1988 Natsu-Basho

EAST

Yokozuna
 

Hokutoumi
 

LDaijuyama
WHananoumi
WTochinowaka
WKotogaume
WTochitsukasa
WJingaku
WSakahoko
WNankairyuu
WKirinji
WTakamisugi
WMasurao
WTerao
LKonishiki
LAsahifuji
L*Oonokuni

11W 4L
 

Haridashi-
Yokozuna

Chiyonofuji
 

WKirinji
WJingaku
WDaijuyama
WTochinowaka
W*Masurao
LKotogaume
WHananoumi
WRyougoku
WSakahoko
WKirinishiki
WTakamisugi
WKonishiki
WNankairyuu
WOonokuni
WAsahifuji

14W 1L
 

Oozeki
 

Asahifuji
 

WKotogaume
WNankairyuu
WTakamisugi
WHananoumi
WJingaku
LTochinowaka
WDaijuyama
WKirinji
WRyougoku
WKonishiki
LMitoizumi
WSakahoko
WOonokuni
WHokutoumi
LChiyonofuji

12W 3L
 

Haridashi-
Oozeki

Hokuten'yuu
 

WHananoumi
WTochinowaka
LKotogaume
LNankairyuu
LSakahoko
LDaijuyama
L*Jingaku
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

2W 5L 8A
 

Sekiwake
 

Sakahoko
 

LKonishiki
WTakamisugi
W*Asashio
WKirinji
WHokuten'yuu
LRyougoku
LHokutoumi
LOonokuni
LChiyonofuji
WDaijuyama
LTochinowaka
LAsahifuji
WHananoumi
WKotogaume
WMitoizumi

8W 7L
 

Komusubi
 

Tochinowaka
 

LOonokuni
LHokuten'yuu
LHokutoumi
LChiyonofuji
LKirinji
WAsahifuji
WKonishiki
WHananoumi
LDaijuyama
WNankairyuu
WSakahoko
W*Masurao
WKotogaume
WRyougoku
WTakanofuji

9W 6L
 

Maegashira
1

Kirinji
 

LChiyonofuji
LTakanofuji
WKonishiki
LSakahoko
WTochinowaka
LTochitsukasa
WOonokuni
LAsahifuji
LHokutoumi
WJingaku
LKotogaume
LDaijuyama
WKirinishiki
WNankairyuu
LHananoumi

6W 9L
 

Maegashira
2

Takamisugi
 

LMasurao
LSakahoko
LAsahifuji
LKirinishiki
LTerao
WDaitetsu
WTochitsukasa
LKonishiki
LOonokuni
LHokutoumi
LChiyonofuji
LKirishima
LOozutu
LJingaku
WMaenoshin

3W 12L
 

Maegashira
3

Hananoumi
 

LHokuten'yuu
LHokutoumi
WOozutu
LAsahifuji
WMitoizumi
LKonishiki
LChiyonofuji
LTochinowaka
WKotogaume
WTochitsukasa
WEnazakura
LNankairyuu
LSakahoko
W*Kirinishiki
WKirinji

7W 8L
 

Maegashira
4

Tochitsukasa
 

LAsashio
WKonishiki
LSasshuunada
LDaijuyama
LHokutoumi
WKirinji
LTakamisugi
LKirishima
WFujinoshin
LHananoumi
LWakasegawa
WDaitetsu
LHananokuni
WOozutu
LNankairyuu

5W 10L
 

Maegashira
5

Takanofuji
 

WKirinishiki
WKirinji
LKoubouyama
LMitoizumi
LSasshuunada
LWakasegawa
WEnazakura
WMaenoshin
WTagaryuu
LMisugisato
LJingaku
WKurama
WTamaryuu
LKonishiki
LTochinowaka

7W 8L
 

Maegashira
6

Daitetsu
 

LRyougoku
LSasshuunada
LKurama
WMaenoshin
LKirinishiki
LTakamisugi
LKirishima
WJingaku
LTamaryuu
LFujinoshin
WTagaryuu
LTochitsukasa
LWakasegawa
WEnazakura
WHananokuni

5W 10L
 

Maegashira
7

Kirishima
 

LMitoizumi
LKurama
LNankairyuu
WMisugisato
LEnazakura
WKirinishiki
WDaitetsu
WTochitsukasa
LWakasegawa
WTagaryuu
LTamaryuu
WTakamisugi
LItai
WMaenoshin
LKoubouyama

