSakahoko
WWakashimazu
WHoshi
WHokuten'yuu
WAsashio
LChiyonofuji
LKitao

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WHidanohana
LAsahifuji
WOozutu
WDewanohana
WJingaku
LSakahoko
LKotogaume
LChiyonofuji
WHoshi
WKirinji
WHokuten'yuu
LKitao
LOonokuni
WFujinokawa
WWakashimazu

9W 6L
 

Sekiwake
 

Asahifuji
 

LOonokuni
WAsashio
WSadanoumi
WHokuten'yuu
WTouryuu
WKitao
WWakashimazu
WSakahoko
WKonishiki
WChiyonofuji
LKotogaume
WDewanohana
LHoshi
LOozutu
WTakamisugi

11W 4L
 

Komusubi
 

Konishiki
 

LChiyonofuji
W*Takanosato
LKitao
WWakashimazu
WOonokuni
LHokuten'yuu
WSakahoko
WTochitsurugi
LAsahifuji
WKotogaume
WTamaryuu
WKoubouyama
WFujinokawa
LDewanohana
WHoshi

10W 5L
 

Maegashira
1

Sadanoumi
 

LKotogaume
LHoshi
LAsahifuji
WTagaryuu
LKirinji
WMisugiiso
LOonokuni
LHokuten'yuu
LChiyonofuji
LTouryuu
WJingaku
LTochitsurugi
LTerao
WHidanohana
WMaenoshin

5W 10L
 

Maegashira
2

Touryuu
 

LOozutu
LWakashimazu
LOonokuni
LJingaku
LAsahifuji
LHoshi
LTagaryuu
WOonishiki
LHidanohana
WSadanoumi
LKirishima
LMisugiiso
WTochitsurugi
LTerao
LDewanohana

3W 12L
 

Maegashira
3

Hidanohana
 

LAsashio
LChiyonofuji
LHokuten'yuu
LKitao
LHoshi
LDewanohana
LDaitetsu
LJingaku
WTouryuu
LTagaryuu
WTochitsurugi
LOonishiki
LMaenoshin
LSadanoumi
LTerao

2W 13L
 

Maegashira
4

Misugiiso
 

LTochitsurugi
LKirishima
LTakamisugi
LDaitetsu
WOonishiki
LSadanoumi
LHokuten'yuu
WAobajou
WJingaku
LOozutu
LTagaryuu
WTouryuu
LKurama
WDaijuyama
LKirinji

5W 10L
 

Maegashira
5

Tagaryuu
 

LKurama
LMaenoshin
LTamaryuu
LSadanoumi
LDaitetsu
WAobajou
WTouryuu
LOozutu
WOonishiki
WHidanohana
WMisugiiso
LKirishima
LHananoumi
LTochitsurugi
LKaiki

5W 10L
 

Maegashira
6

Daijuyama
 

LTerao
WOonishiki
LAobajou
WKaiki
WTochitsurugi
LKoubouyama
LFujinokawa
WDaitetsu
WMaenoshin
LKirishima
LChiyonofuji
WHananoumi
WMasurao
LMisugiiso
WKurama

8W 7L
 

Maegashira
7

Tamaryuu
 

LKirinji
WKoubouyama
WTagaryuu
WOonishiki
LAobajou
WMaenoshin
WKaiki
LFujinokawa
WDaitetsu
LHananoumi
LKonishiki
WTerao
LKirishima
WTakamisugi
WMasurao

9W 6L
 

Maegashira
8

Takamisugi
 

LKirishima
WAobajou
WMisugiiso
LKoubouyama
LHananoumi
WFujinokawa
WOonishiki
WKaiki
LMasurao
WMaenoshin
WDaitetsu
LSakahoko
WKirinji
LTamaryuu
LAsahifuji

8W 7L
 

Maegashira
9

Hananoumi
 

LMaenoshin
WKirinji
LKoubouyama
WTerao
WTakamisugi
LDaitetsu
WMasurao
WKirishima
LKaiki
WTamaryuu
WKurama
LDaijuyama
WTagaryuu
WOonishiki
WAobajou

10W 5L
 

Maegashira
10

Daitetsu
 

LOonishiki
LSakahoko
LMasurao
WMisugiiso
WTagaryuu
WHananoumi
WHidanohana
LDaijuyama
LTamaryuu
WKurama
LTakamisugi
WKaiki
LTochimatoi
WKoubouyama
WShishihou

8W 7L
 

Maegashira
11

Kaiki
 

WAobajou
WTochitsurugi
WKirinji
LDaijuyama
WKurama
WTerao
LTamaryuu
LTakamisugi
WHananoumi
LFujinokawa
WKoubouyama
LDaitetsu
LOozutu
WKirishima
WTagaryuu

9W 6L
 

Maegashira
12

Koubouyama
 

LFujinokawa
LTamaryuu
WHananoumi
WTakamisugi
WMasurao
WDaijuyama
WTerao
WKurama
WKirinji
WMitoizumi
LKaiki
LKonishiki
LSakahoko
LDaitetsu
WKirishima

9W 6L
 

Maegashira
13

Itai
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Injured
 

Chiyonofuji(15)
Asahifuji(1)
Kotogaume(2)
Hoshi(4)
Takanosato