1988 Haru-Basho

EAST

Yokozuna
 

Chiyonofuji
 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Absent
 

Haridashi-
Yokozuna

Oonokuni
 

WKotogaume
LTochitsukasa
LItai
WTochinowaka
WTerao
WSakahoko
WEnazakura
WAsashio
WKoubouyama
WSasshuunada
WRyougoku
WHokuten'yuu
WAsahifuji
WKonishiki
WHokutoumi

13W 2L
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

LTochinowaka
WRyougoku
WTochitsukasa
WEnazakura
WKoubouyama
WHananoumi
WKotogaume
WSakahoko
WHokuten'yuu
WTerao
WAsashio
WDaijuyama
LOonokuni
LHokutoumi
WKonishiki

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WTerao
LEnazakura
WRyougoku
WKotogaume
WTochitsukasa
LTochinowaka
WKoubouyama
WHananoumi
LAsahifuji
LKonishiki
LHokutoumi
LOonokuni
WSasshuunada
WSakahoko
LAsashio

8W 7L
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

LHananoumi
WKoubouyama
LKonishiki
WItai
WRyougoku
LOonokuni
LHokutoumi
LAsahifuji
WTochitsukasa
WTochinowaka
WTakamisugi
LAsashio
WKotogaume
LHokuten'yuu
WMasurao

8W 7L
 

Komusubi
 

Kotogaume
 

LOonokuni
WKonishiki
LHokutoumi
LHokuten'yuu
WSasshuunada
LAsashio
LAsahifuji
WTochitsukasa
WTochinowaka
WEnazakura
WHananoumi
WMasurao
LSakahoko
WNankairyuu
LDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
1

Hananoumi
 

WSakahoko
LTochinowaka
LOozutu
WTakanofuji
WAsashio
LAsahifuji
WKonishiki
LHokuten'yuu
WHokutoumi
LTochitsukasa
LKotogaume
LTakamisugi
WTerao
LKirinji
LJingaku

6W 9L
 

Maegashira
2

Koubouyama
 

WSasshuunada
LSakahoko
WNankairyuu
LMaenoshin
LAsahifuji
LTochitsukasa
LHokuten'yuu
LKonishiki
LOonokuni
WRyougoku
LTerao
LHokutoumi
LAsashio
LFujinoshin
WSadanoumi

4W 11L
 

Maegashira
3

Enazakura
 

LDaijuyama
WHokuten'yuu
WAsashio
LAsahifuji
WKonishiki
LHokutoumi
LOonokuni
LTochinowaka
LKirinishiki
LKotogaume
LTagaryuu
LRyougoku
LTochitsukasa
WSadanoumi
LSasshuunada

4W 11L
 

Maegashira
4

Itai
 

LKonishiki
LHokutoumi
WOonokuni
LSakahoko
WFujinoshin
WRyougoku
LKirinishiki
LMaenoshin
LAsashio
WTagaryuu
LTakanofuji
WTerao
LKirinji
LJingaku
WTochitsukasa

6W 9L
 

Maegashira
5

Daijuyama
 

WEnazakura
WSadanoumi
LKirishima
LNankairyuu
LTakanofuji
WAkinoshima
LTouryuu
WKirinishiki
LJingaku
WMaenoshin
WMitoizumi
LAsahifuji
WDaitetsu
WRyougoku
WKotogaume

9W 6L
 

Maegashira
6

Masurao
 

WTakamisugi
WAkinoshima
WSasshuunada
WKirishima
LMitoizumi
WTakanofuji
WOozutu
LHananokuni
LKonishiki
LNankairyuu
WDaitetsu
LKotogaume
WTochinowaka
WMaenoshin
LSakahoko

9W 6L
 

Maegashira
7

Jingaku
 

LOozutu
WMaenoshin
WTouryuu
WMitoizumi
LHananokuni
WOonohana
LDaitetsu
LAkinoshima
WDaijuyama
LKirinishiki
WNankairyuu
LTagaryuu
LTakanofuji
WItai
WHananoumi