7W 8L
 

Maegashira
8

Mitoizumi
 

WKirishima
WMaenoshin
WTagaryuu
WTakanofuji
LHananoumi
WEnazakura
WTerao
LItai
WOozutu
WTamaryuu
WAsahifuji
LOonokuni
LDaijuyama
LWakasegawa
LSakahoko

9W 6L
 

Maegashira
9

Hananokuni
 

WOozutu
WRyougoku
LJingaku
WTagaryuu
WMaenoshin
LMisugisato
WTamaryuu
LTerao
LNankairyuu
LItai
LSasshuunada
WFujinoshin
WTochitsukasa
WKoubouyama
LDaitetsu

8W 7L
 

Maegashira
10

Sasshuunada
 

LFujinoshin
WDaitetsu
WTochitsukasa
LEnazakura
WTakanofuji
LMaenoshin
LRyougoku
LMisugisato
WKirinishiki
LOozutu
WHananokuni
LItai
WKoubouyama
WTagaryuu
WWakasegawa

8W 7L
 

Maegashira
11

Koubouyama
 

WWakasegawa
LTagaryuu
WTakanofuji
LFujinoshin
WRyougoku
LItai
WMisugisato
LEnazakura
WTerao
WMaenoshin
LKirinishiki
WTamaryuu
LSasshuunada
LHananokuni
WKirishima

8W 7L
 

Maegashira
12

Maenoshin
 

LEnazakura
LMitoizumi
LItai
LDaitetsu
LHananokuni
WSasshuunada
LOozutu
LTakanofuji
LKotoinazuma
LKoubouyama
LTouryuu
LTagaryuu
LOonohana
LKirishima
LTakamisugi

1W 14L
 

Maegashira
13

Kurama
 

LTagaryuu
WKirishima
WDaitetsu
LOozutu
LItai
WFujinoshin
LWakasegawa
WAkinoshima
WMisugisato
LTerao
LKotoinazuma
LTakanofuji
LTakanohama
LTamaryuu
WSaganobori

6W 9L
 

Maegashira
14

Tamaryuu
 

LMisugisato
WEnazakura
WFujinoshin
LAkinoshima
LKotoinazuma
WOozutu
LHananokuni
WWakasegawa
WDaitetsu
LMitoizumi
WKirishima
LKoubouyama
LTakanofuji
WKurama
WTagaryuu

8W 7L
 

WEST

Yokozuna
 

Oonokuni
 

WTochinowaka
WDaijuyama
WMasurao
WJingaku
WKotogaume
WNankairyuu
LKirinji
WSakahoko
WTakamisugi
WRyougoku
LKonishiki
WMitoizumi
LAsahifuji
LChiyonofuji
W*Hokutoumi

11W 4L
 

Oozeki
 

Konishiki
 

WSakahoko
LTochitsukasa
LKirinji
WMasurao
LDaijuyama
WHananoumi
LTochinowaka
WTakamisugi
LJingaku
LAsahifuji
WOonokuni
LChiyonofuji
WHokutoumi
WTakanofuji
WKotogaume

8W 7L
 

Haridashi-
Oozeki

Asashio
 

WTochitsukasa
LKotogaume
L*Sakahoko
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

1W 2L 12A
 

Sekiwake
 

Kotogaume
 

LAsahifuji
WAsashio
WHokuten'yuu
LHokutoumi
LOonokuni
WChiyonofuji
WNankairyuu
WDaijuyama
LHananoumi
WMasurao
WKirinji
WJingaku
LTochinowaka
LSakahoko
LKonishiki

8W 7L
 

Komusubi
 

Daijuyama
 

WHokutoumi
LOonokuni
LChiyonofuji
WTochitsukasa
WKonishiki
WHokuten'yuu
LAsahifuji
LKotogaume
WTochinowaka
LSakahoko
WNankairyuu
WKirinji
WMitoizumi
LTerao
LRyougoku

8W 7L
 

Maegashira
1

Masurao
 

WTakamisugi
WKirinishiki
LOonokuni
LKonishiki
L*Chiyonofuji
A 
A 
A 
A 
LKotogaume
LHokutoumi
L*Tochinowaka
A 
A 
A 