8W 7L
 

Maegashira
8

Nankairyuu
 

WKirinji
WOonohana
LKoubouyama
WDaijuyama
LKirishima
WHananokuni
W*Takanofuji
WTakamisugi
WOozutu
WMasurao
LJingaku
WAkinoshima
LKirinishiki
LKotogaume
LTochinowaka

9W 6L
 

Maegashira
9

Kirinishiki
 

LMaenoshin
LDaitetsu
LHananokuni
WSasshuunada
WSadanoumi
LKirinji
WItai
LDaijuyama
WEnazakura
WJingaku
WFujinoshin
LMitoizumi
WNankairyuu
WOozutu
LTakamisugi

8W 7L
 

Maegashira
10

Maenoshin
 

WKirinishiki
LJingaku
LAkinoshima
WKoubouyama
WKirinji
LTakamisugi
WHananokuni
WItai
LKirishima
LDaijuyama
LOozutu
WFujinoshin
WTouryuu
LMasurao
LMitoizumi

7W 8L
 

Maegashira
11

Kirishima
 

WSadanoumi
WTakamisugi
WDaijuyama
LMasurao
WNankairyuu
WOozutu
WMitoizumi
LKirinji
WMaenoshin
LDaitetsu
WAkinoshima
LWakasegawa
LHananokuni
LTakanofuji
LMisugisato

8W 7L
 

Maegashira
12

Akinoshima
 

WDaitetsu
LMasurao
WMaenoshin
LTakamisugi
LOozutu
LDaijuyama
WSadanoumi
WJingaku
WKirinji
WTakanofuji
LKirishima
LNankairyuu
LWakasegawa
WTagaryuu
LHananokuni

7W 8L
 

Maegashira
13

Mitoizumi
 

WTouryuu
WTagaryuu
LTakanofuji
LJingaku
WMasurao
LWakasegawa
LKirishima
WOozutu
WDaitetsu
LKirinji
LDaijuyama
WKirinishiki
WFujinoshin
WOonohana
WMaenoshin

9W 6L
 

Maegashira
14

Hananokuni
 

WOonohana
LTakanofuji
WKirinishiki
WSadanoumi
WJingaku
LNankairyuu
LMaenoshin
WMasurao
LTakamisugi
WKotoinazuma
LKirinji
WOozutu
WKirishima
LDaitetsu
WAkinoshima

9W 6L
 

WEST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

WTochitsukasa
WItai
WKotogaume
WTerao
WTochinowaka
WEnazakura
WSakahoko
WRyougoku
LHananoumi
WAsashio
WHokuten'yuu
WKoubouyama
WKonishiki
WAsahifuji
LOonokuni

13W 2L
 

Oozeki
 

Konishiki
 

WItai
LKotogaume
WSakahoko
WRyougoku
LEnazakura
LTerao
LHananoumi
WKoubouyama
WMasurao
WHokuten'yuu
WTochitsukasa
WTochinowaka
LHokutoumi
LOonokuni
LAsahifuji

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

LRyougoku
WTerao
LEnazakura
WTochitsukasa
LHananoumi
WKotogaume
LTochinowaka
LOonokuni
WItai
LHokutoumi
LAsahifuji
WSakahoko
WKoubouyama
WSasshuunada
WHokuten'yuu

8W 7L
 

Sekiwake
 

Tochinowaka
 

WAsahifuji
WHananoumi
WTerao
LOonokuni
LHokutoumi
WHokuten'yuu
WAsashio
WEnazakura
LKotogaume
LSakahoko
LSasshuunada
LKonishiki
LMasurao
LTakamisugi
WNankairyuu

7W 8L
 

Komusubi
 

Tochitsukasa
 

LHokutoumi
WOonokuni
LAsahifuji
LAsashio
LHokuten'yuu
WKoubouyama
LRyougoku
LKotogaume
LSakahoko
WHananoumi
LKonishiki
WSasshuunada
WEnazakura
LTerao
LItai

5W 10L
 

Maegashira
1

Sasshuunada
 

LKoubouyama
LKirinji
LMasurao
LKirinishiki
LKotogaume
LFujinoshin
WTagaryuu
WSadanoumi
LRyougoku
LOonokuni
WTochinowaka
LTochitsukasa
LHokuten'yuu
LAsashio
WEnazakura