2W 6L 7A
 

Maegashira
2

Nankairyuu
 

LJingaku
LAsahifuji
WKirishima
WHokuten'yuu
WOozutu
LOonokuni
LKotogaume
LHokutoumi
WHananokuni
LTochinowaka
LDaijuyama
WHananoumi
LChiyonofuji
LKirinji
WTochitsukasa

6W 9L
 

Maegashira
3

Jingaku
 

WNankairyuu
LChiyonofuji
WHananokuni
LOonokuni
LAsahifuji
LHokutoumi
W*Hokuten'yuu
LDaitetsu
WKonishiki
LKirinji
WTakanofuji
LKotogaume
LEnazakura
WTakamisugi
LFujinoshin

6W 9L
 

Maegashira
4

Kirinishiki
 

LTakanofuji
LMasurao
LTerao
WTakamisugi
WDaitetsu
LKirishima
WFujinoshin
WOozutu
LSasshuunada
LChiyonofuji
WKoubouyama
LWakasegawa
LKirinji
L*Hananoumi
A 

5W 9L 1A
 

Maegashira
5

Ryougoku
 

WDaitetsu
LHananokuni
WEnazakura
WItai
LKoubouyama
WSakahoko
WSasshuunada
LChiyonofuji
LAsahifuji
LOonokuni
LTerao
WMisugisato
WFujinoshin
LTochinowaka
WDaijuyama

8W 7L
 

Maegashira
6

Terao
 

LItai
WFujinoshin
WKirinishiki
LWakasegawa
WTakamisugi
WTagaryuu
LMitoizumi
WHananokuni
LKoubouyama
WKurama
WRyougoku
LHokutoumi
LMisugisato
WDaijuyama
LEnazakura

8W 7L
 

Maegashira
7

Itai
 

WTerao
LWakasegawa
WMaenoshin
LRyougoku
WKurama
WKoubouyama
LTagaryuu
WMitoizumi
LEnazakura
WHananokuni
LMisugisato
WSasshuunada
WKirishima
LFujinoshin
LOozutu

8W 7L
 

Maegashira
8

Oozutu
 

LHananokuni
WMisugisato
LHananoumi
WKurama
LNankairyuu
LTamaryuu
WMaenoshin
LKirinishiki
LMitoizumi
WSasshuunada
LFujinoshin
WEnazakura
WTakamisugi
LTochitsukasa
WItai

7W 8L
 

Maegashira
9

Fujinoshin
 

WSasshuunada
LTerao
LTamaryuu
WKoubouyama
LMisugisato
LKurama
LKirinishiki
WTagaryuu
LTochitsukasa
WDaitetsu
WOozutu
LHananokuni
LRyougoku
WItai
WJingaku

7W 8L
 

Maegashira
10

Wakasegawa
 

LKoubouyama
WItai
LMisugisato
WTerao
LTagaryuu
WTakanofuji
WKurama
LTamaryuu
WKirishima
LEnazakura
WTochitsukasa
WKirinishiki
WDaitetsu
WMitoizumi
LSasshuunada

9W 6L
 

Maegashira
11

Enazakura
 

WMaenoshin
LTamaryuu
LRyougoku
WSasshuunada
WKirishima
LMitoizumi
LTakanofuji
WKoubouyama
WItai
WWakasegawa
LHananoumi
LOozutu
WJingaku
LDaitetsu
WTerao

8W 7L
 

Maegashira
12

Tagaryuu
 

WKurama
WKoubouyama
LMitoizumi
LHananokuni
WWakasegawa
LTerao
WItai
LFujinoshin
LTakanofuji
LKirishima
LDaitetsu
WMaenoshin
LKotoinazuma
LSasshuunada
LTamaryuu

5W 10L
 

Maegashira
13

Misugisato
 

WTamaryuu
LOozutu
WWakasegawa
LKirishima
WFujinoshin
WHananokuni
LKoubouyama
WSasshuunada
LKurama
WTakanofuji
WItai
LRyougoku
WTerao
WAkinoshima
LKotoinazuma

9W 6L
 

Chiyonofuji(23)
Kotogaume(1)
Daijuyama(2), Mitoizumi(4)
Nobody