4W 11L
 

Maegashira
2

Ryougoku
 

WAsashio
LAsahifuji
LHokuten'yuu
LKonishiki
LSakahoko
LItai
WTochitsukasa
LHokutoumi
WSasshuunada
LKoubouyama
LOonokuni
WEnazakura
WOozutu
LDaijuyama
WTerao

6W 9L
 

Maegashira
3

Terao
 

LHokuten'yuu
LAsashio
LTochinowaka
LHokutoumi
LOonokuni
WKonishiki
WFujinoshin
WTagaryuu
WSadanoumi
LAsahifuji
WKoubouyama
LItai
LHananoumi
WTochitsukasa
LRyougoku

6W 9L
 

Maegashira
4

Fujinoshin
 

A 
A 
A 
A 
LItai
WSasshuunada
LTerao
WTouryuu
LTagaryuu
WSadanoumi
LKirinishiki
LMaenoshin
LMitoizumi
WKoubouyama
WOonohana

5W 6L 4A
 

Maegashira
5

Takamisugi
 

LMasurao
LKirishima
WDaitetsu
WAkinoshima
WTouryuu
WMaenoshin
LKirinji
LNankairyuu
WHananokuni
LOozutu
LSakahoko
WHananoumi
LTagaryuu
WTochinowaka
WKirinishiki

8W 7L
 

Maegashira
6

Oozutu
 

WJingaku
LTouryuu
WHananoumi
WDaitetsu
WAkinoshima
LKirishima
LMasurao
LMitoizumi
LNankairyuu
WTakamisugi
WMaenoshin
LHananokuni
LRyougoku
LKirinishiki
WTakanofuji

7W 8L
 

Maegashira
7

Kirinji
 

LNankairyuu
WSasshuunada
LOonohana
WTouryuu
LMaenoshin
WKirinishiki
WTakamisugi
WKirishima
LAkinoshima
WMitoizumi
WHananokuni
LTakanofuji
WItai
WHananoumi
WTagaryuu

10W 5L
 

Maegashira
8

Tagaryuu
 

LTakanofuji
LMitoizumi
WSadanoumi
LOonohana
LDaitetsu
WTouryuu
LSasshuunada
LTerao
WFujinoshin
LItai
WEnazakura
WJingaku
WTakamisugi
LAkinoshima
LKirinji

6W 9L
 

Maegashira
9

Takanofuji
 

WTagaryuu
WHananokuni
WMitoizumi
LHananoumi
WDaijuyama
LMasurao
L*Nankairyuu
A 
A 
LAkinoshima
WItai
WKirinji
WJingaku
WKirishima
LOozutu

8W 5L 2A
 

Maegashira
10

Sadanoumi
 

LKirishima
LDaijuyama
LTagaryuu
LHananokuni
LKirinishiki
LDaitetsu
LAkinoshima
LSasshuunada
LTerao
LFujinoshin
LOonohana
LTouryuu
LKitakachidoki
LEnazakura
LKoubouyama

0W 15L
 

Maegashira
11

Daitetsu
 

LAkinoshima
WKirinishiki
LTakamisugi
LOozutu
WTagaryuu
WSadanoumi
WJingaku
WOonohana
LMitoizumi
WKirishima
LMasurao
WMisugisato
LDaijuyama
WHananokuni
WWakasegawa

9W 6L
 

Maegashira
12

Touryuu
 

LMitoizumi
WOozutu
LJingaku
LKirinji
LTakamisugi
LTagaryuu
WDaijuyama
LFujinoshin
WTamaryuu
WOonohana
LMisugisato
WSadanoumi
LMaenoshin
LKotoinazuma
LTakanohama

5W 10L
 

Maegashira
13

Oonohana
 

LHananokuni
LNankairyuu
WKirinji
WTagaryuu
LTamaryuu
LJingaku
WMisugisato
LDaitetsu
LWakasegawa
LTouryuu
WSadanoumi
WTakanohama
LKurama
LMitoizumi
LFujinoshin

5W 10L
 

Oonokuni(2)
Nobody
Kirinji(4)
Nobody